Informace o službě

E-Tajemník a starosta

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. poskytuje specializované informace a služby určené především pro starosty, tajemníky a vedoucí odborů. Našim cílem je pomoci vám při výkonu funkce a poskytnout informační podporu.

Naleznete nás i na:

 • 1
  Informace
  E-Tajemník slouží jako ucelený informační kanál, kde naleznete přehledně na jednom místě novinky, tématické judikáty, novely zákonů, sněmovní tisky, odpovědi na konkrétní dotazy a přehledy. Vybíráme pro vás z různých odborných zdrojů ty nejdůležitější informace, abychom co nejvíce usnadnili vaši práci.
 • 2
  Newsletter
  V rámci registrace zasíláme pravidelný newsletter, obsahující souhrn nejdůležitějších novinek a informací.
 • 3
  Multilicence
  E-Tajemník funguje na principu tzv. multilicence. Nebude tedy k dispozici pouze pro vás, ale budete ji moci předat k využití pro celý úřad.
 • 4
  Otázky a odpovědi
  V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme vám návod jak se s problematikou vypořádat.
 • 5
  Zákony pro lidi PLUS
  Díky spolupráci se Zákony pro lidi je nově od roku 2024 součástí E-Úřadu předplatné služby Zákony pro lidi PLUS.
  Článek: Nefunkční elektronická Sbírka zákonů je nejlepší reklama na ZÁKONY PRO LIDI

E-Tajemník - objednávkový formulář

T-linka 4/2024

Článek: Do 1. října můžete (musíte) změnit koeficienty pro daň z nemovitých věcí; Řízení lidských zdrojů a úloha personální práce na úřadu územního samosprávného celku. Z vašich dotazů: U jakých smluv jsou nutné doložky o jejich schválení; Správný postup při hlasování v případě, pokud nevznikne usnesení; Směrnice ke kamerovému systému; Kamerové systémy městské policie. Metodiky…

T-linka 3/2024

Článek: Podjatost ve správním řízení; Oznámení o střetu zájmů. Z vašich dotazů: Počet zastupitelů pro nadpoloviční většinu; Registr dle zákona o střetu zájmů, výstupní oznámení; Kamera v bytě klientů sociálních služeb; Osobní údaje na zasedání zastupitelstva. Metodiky a informace. Novinky z GDPR. Aktuality z legislativy. Z judikatury: Účastenství dotčené veřejnosti; Neomluvená absence státního zaměstnance.

T-linka 2/2024

Článek: Dohody o práci konané mimo pracovní poměr II. Z vašich dotazů: Střet zájmů zastupitele v jednacím řádu; Pozvánka na zasedání po novele zákona o obcích; Účinnost vyhlášek o místních poplatcích; Jak anonymizovat požadovanou smlouvu; Možnost záznamu ze zasedání na youtube; Záznamy o činnostech zpracování elektronicky. Metodiky a informace. Novinky z GDPR. Aktuality z legislativy. Z judikatury: Dotační výzva; Správní delikt.

T-linka 1/2024

Článek: Upozorňujeme na změnu kompetencí orgánů obce při poskytování dotací, návratných finančních výpomocí a darů; Dohody o práci konané mimo pracovní poměr po novele zákoníku práce 2023/2024. Z vašich dotazů: Máme povinnost odebírat papírovou verzi Sbírky zákonů?; Zasedání, ověřovatelé a návrhová komise; Kompetence rady; Anonymizace údajů na zasedání zastupitelstva; Anonymizace…