Novinky

Na této stránce naleznete články a reflexe aktuálního dění

Týdenní novinky

Nezletilá osoba vlastníkem účtu zákonného zástupce, který je dlužníkem Dotaz: Obracím se na Vás s prosbou o radu. Nezletilá je vlastníkem bankovního účtu na který několikrát do měsíce chodí pravidelné platby, které ihned po jejich připsání její matka v bance v hotovosti vybere. Matka (naše dlužnice) má dispoziční právo k účtu dcery. Lze vydat exekuční příkaz povinné matce na účet dcery? Odpověď:Mgr. Vlastimil Veselý, MBA,...

Společné stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k OZV, kterými obce zavádějí poplatky za komunální odpad a které nenabyly účinnosti k 1. lednu 2023

Dle zjištění Ministerstva vnitra a Ministerstva financí došlo počátkem roku 2023 v řadě případů k situaci, kdy obce schválené obecně závazné vyhlášky, kterými zaváděly či měnily poplatky za komunální odpad, včas nevyhlásily ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“). Obecně závazné vyhlášky tak nabyly účinnosti až v průběhu roku 2023 poté, co...

Měsíčník Akcelerátor 2/2023

V E-lince jsme si pro vás připravili v tomto měsíci například odborný článek týkající se zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci Zpracoval:Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M. Malá rozpočtová pravidla Ustanovení § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zakládá povinnost poskytovatelům dotací nebo návratných finančních výpomocí (obcím, dobrovolným svazkům obcí a krajům)...

Měsíčník Akcelerátor 1/2023

Vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste svátky a následně i volební období přežili ve zdraví 😉 Máme pro vás připravené termíny školení pro toto pololetí, tak se mrkněte, zda se na nějaké nebudete chtít přihlásit. No a co jsme si pro vás připravili tento měsíc a jaké dotazy k nám dorazily? Do E-linky nám dorazil tento dotaz: Tímto se na Vás...

Měsíčník Akcelerátor 11/2022

Do E-linky k nám dorazil dotaz: Městský úřad, odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a exekuční správní orgán příslušný podle § 107 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydal podle § 116 odst. 3 správního řádu rozhodnutí...

Měsíčník Akcelerátor 10/2022

V Akcelerátoru jsme si pro vás připravili velkou novinku a tou je nová sekce S-linka, která je určena pro samosprávu a inforujeme v ní především o územním plánování ÚSC a dotacích. V E-lince jsme odpovídali na otázku, zda může mít příspěvková organizace spořící účet? Příspěvková organizace si samozřejmě může založit jakýkoliv běžný účet, včetně spořícího. V tomto není ničím limitována (případné limitování...

Ratingové hodnocení obce

Hodnocení hospodaření nezávislými agenturami je dnes běžnou věcí zejména pro velké společnosti, v poslední době však roste i zájem měst a obcí. Ratingová hodnocení dávají zastupitelům a vedení obce stejně jako vlastníkům firmy, nezávislý obrázek o finančním a ekonomickém zdraví a jsou rovněž zárukou solventnosti pro obchodní partnery. Nezávislá certifikace podává nestranný, profesionální pohled na vlastní hospodaření, a tím pádem i větší sebepoznání jak je...

Měsíčník Akcelerátor 9/2022

Zdravíme vás v prvním podzimním akcelerátoru. V tomto měsíci jsme si pro vás připravili nový výpočet – Výpočet lhůty pro stanovení daně a prekluzivní lhůty. Současně pracujeme na přidání nové informační linky, která doplní T, E a P-linku o informace pro samosprávu 😉 V T-lince jsme tento měsíc odpovídali na dotaz: Přišla nám žádost občanů na svolání zasedání krizového štábu na zasedání zastupitelstva kvůli...

Měsíčník Akcelerátor 7-8/2022

Po krátké letní odmlce se k vám zas vracíme z naším Akcelerátorem. Během prázdnin jsme na naše stránky doplnili kalendář školení na nové pololetí. Novinkou v nich je pak Poskytování dotací se zaměřením na dotace poskytované z rozpočtu ÚSC, které povede vedoucí odboru ekonomiky města Chomutov Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M.. Jednotlivá témata a termíny školení naleznete na stránce Vzdělávání. V T-lince jsme odpovídali...

Opřete váš volební program o dotační příležitosti

Komunální volby se blíží a vy jistě víte, co chcete vašim voličům po dobu následujících let v zastupitelství nabídnout. Byla by však škoda ve vašem volebním programu opomenout aktuální dotační příležitosti, díky kterým budete mít jako zastupitel možnost efektivně zpříjemnit život spoluobčanům, a přitom nezruinovat rozpočet vašeho města, či obce. Připravili jsme pro vás seznam aktuálních dotačních příležitostí, které...