Novinky

Na této stránce naleznete články a reflexe aktuálního dění

Týdenní novinky

Z vašich dotazů – PV, HPS nebo obojí? Dotaz:Místní poplatky Poprvé chci vyměřovat nezaplacené poplatky za systém odpadového hospodářství hromadným předpisným seznamem.Jak prosím má vypadat hromadný předpisný seznam, ve Vašich vzorech jsem ho našla. Připravené to mám tak, že jsem na každého poplatníka vystavila platební výměr (PV), který má každý vlastní Čj a teď jsem z Vašeho vzoru vzala...

Měsíčník Akcelerátor 8/2023

V E-lince jsme tento měsíc připravili článek – Proč je pro obec důležité mít nezávislé hodnocení její finanční kondice Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M. Nezávislé hodnocení poskytuje obci informace o jejím hospodaření. Samotné externí hodnocení hospodaření určuje, zda je obec finančně zdravá, soběstačná, zda její zadlužení neohrožuje budoucí fungování a rozvoj obce. Vnější pohled je důležitý zejména...

OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí a Ústavní soud

Obce mohou zatížit vyšší daní z nemovitostí i jen určité nemovitosti Ústavní soud, Brno, TZ 56/2023 Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) zamítlo návrh Ministerstva vnitra na zrušení čl. 2 a přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Řepov č. 1/2021, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Ministerstvo vnitra (navrhovatel) se domáhalo zrušení čl. 2 a přílohy 1...

Měsíčník Akcelerátor 7/2023

Do E-linky nám dorazil tento dotaz: Ráda bych věděla, zda u systému kapacity soustřeďovacích prostředků musíme vést evidenci poplatníků? A zda v případě, kdy budeme mít stanovení minimální základ dílčího poplatku, tak se tento poplatek bere na osobu nebo na nemovitost? Odpověď:Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M. Poplatníkem podle zákona je buď fyzická osoba, která má bydliště v nemovité věci, nebo fyzická,...

Měsíčník Akcelerátor 6/2023

V P-lince jsme odpovídali na dotaz:  Naše škola chce zřídit facebookové stránky školy, kde by se zveřejňovaly i fotografie, je to možné? Odpověď:JUDr. Jan Šťastný, MPA S Facebokem opatrně, umí zpracovávat obličeje a vyhledávat, tak je lepší méně detailní fotky, skupinové a uměřeně. Většina fotografií a zveřejňování podléhá občanskému zákoníku, nikoli GDPR. Fotografování na reportážní fotografie není takový problém, u Facebooku ale...

Co nám ale neřekli k zákonu o oznamovatelých.

Povinností je více než vnitřní oznamovací systém a platí i pro obce do 10 tisíc obyvatel. Zákon o ochraně oznamovatelů, zák. č. 171/2023 Sb., nabývá účinnosti již 1.8.2023. Jeho přípravu, schvalování i informování o povinnostech z něj vyplývajících lze označit za minimálně chaotické. Zákon měl být sice schválen nejpozději 17.12.2021, vyhlášen byl 21.6.2023. Evropská komise dokonce podala na ČR pro netransponování směrnice žalobu a ČR...

Měsíčník Akcelerátor 5/2023

V E-lince jsme si pro vás připravili článek – Zákon o ochraně oznamovatelů podepsán Senát 1. června 2023 umožnol přijetí zákona tím, že jej neschválil, ale ani neodmítl ani neschválil pozměňovací návrhy, tedy vyjádřil vůli se zákonem nezabývat. Pokud jste sledovali průběh schůze k tomuto bodu, bude vám jasné proč. Česká republika již platí pokutu za každý den,...

Ochrana oznamovatelů – nová povinnost obcí a příspěvkových organizací!

Senát 1. června 2023 umožnil přijetí zákona tím, že jej neschválil, ale ani neodmítl ani neschválil pozměňovací návrhy, tedy vyjádřil vůli se zákonem nezabývat. Pokud jste sledovali průběh schůze k tomuto bodu, bude vám jasné proč. Česká republika již platí pokutu za každý den, kdy není v účinnosti zákon o wistleblowingu velké penále. Z tohoto důvodu nebyly přijaty pozměňovací návrhy,...

Měsíčník Akcelerátor 4/2023

V E-lince jsme tento měsíc připravili článek – Změna obecně závazné vyhlášky v průběhu roku. Jedná se o retroaktivitu nebo ne? Je to po právní stránce v pořádu? Tyto a další otázky se objevovaly v lednu a únoru letošního roku, kdy obce zapisovaly OZV do Sbírce právních předpisů. Pravá retroaktivita je použití nového zákona na události, které nastaly před jeho přijetím. Tento druh retroaktivity...

Měsíčník Akelerátor 3/2023

V E-lince jsme pro vás mimo jiné v tomto měsíci připravili MikroInfo – Možnost uplatnění slevy na pojistném při zaměstnávání mladých zaměstnanců a při zkrácených úvazcích: Od 1.2.2023 mohou zaměstnavatelé uplatnit slevu na pojistném na sociální zabezpečení. Při splnění všech podmínek může zaměstnavatel uspořit až 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. ČSSZ tuto novinku podrobně vysvětluje...

Společné stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k OZV, kterými obce zavádějí poplatky za komunální odpad a které nenabyly účinnosti k 1. lednu 2023

Dle zjištění Ministerstva vnitra a Ministerstva financí došlo počátkem roku 2023 v řadě případů k situaci, kdy obce schválené obecně závazné vyhlášky, kterými zaváděly či měnily poplatky za komunální odpad, včas nevyhlásily ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“). Obecně závazné vyhlášky tak nabyly účinnosti až v průběhu roku 2023 poté, co...