Novinky

Na této stránce naleznete články a reflexe aktuálního dění

Vzor odmítnutí – Českomoravská myslivecká jednota

Milí přátelé, všech 205 obcí s rozšířenou působností (ORP) má v těchto dnech práci ze žádosti spolku Českomoravská myslivecká jednoty, který chce informace, které ovšem nemůžeme poskytnout s ohledem na ochranu osobních údajů. Spolek žádost doplnil a deklaruje, že mu jde přímo o spárování databáze a identifikaci osob, což také hovoří pro jednoznačné odmítnutí žádosti. Máme pro vás již hotový vzor k odmítnutí...

Měsíčník Akcelerátor 1/2021

Vítáme vás u našeho prvního novoročního vydání měsíčníku Akcelerátor. Tento formát jsme zvolili pro zpřehlednění a sjednocení našich poradenských linek. Níže vám přinášíme výběr z několika aktuálních témat, které najdete v členské sekci Akcelerátor managementu veřejné správy. Jedná se o jakousi “ochutnávku” toho, co v něm mimojiné naleznete 🙂 Do T-linky nám přistál zajímavý dotaz týkající se stošestky: “Přišel nám dotaz...

Jak na hromadnou žádost o informace podle 106/1999 Sb.– Českomoravská myslivecká jednota

Vážení kolegové, milé kolegyně, většina obcí ORP dostala minulý týden žádost o informace od spolku Českomoravská myslivecká jednota z.s. (ČMMJ) se žádostí o poskytnutí informací  – seznam loveckých lístků vydaných za posledních 10 let vaším úřadem a dále potvrzení o vykonané zkoušce vydané ČMMJ, na základě nichž byly tyto lístky vydány. Spolek deklaruje, že informace využije k trestním stíháním. Zde je předmět...

Posunutí splatnosti poplatku z moci úřední + vzor

Česká republika je zasažena pandemií, způsobenou virem SARS-CoV-2. Celostátní karanténní a další opatření, která byla zavedena z důvodu ochrany zdraví obyvatel, mj. omezují či znemožňují pracovní možnosti obyvatel, a mohou vést ke snížení jejich platební schopnosti. Tuto událost, která dopadá i na poplatníky místních poplatků, lze také považovat za skutečnost, která by mohla ohrozit výživu poplatníka nebo osob na jeho výživu...

Postup při prominutí místních poplatků + vzor

Česká republika je zasažena pandemií, způsobenou virem SARS-CoV-2. Celostátní karanténní a další opatření, která byla zavedena z důvodu ochrany zdraví obyvatel, mj. omezují či znemožňují pracovní možnosti obyvatel, a mohou vést ke snížení jejich platební schopnosti. Tuto událost, která dopadá i na poplatníky místních poplatků, lze považovat za mimořádnou událost ve smyslu § 16b zákona o místních poplatcích (dále jen ZoMP)....

Jsme ve válce

Krize v rámci ekonomického cyklus nastává jako endogenní (vnitřní) porucha zakotvená v ekonomice. Pandemie je ale exogenní (vnější) faktor, který se projevuje jako negativní šok na straně jak nabídky, tak na straně poptávky, ale i ve finanční sféře. Proto jsou dopady srovnávány s válečný stavem. Na to reaguje vláda různými fiskálními nástroji. Je vidět snaha nenechat padnout kupní sílu. Vláda tedy...