FOSY

FÉROVÝ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Co to je Whistleblowing - povinnost

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, již 23.10.2019 vydal Směrnici 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Členské státy EU mají povinnost uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 17.12.2021. 

Do přijetí našeho zákona bude nutno splňovat podmínky dané směrnicí. Ze směrnice EU pro všechny povinné subjekty vyplývá povinnost především zavést vnitřní oznamovací systém a zajistit příslušnou osobu.

Skoro s jistotou tedy můžeme tvrdit, že se to týká i vaší obce (města, městské části) a většiny příspěvkových organizací!

 

FOSY - profesionální přístup i aplikace

Máme pro vás připravenu implementaci oznamovacího systému, kdy připravíme potřebné podklady pro informování všech zainteresovaných stran (směrnice, informace na webu, proškolení - seznámení zaměstnanců s problematikou) a jsme
připraveni převzít tuto agendu v pozici příslušné osoby (máme vytvořen i vlastní softwarový nástroj). To vše ale platí v případě, že v dohledné době chcete vše vyřešit jednoduše, elegantně, kompletně a s přijatelnými náklady.

FOSY - článek jak to vidíme nejem my

Pokud tedy článek 8 odst. 1 stanoví, že „Členské státy zajistí, aby právní subjekty v soukromém a veřejném sektoru zavedly kanály a postupy pro interní oznamování a pro přijímání následných opatření…“ a v článku 8 odst. 9 pak stanoví, že „Odstavec 1 se vztahuje na právní subjekty ve veřejném sektoru, včetně veškerých subjektů, které tyto subjekty vlastní nebo ovládají“ a v pododstavci je stanoveno, že „Členské státy mohou od povinnosti uvedené v odstavci 1 osvobodit obce s méně než 10 000 obyvateli, nebo s méně než 50 zaměstnanci, nebo jiné subjekty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce s méně než 50 zaměstnanci.“ , pak lze jak jazykovým, tak logickým výkladem těchto ustanovení dojít k závěru, že čl. 8 odst. 1 se vztahuje na všechny obce (bez udání velikosti) a jejich ovládané nebo vlastněné subjekty a teprve zákonem může stát osvobodit města pod 10.000 obyvatel. Celý článek naleznete v sekci "FOSY v médiích".
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.CEO ve společnost CATANIA GROUP

FOSY - v médiích

Systém ochrany Whistleblowerů

ČT1 Události v regionech 29.12.2021

FOSY - řešení ochrany oznamovatelů pro města a obce

The BEST 2021, str. 77-78.

Jaroslav Hašek by měl radost

Novinky CATANIA GROUP s.r.o.

2. místo v kategorii měst - Ing. Michaela Skovajsová s FOSY

Osobnost eGovernmentu 2022


FOSY - garant projektu

Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M. se již více jak 20 let pohybuje v oblasti veřejné správy, kde se aktivně věnuje problematice řízení pohledávek obcí se zaměřením jak na státní správu (místní poplatky, daňový řád, dělená správa, správní právo, insolvenci) tak i na samosprávu (pohledávky z pronájmů, procesní řízení). Nyní je na pozici výkonného ředitele společnosti CATANIA GROUP s.r.o. Vykonává také poradenskou a přednáškovou činnost pro města a obce, svazky obcí, mikroregiony, DSO, a to především v oblastech daňového řízení, insolvence, exekuce a řízení pohledávek  a "whistleblowingu". Věnuje se také publikační a metodické činnosti.


FOSY - mám zájem

Subjekt*
Máme pověřence GDPR od společnosti CATANIA GROUP s.r.o.*

FOSY - ceník

Ministerstva, krajské a ostatní úřady                                                                                 4.990 Kč/měsíc
Magistrát, ÚMČ, MěÚ a obce III. typu, ORP                                                                      2.490 Kč/měsíc
Obce II. typu nad 5000 obyvatel                                                                                        1.990 Kč/měsíc 
Obce II. typu do 5000 obyvatel                                                                                          1.490 Kč/měsíc 
Obce I. typu nad 1000 obyvatel                                                                                         1.290 Kč/měsíc
Obce I. typu 501 - 1000 obyvatel                                                                                          990 Kč/měsíc
Obce I. typu do 500 obyvatel                                                                                                490 Kč/měsíc
Příspěvkové nebo ovládané organizace (a.s., s.r.o., ZŠ, MŠ a další)                                  490 Kč/měsíc           

 

... a pokud již máte našeho pověřence na GDPR, pak máte FOSY za:

Magistrát, ÚMČ, MěÚ a obce III. typu, ORP                                                                        1.990 Kč/měsíc
Obce II. typu nad 5000 obyvatel                                                                                          1.490 Kč/měsíc 
Obce II. typu do 5000 obyvatel                                                                                            1.290 Kč/měsíc 
Obce I. typu nad 1000 obyvatel                                                                                              990 Kč/měsíc
Obce I. typu 501 - 1000 obyvatel                                                                                            690 Kč/měsíc
Obce I. typu do 500 obyvatel                                                                                                  390 Kč/měsíc
Příspěvkové nebo ovládané organizace (a.s., s.r.o., ZŠ, MŠ a další)                                    390 Kč/měsíc

Inflace 2022

Všichni jsme v poslední době zaznamenali, že ceny většiny výrobků a služeb během krátké doby stouply. Naše náklady na služby se bohužel také zvýšily a proto nám nezbývá nic jiného, než uplatnit inflační doložku podle čl. IV odst. 7 "Smlouvy o zavedení FOSY a výkonu funkce příslušné osoby" (dále jen Smlouva).

Podle údajů Českého statistického úřadu zveřejněné 22.1.2022 dostupné na webových stránkách ČSÚ  je inflace (pro rok 2021) vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 3,8 %.

Tímto v souladu s čl. IV odst. 7 Smlouvy oznamujeme, že upravujeme cenu naší služby od 1.4.2022 o 3,8 %.  

Na základě výše uvedeného vám od 1.4.2022 budou doručovány daňové doklady s upravenou částkou oproti částce uvedené na smlouvě, kde bude po dobu 3 měsíců uveden i důvod úpravy. Na základě článku IV odst. 7 Smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme za pochopení.
Za celý tým CATANIA GROUP s.r.o.
Vlastimil Veselý

 

Naleznete nás i na: