Novinky

Na této stránce naleznete články a reflexe aktuálního dění

To nás těší aneb co o nás napsali II.

Firma CATANIA GROUP s.r.o. se dostala do povědomí zaměstnanců Úřadu městské části Praha 18 kolem roku 2010, v rámci vzdělávání úředníků v oblasti problematiky daňového řádu a daňových pohledávek. V roce 2012 jsme byli osloveni firmou s nabídkou poskytování služeb v oblasti tvorby vnitřního organizačního předpisu (směrnice) pro stanovení postupů v procesu vymáhání pohledávek. Protože v té době nebyli na Úřadu řádně nastaveny a popsány jednotlivé...

Brzy vyjde časopis Innovation

Úřady obcí a měst je možné zrychlit chytrým řešením Jak vidíte digitalizaci veřejné správy? Slyším o ní celý svůj profesní život, ale v praxi je digitalizace veřejné správy pořád často jen fráze a dokonce i naše nadřízené orgány ani nevyužívají naplno datové schránky a nechtějí opustit papírové spisy a obsílky a propagované online nástroje státu jsou někdy nepraktické a uživatelsky složité a proto nevyužívané občany....

To nás těší aneb co o nás napsali I.

Vážený pane Veselý, ráda bych Vám poskytla zpětnou vazbu na poradenské služby v oblasti zákonných povinností měst a obcí, které jsme si objednali u společnosti CATANIA GROUP s.r.o. Konzultantem, který nám služby poskytl, byl JUDr. Jan Šťastný. Na základě vlastní zkušenosti mohu říci, že je odborníkem na svém místě. Byla s ním nejen výborná komunikace, ale velmi si vážím i jeho ochoty osobně...

Měsíčník Akcelerátor 9/2021

V tomto měsíci jsme si pro vás připravili dvě novinky. Tou první je rozdělení E-linky do tématických sekcí pro lepší přehlednost. V podsekcích poplatky, rozpočet a vymáhání pak najdete jednotlivé otázky a články, týkající se dané tématiky. No a nakonec jsme pro vás ve spolupráci s jednou vaší kolegyní tajemnicí doplnily sekci Výpočty o kalkulačku lhůt podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových...

Že to ale trvalo!

Policisté, celníci a také obecní strážníci by mohli získat právo odebrat na místě registrační značku vozu nebo nasadit “botičku” autům u řidičů s nesplaceným dluhem za dřívější dopravní přestupek. Předpokládá to novela, kterou 15. září 2021 schválila Sněmovna. Opatření má pomoci vymáhat postihy především od cizinců a návrh nyní dostanou k posouzení senátoři. Policisté a celníci získají vládní novelou pravomoc požadovat...

Měsíčník Akcelerátor 8/2021

V tomto posledním letním měsíci odpovídal JUDr. Jan Šťastný MPA mimo jiné na otázku zda je tajemník ORP politicky exponovaná osoba? Tajemník nepatří zatím mezi politicky exponované osoby (PEP), ovšem za dvou podmínek – že to není tajemník magistrátu, nebo že nechodí nebo jinak soužije s jinou politicky exponovanou osobou (náměstkem, starostou, ředitelem krajského úřadu, poslancem apod.). Protože...

Spamová žádost o informace od veterinářky

Kolegyně a kolegové, asi vám taky dorazila žádost o informace od té psychicky nestandardní spamerky veterinářky Timové, která po různých nesmyslech, které jsme jen založili,  bohužel objevila stošestku (Pokud vám ještě nedorazilo, jistě brzy napíše, nebojte). U nás v kraji jsme řešili jak na to, já byl původně pro verzi odmítnout z toho asi 18 bodů pro dotaz na názor dle §...

Měsíčník Akcelerátor 7/2021

Nově do sekce judikatury přidáváme i Rozhodnutí NSS a to členěné podle témat do jednotlivých linek a ve vzorech naleznete nově pravidla rozpočtového provizoria obce. Součásně připomínáme, že v 9.-12. srpna pořádáme ve Velkém Oseku Daňový speciál – sérii pěti školení s večerním programem. Zároveň se jedná o naše první opravdu prezenční školení, takže se s vámi velmi rádi setkáme opět naživo 😉 Bližší...

Poplatek za nezletilé dítě nezletilé matky

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý … přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce … , který má stejné procesní postavení jako poplatník. Dluží-li 16-ti letá dívka, přejde poplatková povinnost na její rodiče, jako zákonné zástupce. Nicméně, co když ta 16-ti letá dívka porodí a nezaplatí za své nezletilé dítě. Jak to bude s převodem...

Může tajemník a starosta nahlížet do spisů vedených podle daňového řádu?

Slovy klasika: “Rozšířil se nám tu takový nešvar!” Množí se otázky na téma osob oprávněných nahlížet do daňového spisu. Podle jedné teorie lze dovodit, že starosta obce nebo tajemník obce je ve smyslu § 12 úřední osobou stojící v čele správce daně. Autoři tak vycházejí z myšlenky, že tajemník obecního úřadu je v souladu s ustanovením § 109 a násl. zákona č....