Informace o službě

E-Územní plán

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. poskytuje specializované informace informace v oblasti stavebního práva a územního plánování. Našim cílem je pomoci vám při výkonu funkce a poskytnout informační podporu.

Naleznete nás i na:

 • 1
  Informace
  E-Územní plán slouží jako ucelený informační kanál, kde naleznete přehledně na jednom místě novinky, tématické judikáty, novely zákonů, sněmovní tisky, odpovědi na konkrétní dotazy a přehledy. Vybíráme pro vás z různých odborných zdrojů ty nejdůležitější informace, abychom co nejvíce usnadnili vaši práci.
 • 2
  Newsletter
  V rámci registrace zasíláme pravidelný newsletter, obsahující souhrn nejdůležitějších novinek a informací.
 • 3
  Multilicence
  E-Územní plán funguje na principu tzv. multilicence. Nebude tedy k dispozici pouze pro vás, ale budete ji moci předat k využití pro celý úřad.
 • 4
  Otázky a odpovědi
  V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme vám návod jak se s problematikou vypořádat.
 • 5
  Zákony pro lidi PLUS
  Díky spolupráci se Zákony pro lidi je nově od roku 2024 součástí E-Úřadu předplatné služby Zákony pro lidi PLUS.
  Článek: Nefunkční elektronická Sbírka zákonů je nejlepší reklama na ZÁKONY PRO LIDI

E-Územní plán - objednávkový formulář

U-linka 5/2024

Článek: Soudy k územnímu plánu a veřejnému prostranství na pozemku soukromé osoby; NSS k nesouhlasnému závaznému stanovisku orgánu územního plánování; NSS k možnosti obce nepořizovat další změny územního plánu; Létající pořizovatel podle nového stavebního zákona. Z vašich dotazů: Spory z plánovací smlouvy; Pozvánka na zasedání; Návrh na zrušení uzávěry; Metodiky…

U-linka 4/2024

Článek: NSS a územní plán Šlapanic u Brna; Soud k uzavírání smlouvy s létajícím pořizovatelem; NSS: omezování výstavby kvůli chybějící infrastruktuře. Z vašich dotazů: Změna odsouhlasené regulace; Přesná rozloha pozemku; Staré zastavitelné plochy; Zasedání přes půlnoc; Zadržování vody v krajině.

U-linka 3/2024

Článek: NSS ke stavební uzávěře na celé území obce; Soud k výstavbě ve stabilizovaném území; NSS: nový územní plán vyžaduje pořádné odůvodnění a odkazy na předchozí regulaci nestačí. Z vašich dotazů: Regulační prvky; Parkovací místa; Omezení počtu bytových jednotek; Zápis zasedání; Nahlížení do podkladů.

U-linka 2/2024

Článek: Pozor na stavební uzávěry a nový stavební zákon – je nutno prověřit jejich aktuálnost; Pozor na lhůty u zveřejňování opatření obecné povahy; Soudy: klimatická změna je notorieta a odůvodňuje zásah do vlastnictví v územním plánu. Z vašich dotazů: Podzemní podlaží; Regulační plán; Rozhodnutí o námitce; Výjimka ze stavební uzávěry; Zastavěné území bez plánu.

U-linka 1/2024

Článek: Územní plán má umožnit výstavbu jen podle kapacit infrastruktury; NSS: obec se může bránit proti stanovisku dotčeného orgánu k územnímu plánu; NSS: incidenční návrh proti územnímu plánu není možné použít vždy; Z vašich dotazů: Změna při zrušení části územního plánu; Návrh na zrušení části jejího územního plánu v přezkumu KÚ;…