Novinky Catania Group

Na této stránce naleznete články a reflexe aktuálního dění

Posunutí splatnosti poplatku z moci úřední + vzor

Česká republika je zasažena pandemií, způsobenou virem SARS-CoV-2. Celostátní karanténní a další opatření, která byla zavedena z důvodu ochrany zdraví obyvatel, mj. omezují či znemožňují pracovní možnosti obyvatel, a mohou vést ke snížení jejich platební schopnosti. Tuto událost, která dopadá i na poplatníky místních poplatků, lze také považovat za skutečnost, která by mohla ohrozit výživu poplatníka nebo osob na jeho výživu...

Postup při prominutí místních poplatků + vzor

Česká republika je zasažena pandemií, způsobenou virem SARS-CoV-2. Celostátní karanténní a další opatření, která byla zavedena z důvodu ochrany zdraví obyvatel, mj. omezují či znemožňují pracovní možnosti obyvatel, a mohou vést ke snížení jejich platební schopnosti. Tuto událost, která dopadá i na poplatníky místních poplatků, lze považovat za mimořádnou událost ve smyslu § 16b zákona o místních poplatcích (dále jen ZoMP)....

Jsme ve válce

Krize v rámci ekonomického cyklus nastává jako endogenní (vnitřní) porucha zakotvená v ekonomice. Pandemie je ale exogenní (vnější) faktor, který se projevuje jako negativní šok na straně jak nabídky, tak na straně poptávky, ale i ve finanční sféře. Proto jsou dopady srovnávány s válečný stavem. Na to reaguje vláda různými fiskálními nástroji. Je vidět snaha nenechat padnout kupní sílu. Vláda tedy...