Informace o službě

E-Územní plán

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. poskytuje specializované informace informace v oblasti stavebního práva a územního plánování. Našim cílem je pomoci vám při výkonu funkce a poskytnout informační podporu.

Naleznete nás i na:

 • 1
  Informace
  E-Územní plán slouží jako ucelený informační kanál, kde naleznete přehledně na jednom místě novinky, tématické judikáty, novely zákonů, sněmovní tisky, odpovědi na konkrétní dotazy a přehledy. Vybíráme pro vás z různých odborných zdrojů ty nejdůležitější informace, abychom co nejvíce usnadnili vaši práci.
 • 2
  Newsletter
  V rámci registrace zasíláme pravidelný newsletter, obsahující souhrn nejdůležitějších novinek a informací.
 • 3
  Multilicence
  E-Územní plán funguje na principu tzv. multilicence. Nebude tedy k dispozici pouze pro vás, ale budete ji moci předat k využití pro celý úřad.
 • 4
  Otázky a odpovědi
  V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme vám návod jak se s problematikou vypořádat.

E-Územní plán je součástí E-Úřadu
Chci zdarma na měsíc zkoušet

Po vyplnění formuláře vám pošleme email s bližšími informacemi. Akce je určena pro města a obce ČR.

Do posledního pole prosíme vyplňte jména, příjmení, emailové adresy, telefony a pozice všech uživatelů, kterým chcete vytvořit účet k akcelerátoru. Služba je přínosem pro starosty, tajemníky, vedoucí všech odborů, všechny odborníky z Ekonomických odborů a všechny pracovníky úřadu, kteří odpovídají na dotazy v rámci zákona 106/1999 Sb. Jednotlivé uživatele prosím zadejte na samostatný řádek.

Chci E-Úřad užívat

Měsíční paušál E-Úřad

pracovat na úřadě nebylo nikdy rychlejší a jednodušší...

od 351 Kč290,08 Kč bez DPH

U-linka 11/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Článek: Soud k územnímu plánu s prvky regulačního plánu; Obce musí myslet na náhrady za užívání veřejného prostranství; Jak napadnout územní studii. Z vašich dotazů: Kdy se větrné elektrárny nemusí řešit v územním řízení?; Za jakých podmínek je rozhodnutí přijaté v místním referendu platné a hlavně závazné?; Co je možné stavět v nezastavěném území?; Který orgán obce rozhoduje…

U-linka 10/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Článek: NSS: zásah do vlastnického práva blížící se svou intenzitou vyvlastnění; NSS: stavební uzávěru lze přezkoumat i po vydání územního plánu; Soud: stabilizované veřejné prostranství na místě existujícího parku. Z vašich dotazů: Jak máme postupovat/argumentovat, pokud potřebujeme stanovit nové zastavitelné plochy pro bydlení na plochách ZPF. Pokud v obci máme pouze půdy bonity…

U-linka 9/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Článek: Soud: ke změnám územního plánu až po veřejném projednání; NSS ke zrušení zastavitelnosti a stanovisku orgánu ochrany přírody; NSS: stavební uzávěra není územní plán – odůvodnění je méně náročné. Z vašich dotazů: Jak nový stavební zákon řeší účinnost starých územních plánů?; Pořizuje se zadání při zkráceném postupu změny územního…

U-linka 8/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Článek: Stavební uzávěra na celé území obce: ano nebo ne?; Jak Říčany zakázaly ubytovny a obstály u soudu; NSS a výstavba sociálního bydlení v územním plánu. Z vašich dotazů: Jak se postupuje při vymezování veřejných prostranství v územním plánu ve vztahu k § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.?; Na soukromých pozemcích v obci se historicky nachází veřejné prostranství.…

U-linka 7/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Článek: Krajský soud: covid není omluva pro pasivitu v územním plánování; NSS: účelovou komunikaci není možno „kouskovat“ kvůli přání vlastníků; Jak se vydává výjimka ze stavební uzávěry. Z vašich dotazů: Bude podle nového stavebního zákona možné najmout létajícího pořizovatele?; Podle územního plánu má nová výstavba respektovat charakter území. Jak tento regulativ…

U-linka 6/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Článek: NSS opět k incidenčnímu přezkumu územních plánů; NSS k nutnosti seznámit se s podklady během soudu o územní plán; NSS: charakter souhlasu podle vodního zákona. Z vašich dotazů: Kdo rozhoduje o úplném přepracování návrhu územního plánu po veřejném projednání? Musí zastupitelé respektovat názor pořizovatele?; Který územní plán se použije…

U-linka 5/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Článek: Nový stavební zákon: mobilheim o 50 m2 bez úřadu?; NSS: ztráta solárních zisků jako námitka v řízení před stavebním úřadem; Soud: I když je vlastník pasivní, aspoň obecné odůvodnění územní plán mít musí Z vašich dotazů: Jakou roli má obecní úřad, když obec uzavře smlouvu s tzv. létajícím pořizovatelem?; Přebírá územní plán vymezení…

U-linka 4/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Článek: NSS k vymezování nových zastavitelných ploch v územním plánu; K nové metodice k ochraně zemědělského půdního fondu (i při územním plánování); Soud k ochraně zemědělského půdního fondu a výsadbě rozlehlých sadů. Z vašich dotazů: Jak může určený zastupitel ovlivnit podobu územního plánu?; Může obec zrušit termín již oznámeného veřejného projednání upraveného návrhu územního plánu…

U-linka 3/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Článek: NSS k pořizování územní studie jako povinného podkladu územního plánu, k právu na příznivé životní prostředí a přiměřenosti územního plánu; NSS k pořizování územní studie jako povinného podkladu územního plánu, k právu na příznivé životní prostředí a přiměřenosti územního plánu; MMR vydalo novou metodiku k povolování větrných elektráren podle „Lex OZE“ Z vašich dotazů: Musíme k územnímu plánu vést…

U-linka 2/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Z vašich dotazů: Schvaluje smlouvu s investorem rada nebo zastupitelstvo?; Jak se postupuje při rychlozměně územního plánu?; Vlastník má pravomocné územní rozhodnutí, ale ještě nezačal stavět, můžeme změnit územní plán tak, aby stavět nemohl?; Musíme k územnímu plánu vést spis a mohou do něj lidé nahlížet?; Může starosta sám bez vědomí zastupitelů podepsat smlouvu…

U-linka 1/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Z vašich dotazů: Musí návrh územního plánu přesně odpovídat zadání?; Jak se schválený územní plán zveřejňuje?; Může být stavební uzávěra přímo součástí zadání územního plánu?; Může spolek podat žalobu proti územnímu plánu?; Kdo může dát podnět k pořízení územního plánu nebo jeho změny?; Který orgán obce vydává stavební uzávěru?; Co dělat,…