Novinky

Na této stránce naleznete články a reflexe aktuálního dění

Měsíčník Akcelerátor 7/2021

Nově do sekce judikatury přidáváme i Rozhodnutí NSS a to členěné podle témat do jednotlivých linek a ve vzorech naleznete nově pravidla rozpočtového provizoria obce. Součásně připomínáme, že v 9.-12. srpna pořádáme ve Velkém Oseku Daňový speciál – sérii pěti školení s večerním programem. Zároveň se jedná o naše první opravdu prezenční školení, takže se s vámi velmi rádi setkáme opět naživo 😉 Bližší...

Poplatek za nezletilé dítě nezletilé matky

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý … přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce … , který má stejné procesní postavení jako poplatník. Dluží-li 16-ti letá dívka, přejde poplatková povinnost na její rodiče, jako zákonné zástupce. Nicméně, co když ta 16-ti letá dívka porodí a nezaplatí za své nezletilé dítě. Jak to bude s převodem...

Může tajemník a starosta nahlížet do spisů vedených podle daňového řádu?

Slovy klasika: “Rozšířil se nám tu takový nešvar!” Množí se otázky na téma osob oprávněných nahlížet do daňového spisu. Podle jedné teorie lze dovodit, že starosta obce nebo tajemník obce je ve smyslu § 12 úřední osobou stojící v čele správce daně. Autoři tak vycházejí z myšlenky, že tajemník obecního úřadu je v souladu s ustanovením § 109 a násl. zákona č....

Měsíčník Akcelerátor 6/2021

Pro tento měsíc jsme si pro vás připravili dvě novinky. První je formulář na dotazy, s jehož pomocí nám můžete zasílat vaše dotazy týkající se ať už chodu úřadu, či našich stránek. Na otázky, které nám zašlete prostřednictvím e-mailů, vám samozřejmě odpovíme taktéž 😉 Druhé novinky jste si už možná všimli. Postupně přidáváme na naše stránky školení na příští pololetí....

GENERÁTOR 106 – buďte Smart City při poskytování informací

Informační zákon, tzv. “stošestka”, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dovede městům pěkně zavařit. V médiích jste jistě zaznamenali města, která zahlcena přívalem žádostí o informace, jiná skončila v exekuci pro neposkytnutí informace, někde dokonce rezignovala celá zastupitelstva. Existuje přitom online aplikace, která úřadům usnadní vyřizování žádostí o informace, navede uživatele jak postupovat, upozorní na lhůty a vytvoří hotové dokumenty...

Páteční nápadník 21.5.2021

Tak z “Pátečního nápadníka” se stává pravidelná záležitost. Jedenkrát do měsíce řešíme online otázky na různá témata, které najdete v Akcelerátoru managementu veřejné správy https://spmo.cz/akcelerator/ Dne 21.5.2021 od 9:00 proběhne prostřednictvím ZOOMu další díl a tentokráte všechno kolem E-linky. Přihlásit se můžete na https://spmo.cz/patecni-napadnik/. Je to zadarmo a nezávaznéBudeme se na vás těšit.

Problematická novela zákona o místních poplatcích

Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M. Hodně otázek v poslední době padlo na vyměření, odvolání, nabytí právní moci a vykonatelnosti u poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Obecně pro daňové řízení platí, že odvoláním je napadené rozhodnutí předběžně vykonatelné, a to uplynutím lhůty k plnění, neboť podle § 103 odst. 2 daňového řádu platí, že „rozhodnutí, které je účinné, je vykonatelné, jestliže...

Měsíčník Akcelerátor 5/2021

Tak máme za sebou další online setkání s tajemníky, ze kterého se pomalu už stává tradice. Děkujeme tedy všem účastníkům, kteří si poslechli seminář a případně i vydrželi na večerní program 🙂 Zároveň chceme poděkovat i Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, bez jejichž spolupráce by šlo takovouto událost organizovat jen velmi těžce. Co novinek v Akcelerátoru týče, tak jsme na základě nápadů...

Měsíčník Akcelerátor 4/2021

Pro tento měsíc jsme si pro Vás připravili dvě poměrně velké novinky. První jsme zmínili už v přechozím článku. Jedná se o pravidelná krátká online páteční setkání s námi, která budeme pořádat jednou do měsíce, abychom s vámi probrali, co vše potřebujete vědět ohledně Akcelerátoru a posbírali od vás co nejvíce nápadů. První setkání proběhne prostřednictvím ZOOMu 23.4.2021 v 9:00 a přihlásit se...

Online setkání s tipy a nápady

Říkali jsme si jak vám nejlépe pomoci při pracování s Akcelerátorem a přišli jsme na “Páteční nápadník.” Nápadník bude pravidelné krátké online setkání, které proběhne vždy jeden pátek v měsíci, při kterém na nás budete moci chrlit veškeré dotazy na obsah či fungování Akcelerátoru a hlavně i nápady, co byste chtěli do něj ještě přidat 😉 První setkání proběhne prostřednictvím ZOOMu 23.4. v 9:00 a přihlásit...