Novinky

Na této stránce naleznete články a reflexe aktuálního dění

Týdenní novinky

Dobrý den. V roce 2023 jsme, spolu s Vámi, oslavili 15 let spolupráce na projektu „Služby pro města a obce“. Velice si této spolupráce vážíme a protože jsme se zavázali, že Vám budeme i nadále přinášet jen ty nejkvalitnější služby, nejaktuálnější novinky, nejlepší školení a nejprofesionálnější podporu, budeme Vám zasílat každý týden krátký souhrn aktualit za minulý týden. Protože jsme tyto služby připravocvali a ladili...

Nefunkční elektronická Sbírka zákonů je nejlepší reklama na ZÁKONY PRO LIDI

Aktualizace 12.2.2024 Že většina digitalizačních experimentů státu nefunguje, jak má, nebo je veřejnost nevyužívá, je téměř pravidlem. Nečekal jsem ale, že nebude fungovat ani elektronická Sbírka zákonů, e-Sbírka, od 1.1. 2024 jediná závazná verze zákonů ČR provozovaná Ministerstvem vnitra, na které stojí jistoty občanů a důvěra v právní stát, a která stála „jen“ asi tři čtvrtě miliardy korun. Přesto...

Měsíčník E-Úřad 1/2024

Letos jsme, spolu s vámi, oslavili 15 let spolupráce na projektu „Služby pro města a obce“. Velice si této spolupráce vážíme a zavazujeme se, že vám budeme i nadále přinášet jen ty nejkvalitnější služby, nejaktuálnější novinky, nejlepší školení a nejprofesionálnější podporu. Rok 2024 přináší další rozšíření našich služeb, které vám pomohou a zkvalitní Vaši práci. V rámci spolupráce se Zákony pro lidi je nyní...

Měsíčník E-Úřad 11-12/2023

V E-Ekonomice jsme si pro vás připravili článek: Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně ua)        jednostopých vozidel a tříkolek 1,50 Kč,b)        osobních silničních motorových vozidel 5,50 Kč. StravnéZa každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle...

Platební výměr má nebo nemá odkladný účinek?

Rozhodující je zda se bude rozhodovat podle ustanovení zákona platného před, nebo po 1.1.2024 V daňovém řízení přitom obecně platí, že rozhodnutí jsou předběžně vykonatelná, tedy že odvolání nemá odkladný účinek, nestanoví-li zákon jinak (§ 109 odst. 5 daňového řádu). Například lhůta pro uhrazení nebo nabytí právní moci se bude posuzovat podle toho, zda se bude rozhodovat...

Měsíčník E-Úřad 10/2023

V E-Ekonomice jsme v tomto měsíci odpovídali na otázku: Existují nějaké limity pro pověření rady města k rozpočtovým změnám nebo to vyplývá jen ze zákona o obcích? Odpověď:Ing. Ladislav Toman, MBA, LL.M. Problematika je skutečně řešena v rámci zákona 128/2000 o obcích. Rozpočet obce dle § 84 schvaluje zastupitelstvo obce. Dle § 102 stejného zákona provádí rozpočtová opatření rada obce, a to...

Kdy měly školy a školky zřízené ÚSC zavést vnitřní oznamovací systém?

Kdy měly školy a školky zřízené ÚSC zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „ZoOO“) a zda musí vůbec? Některé školy a školky nad 50 zaměstnanců začínají se zaváděním VOS až teď s tím, že pro ně je rozhodující datum 15.12.2023. Jejich přesvědčení se opíralo o § 29 ZoOO,...

Měsíčník E-Úřad 9/2023

V rámci zlepšení přehlednosti a ucelení témat na našich stránkách již nenaleznete Akcelerátor a E-linku jak jste byli doposud zvyklí. Nově zde naleznete nástupce Akcelerátoru: E-úřad, E-Ekonomiku (E-linka), E-Tajemník a starosta (T-linka a P-linka) a E-Územní plán (S-linka). Nemusíte se bát, že byste o nějaký obsah přišli, naopak budeme do jednotlivých části přidávat více témat a článků. Do E-Ekonomiky nám dorazil dotaz: Když přijdu...

Kybernetická a informačníbezpečnost v praxi

Z měsíčníku PRO města a obce 11/2023

Měsíčník Akcelerátor 8/2023

V E-lince jsme tento měsíc připravili článek – Proč je pro obec důležité mít nezávislé hodnocení její finanční kondice Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M. Nezávislé hodnocení poskytuje obci informace o jejím hospodaření. Samotné externí hodnocení hospodaření určuje, zda je obec finančně zdravá, soběstačná, zda její zadlužení neohrožuje budoucí fungování a rozvoj obce. Vnější pohled je důležitý zejména...

OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí a Ústavní soud

Obce mohou zatížit vyšší daní z nemovitostí i jen určité nemovitosti Ústavní soud, Brno, TZ 56/2023 Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) zamítlo návrh Ministerstva vnitra na zrušení čl. 2 a přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Řepov č. 1/2021, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Ministerstvo vnitra (navrhovatel) se domáhalo zrušení čl. 2 a přílohy 1...