Jsme členem

ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR
je největší profesní asociace s tradicí od roku 1990, jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.

Profil AIVD: CATANIA GROUP s.r.o.

ASOCIACE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
je největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Její vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku. Pod jednou střechou propojuje několik důležitých sektorů (firmy, veřejný sektor, neziskový sektor i vzdělávací instituce). Díky tomu může na maximum přispívat k vytváření odpovědnější společnosti, která se ve svém počínání navrací k tradicím a hodnotám. Učí společnost přirozeně posilovat odpovědnost za místo a planetu, na které žijeme. Otevírá ve společnosti nová témata, prostor pro sdílení zkušeností a spolupráci napříč sektory.

Profil A-CSR: CATANIA GROUP s.r.o.