Informace o službě E-Ekonomika

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. poskytuje specializované informace a služby zaměřené na problematiku veřejné správy, určené pro správce daně. Našim cílem je pomoci vám při výkonu funkce a poskytnout informační podporu.

Naleznete nás i na:

 • 1
  Novinky z legislativy
  Svět se neustále mění. Během dvou let se změnilo 6 zákonů, které se týkají vaší práce. Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Insolvenční zákon, Exekuční řád, Daňový řád, Zákon o místních poplatcích. V E-konomiceProfi budeme na tyto změny reagovat, budeme na ně upozorňovat a probírat konkrétní změny.
 • 2
  Tématické judikáty
  Vzhledem k tomu, že se právě změnily výše uvedené zákony, bude jistě velmi zajímavé sledovat judikaturu, která se těchto změn (nebo této problematiky) týká. Všechny zajímavé a aktuální judikatury budete mít k dispozici a u některých i s rozborem a názorem.
 • 3
  Odpovědi na konkrétní dotazy
  V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme Vám návod jak se s problematikou vypořádat.
 • 4
  Desetiminutovky
  Natáčíme pro vás desetiminutové výukové videa. Je lepší vidět příklad na obrazovce a mít k tomu výklad. Je to stejné jako když jste na kurzu a probíráte s lektorem nějaký konkrétní případ. To taky budou. V desetiminutovce rozebíráme konkrétní případy.
 • 5
  Metodické pokyny
  Sledujeme za vás metodiku ministerstev a krajských úřadů a budeme ji postupně dosazovat do členské sekce.
 • 6
  Průběžné aktualizace vzorů a tiskopisů
  Máme pro vás připraveno více něž 60 vzorů a tiskopisů, které postupně aktualizujeme a budeme je zveřejňovat v členské sekci.
 • 7
  Zákony pro lidi PLUS
  Díky spolupráci se Zákony pro lidi je nově od roku 2024 součástí E-Úřadu předplatné služby Zákony pro lidi PLUS.
  Článek: Nefunkční elektronická Sbírka zákonů je nejlepší reklama na ZÁKONY PRO LIDI

E-ekonomika - objednávkový formulář

E-linka 6/2024

Z vašich dotazů: Není útulek jako "útulek"; Skákací hrad a zábor veřejného prostranství; Lhůty pro zveřejnění závěrečného účtu dle rozpočtových pravidel; Vratitelný přeplatek?; Chyby v rámci přezkumu řešení ve vztahu k návrhu usnesení závěrečného účtu města; Vymáhání po dědicích. Článek: Článek - Nový zákon o účetnictví: Změny již pro rok 2025?; Návratná finanční výpomoc z rozpočtu obce; Finanční zdraví obce: Co to je a jak ho hodnotit a lze ho použít k závěrečnému účtu?; Tři tipy pro závěrečný účet obce; Desatero k vypracování závěrečného účtu obce; Pokladní past: 10 nejčastějších chyb při vedení pokladny, které vám mohou stát peníze. Z judikatury: Správa odvodů a penále je procesní dělená správa

E-linka 5/2024

DAŇOVÝ SPECIÁL. Z vašich dotazů: Druhý exekuční příkaz a náklady exekuce; Insolvence a poplatky v roce 2024; Exekuce na účet jiné osoby; Odstraňování vraků vozidel, dva zákony a dva postupy; Prekluze pokuty a vymáhání po insolvenci. Článek: Nejčastější chyby při přezkumu hospodaření měst a obcí dle zkušeností z praxe; Z judikatury: Posouzení exekučního návrhu soudem

E-linka 4/2024

E-linka a E-Úřad v roce 2024. Z vašich dotazů: Osvobození od poplatku za systém odpadového hospodářství; Problematika ohlašovací povinnosti; HPS a doručování do DS; Pokračování exekuce po insolvenci; Doručování zůstaviteli; Jak má probíhat předběžná řídicí kontrola u finančních operací. Článek:Desatero k vypracování Závěrečného účtu obce; Padající úrokové sazby a úvěry obcí; Z judikatury: Povaha námitky proti exekučnímu příkazu

E-linka 3/2024

E-linka a E-Úřad v roce 2024. Z vašich dotazů: Jak vypočítat a přihlásit místní poplatek v rámci insolvence v roce 2024?; Kdy nemusíme posílat upozornění na daňový nedoplatek?; Získání průkazu ZTP v průběhu roku a vliv na poplatek ze psa; Po třech letech přeplatek; Vyměření poplatku po skončení poplatkového období; Vyměření poplatku z pobytu; Zrušení insolvence a pořadí úhrady nedoplatků na poplatu (§ 152 DŘ); Doručování do datové schránky I; Doručování do datové schránky II. Článek: Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace (obce I. a II. typu); Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace zřízené územně samosprávným celkem. Z judikatury: Místní poplatek za zhodnocení pozemku

E-linka 2/2024

E-linka a E-Úřad v roce 2024; Z vašich dotazů - Jak vypočítat poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci?; Kdy nemusíme posílat upozornění na daňový nedoplatek?; Neoprávněně čerpaná dotace; Nicotnost, neplatnost, nezákonnost platebního výměru? Článek - Proč by měla obec znát svůj rating?; Porušení povinností a právní odpovědnost; Financování měst z hlediska manažerského účetnictví. Z judikatury - Po insolvenci není bezdlužnost!

E-linka 1/2024

E-linka a E-Úřad v roce 2024; Z vašich dotazů - zaslání přeplatku na základě chyby insolvenčního správce; Pohledávky u zaniklé firmy po likvidaci; Opatrovnictví a vymáhání pokuty; Proč 30% z pokuty jde státu? Článek - Daň z hazardních her od roku 2024; 5 důvodů neefektivity veřejné správy Z judikatury - Zrušení vyhlášky ÚS.