E-shop

Služby pro města a obce

na pár kliků

Elektronické služby CATANIA GROUP s.r.o

E-Úřad

Měsíční elektronické periodikum - Územně samosprávný celek musí fungovat efektivně. ÚSC potřebuje také flexibilitu, aby mohl fungovat rychleji, kvalitněji a přitom levněji. Nezbytným základem efektivního a flexibilního fungování je využití E-Úřadu. Teprve jeho zavedením a každodenním používáním se mohou zlepšit služby občanům i možnosti města prosazovat svůj program.
Cena od 390 Kč

Více informací

E-tajemník a starosta

Měsíční elektronické periodikum - E-Tajemník obsahuje na jednom místě novinky, tématické judikáty, novely zákonů, sněmovní tisky, odpovědi na konkrétní dotazy a to vše přehledně. Služba je určena především pro starosty, tajemníky a vedoucí odborů.
Cena 390 Kč

Více informací

E-Ekonomika

Měsíční elektronické periodikum - E-Ekonomika je určena především vedoucím finančních a ekonomických odborů, správcům daní a poplatků nebo správcům rozpočtu a dotací. Ti zde najdou odpovědi na všemožné otázky a to v souladu s platnou legislativou, judikaturou a metodickým doporučením.
Cena 390 Kč

Více informací

E-Územní plán

Měsíční elektronické periodikum - E-Územní plán slouží jako ucelený informační kanál, kde naleznete přehledně na jednom místě novinky, tématické judikáty, novely zákonů, sněmovní tisky, odpovědi na konkrétní dotazy a přehledy. Vybíráme pro vás z různých odborných zdrojů ty nejdůležitější informace, abychom co nejvíce usnadnili vaši práci.
Cena 390 Kč

Více informací

Generátor 106

Měsíční paušál - Intuitivní prográmek, který vytvoří hotovou odpověď pro všechny dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb.
Cena 590 Kč

Více informací


Služby CATANIA GROUP s.r.o.

Fosy - Férový oznamovací systém

V rámci této služby vám zavedeme a budeme spravovat vnitřní oznamovací systém dle zákona 171/2023 a evropské směrnice 2019/1937.
Cena od 390 Kč/měsíc

Více informací

Pověřenec pro GDPR

Nabízíme outsourcing pozice pověřence, sledování souladu vnitřní praxe organizace s právní úpravou ochrany osobních údajů a další činnosti týkající se GDPR.
Cena od 450 Kč/měsíc

Více informací

Kybernetická a informační bezpečnost obce

Poskytujeme kompletní penetrační testy, školení a vnitřní předpisy - Manuál kybernetické a informační bezpečnost
Cena od 4 990

Více informací

Rating ekonomické kondice měst a obcí

Na základě našeho Ratingu ekonomické kondice měst a obcí vám nezaujatě zpracujeme odborný rating vašeho města či obce a to pro ukazatele za posledních pět let.
Cena 9 990 Kč

Více informací

Malý rating ekonomické kondice měst a obcí

Máte zodpovědný přístup k hospodaření, transparentní financování, vyrovnaný nebo ziskový rozpočet a další dobré finanční ukazatele? Pak si to nenechávejte pro sebe a je žádoucí na to upozornit. Ukažte vašim občanům, že je vaše obec v dobré finanční kondici, nebo že se musí něco změnit.
Cena 1 990 Kč

Více informací

Směrnice a balanční test pro kamerové systémy

Ke splnění povinností při zpracování osobních údajů získaných při zavedení kamerového systému se záznamovým zařízením vyplývajících zejména z ust. § 316 odst. 2 a odst. 3 zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů je povinností subjektu provést kontrolní snímky, zpracovat balanční test pro potřebu DPIA a vytvořit směrnici o zpracování osobních údajů kamerovým systémem.
Cena od 1 490 Kč

Více informací

Směrnice správy pohledávek

Nabízíme vám vytvoření Směrnice pro pohledávky, který může být dokumentem vydaným tajemníkem úřadu nebo radou obce. Dokument je jakousi „kuchařkou“ pro všechny zaměstnance, kteří se zabývají pohledávkami v jakémkoliv stádiu. Směrnice pro správu pohledávek musí odpovědět na otázky: kdo, co, kdy, jak a proč.  
Cena 19 990 Kč

Více informací

Směrnice o ochraně oznamovatelů podle zákona č. 171/2023 Sb. pro obec, město nebo příspěvkovou organizaci

Účelem směrnice je zajistit nastavení pravidel uvnitř organizace nebo úřadu a plnění povinností dle zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.
Součástí produktu je i vzor se souborem povinných informací na web v souladu s § 9 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů pro subjekty, které musí mít zaveden vnitřní oznamovací systém.
Cena 450 Kč

Více informací

Školení k zákonu č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů včetně popisu jednotlivých druhů oznámení, práv a povinností oznamovatelů a zaměstnavatelů

Všichni zaměstnanci by měli být seznámeni s tím, jak probíhá oznamování VOS nebo prostřednictvím ministerstva, kdy se oznamuje trestní delikt nebo co vše je v zákoně a jaká mají práva a povinnosti v souvislosti s nově přijatým zákonem. Cena školení je za osobu.
Cena 590 Kč

Více informací

Individuální prezenční akreditovaný kurz dle vašeho výběru u vás na úřadě

Připravili jsme pro vás 6 výukových hodin intenzivních kurzů na různá témata, které si vyberete vy a naši odborní lektoři za vámi přijedou na váš úřad! Všichni účasněné úřední osoby nejen že získají osvědčení o absolvování kurzu a splní zákonné povinnosti podle zákona 312/2002 Sb., ale zároveň se dozví nové trendy, judikatury a metodiky k danému tématu. Zároveň mohou s lektorem osobně debatovat a vznášet otázky přímo z praxe.
Cena 24 990 Kč

Více informací

Poradenské služby v oblasti zákonných povinností měst a obcí

Nechte si zkontrolovat, jak dodržujete zákon o obcích, zda máte správně usnesení, zápisy z jednání a zasedání nebo dokumenty týkající se nakládání s majetkem (záměry, schvalování apod.) nebo jak plníte povinnosti ohledně úřední desky a zákona č. 106. 
Cena 19 990 Kč

Více informací


Ceník produktů CATANIA GROUP s.r.o.

všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Elektronická předplatná - ceník

Cena

E-úřad
E-Tajemník a starosta
E-Ekonomika
E-Územní plán
Měsíční paušál Generátor 106

Měsíčně

390 / 690 / 990 Kč pro obce I. typu / II. typu / III. typu
390 Kč
390 Kč
390 Kč
590 Kč


Fosy - ceník

Ceny jsou stanoveny za kompletní služby - implementace vnitřního oznamovacího systému včetně služeb příslušné osoby

 

....pokud jste povinná osoba:

Ministerstva, krajské a ostatní úřady                                                                                 4.990 Kč/měsíc
Magistrát, ÚMČ, MěÚ a obce III. typu, ORP                                                                      2.490 Kč/měsíc
Obce II. typu nad 5000 obyvatel                                                                                        1.990 Kč/měsíc 
Obce II. typu do 5000 obyvatel                                                                                          1.490 Kč/měsíc 
Obce I. typu nad 1000 obyvatel                                                                                         1.290 Kč/měsíc
Obce I. typu 501 - 1000 obyvatel                                                                                          990 Kč/měsíc
Obce I. typu do 500 obyvatel                                                                                                490 Kč/měsíc
Příspěvkové nebo ovládané organizace (a.s., s.r.o., ZŠ, MŠ a další)

- do 500 zaměstnanců                                                                                                          490 Kč/měsíc  

- nad 500 zaměstnanců                                   1 Kč/zaměstnance/měsíc

 

... a pokud již máte našeho pověřence na GDPR, pak máte FOSY za:

Magistrát, ÚMČ, MěÚ a obce III. typu, ORP                                                                        1.990 Kč/měsíc
Obce II. typu nad 5000 obyvatel                                                                                          1.490 Kč/měsíc 
Obce II. typu do 5000 obyvatel                                                                                            1.290 Kč/měsíc 
Obce I. typu nad 1000 obyvatel                                                                                              990 Kč/měsíc
Obce I. typu 501 - 1000 obyvatel                                                                                            690 Kč/měsíc
Obce I. typu do 500 obyvatel                                                                                                  390 Kč/měsíc
Příspěvkové nebo ovládané organizace (a.s., s.r.o., ZŠ, MŠ a další)                                    

- do 500 zaměstnanců                                                                                                            390 Kč/měsíc  

- nad 500 zaměstnanců                                   0,80 Kč/zaměstnance/měsíc

 

...a pokud nejste povinným subjektem k zavedení VOS a chcete jej, pak je pro vás připraven

Vnitřní oznamovací systém FOSY LIGHT

Produkt je určen pro malé subjekty, které nemají povinnost mít zaveden vnitřní oznamovací systém, ale chtějí jej dobrovolně vyzkoušet a řešit přes pověřenou osobu. Vyhnou se tím kontrolám z ministerstva nebo Inspektorátu práce pro neplnění podmínek ochrany oznamovatele. Po podpisu smlouvy obdrží organizace Implementaci na stránky a o vše ostatní za vás bude řešit pověřená osoba.
Uvedená cena je roční paušál                                                                                         1.080 Kč

 

Směrnice o ochraně oznamovatelů podle zákona č. 171/2023 Sb. pro obec, město nebo příspěvkovou organizaci

- do 500 zaměstnanců                                                                                                            450 Kč  

- nad 500 zaměstnanců                                      1 Kč/zaměstnance

 

Školení zaměstnanců          (včetně vystavení certifikátu)                                                    590 Kč/osobu           


GDPR - ceník

MěÚ, ÚMČ, Magistrát, obce III. a II. stupně

od

Obce I. stupně

Obec

Příspěvkové organizace do 400 zaměstnanců

veřejná školská zařízení
veřejná zdravotnická zařízení
ostatní příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace nad 400 zaměstnanců

Individuálně - dohodou dle počtu zaměnstnanců

Měsíčně

3 900 Kč

Měsíčně

900 Kč

Měsíčně

450 Kč
450 Kč
450 Kč


Kybernetická a informační bezpečnost obce - ceník

Základní penetrační test                                                                                                 ZDARMA                                                                                                                                                                                                  

Vnitřní předpis - Manuál kybernetické a informační bezpečnost

Ministerstva, krajské a ostatní úřady                                                                                19.990 Kč
Magistrát, ÚMČ, MěÚ a obce III. typu, ORP                                                                     14.990 Kč
Obce II. typu nad 5000 obyvatel                                                                                         9.990 Kč  
Obce II. typu do 5000 obyvatel                                                                                           7.990 Kč
Obce I. typu nad 1000 obyvatel                                                                                          5.990 Kč
Obce I. typu do - 1000 obyvatel                                                                                          3.990 Kč

Příspěvkové nebo ovládané organizace (a.s., s.r.o., ZŠ, MŠ a další)

- do 500 zaměstnanců                                                                                                         4.990 Kč

- nad 500 zaměstnanců                                   10 Kč/zaměstnance

 

Školení zaměstnanců (včetně vystavení certifikátu)                                                            2.390 Kč/osobu 

(při 10 a více zaměstnanců z jedné organizace - cena dohodou) 

 

Kompletní penetrační test - od                                                                                            4.990 Kč

 

... a pokud již máte od nás pověřence na GDPR nebo systém FOSY, máte 5% slevu

... a pokud máte od nás obojí (pověřence i FOSY), máte slevu 10%            


Směrnice a balanční test pro kamerové systémy - ceník

1-2 kamery....   1.490,- Kč
3-5 kamer ....    3.000,- Kč
6-9 kamer......   4.500,- Kč
10-20 kamer.... 9.000,- Kč
21 a více ...........   350,- Kč /1 kameru


Naleznete nás i na: