Novinky

Na této stránce naleznete články a reflexe aktuálního dění

Měsíčník Akcelerátor 6/2022

V T-lince jsme tento měsíc odpovídali na otázku: Musíme změnit v souvislosti se změnou zákona o právu petičním naší směrnici o přijímání petic? V tomto případě bude velmi záležet na tom, co přesně máte stanoveno ve směrnici o přijímání petic. Novelou zákona o právu petičním bylo umožněno podávání petic elektronicky, prostřednictvím nástroje Ministerstva vnitra, tzv. ePetice. Je možné, že nebudete směrnici muset...

Daňový speciál

Od včerejška probíhá třídenní soustředění vedoucích finančních odborů ÚSC – daňový speciál, který jsme uspořádali na základě vašich požadavků. Včera jsme probrali problematiku místních poplatků, dnes probereme rozpočet a daňový řád a zítra dotace z rozpočtu ÚSC a insolvenční řízení (oddlužení fyzických osob). Celkem 15 účastníků se zapojuje do diskuze a je to opravdu přínosem. Krásné prostředí, počasí, příjemný personál, zkušení lektoři...

Měsíčník Akcelerátor 5/2022

V T-lince jsme odpovídali na dotaz, kdy zaměstnanec nestíhá kvůli nemoci splnit zkoušku odporné způsobilosti Zákon s nemocí zaměstnance počítá, v § 28 odst. 1 zák. o úřednících územních samosprávných celků stanovuje, že do lhůt uvedených v § 21 odst. 1, 2 a 5 a v § 27 odst. 1 a 3 se nezapočítávají doby mateřské dovolené, rodičovské dovolené, pracovní neschopnosti, vojenské základní (náhradní)...

Měsíčník Akcelerátor 4/2022

Pro měsíc duben jsme si pro Vás připravili novou funkci ve výpočtech a to Doporučené lhůty při správě daní podle § 38 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád. Podívat se na ně můžete v sekci Akcelerátoru – Výpočty. V T-lince jsme mimo jiné odpovídali na dotaz jak zapůjčit byty uprchlíkům: Máme volné byty a bylo rozhodnuto tyto byty poskytnout k ubytování...

Měsíčník Akcelerátor 3/2022

Vítám vás v prvním jarním měsíci, ve kterém jsme pro vás připravili novou součást Akcelerátoru – Kalendář územně samosprávných celků. V tomto kalendáři naleznete termíny zákonných lhůt, které v rámci své agendy realizujete, roztříděné podle jednotlivých měsíců a oblastí. Současně s tím budeme spouštět i možnost upozorňování na tyto lhůty emailem. Samotný kalendář pak naleznete ne této stránce. V T-lince jsme tentokrát mimo...

SBERBANK A ÚČTY OBCÍ

Česká národní banka zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka. Sberbank ukončuje svoji činnost v Evropě. Pokud jste klienty Sberbanky, okamžitě si zařiďte nový účet u jiné banky. Uvědomte potenciální plátce o změně čísla účtu pro platby. Neprodleně řešte nastavení odchozích plateb k hrazení vašich závazků. Jednejte s dodavateli i odběrateli a vysvětlete jim svou situaci. Jednejte přímo s vaší pobočkou...

Měsíčník Akcelerátor 2/2022

V T-lince jsme si pro vás v tomto měsíci připravili článek o výroční zprávě a jak má vypadat Výroční zpráva se zveřejňuje za uplynulý rok a termín pro zveřejnění je 1.březen a chybné zveřejnění nebo nezveřejnění je hodnoceno jako porušení zákona při kontrole samostatné působnosti Ministerstvem vnitra. Obsah pak stanovuje přímo § 18 zákon č. 106/1999 Sb., počet podaných žádostí...

Měsíčník Akcelerátor 1/2022

Vítáme vás po krátké odmlce v novém roce. Doufám, že jste hektický prosinec přežili v klidu a ve zdraví 😉 Letošní rok snad už bude o něco mírnější a především doufejme, že se už vše vrátí zpět do normálu. Celý měsíc prosinec se pro nás a pro mnoho subjektů nesl v tématu Whistleblowing. Pokud ještě nemáte zavedený systém pro ochranu oznamovatelů, tak jsme si...

Jaroslav Hašek by měl radost

Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M. Jsme opravdu národ Švejků? Nebo jsme v Kocourkově? Tyto otázky si asi musí položit každý, kdo teď sleduje dění na téma Ochrany oznamovatelů tzv. Whistleblowing. Směrnice EU stanovuje pravidla, ministerstvo vydává metodiku a vysvětluje směrnici svým způsobem, vkládají se do toho různá sdružení, firmy nabízejí svoje služby, místní samosprávy a jejich příspěvkové, vlastněné nebo ovládané...

To nás těší aneb co o nás napsali III.

3.9.2021 Jan Šťastný je tajemníkem Městského úřadu Dobruška. Ve Svazu měst a obcí zastává pozici specialisty projektu Efektivní správa. Digitalizace a efektivní řízení jsou jeho doménou. Stojí u zrodu platformy Akcelerátor veřejné správy a projektu Generátor 106, který zajišťuje obcím transparentní vyřizování žádostí o informace. Osobní vyznání:1. Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2020 a co by pro...