E-ÚŘAD

pracovat na úřadě nebylo nikdy rychlejší a jednodušší...

Co to je E-Úřad - pomocník pro ÚSC

Územně samosprávný celek musí fungovat efektivně. ÚSC potřebuje také flexibilitu, aby mohl fungovat rychleji, kvalitněji a přitom levněji. Nezbytným základem efektivního a flexibilního fungování je využití E-Úřadu. Teprve jeho zavedením a každodenním používáním se mohou zlepšit služby občanům i možnosti města prosazovat svůj program.

Nabízíme vám platformu, která zahrnuje jak odborný základ pro práci na úřadě, tak aplikace zrychlující práci, kalkulátory na výpočty lhůt, nástroje vyhodnocující jaké kompetence má rada a jaké zastupitelstvo nebo starosta, kdy je nutné splnit některé úkony. E-Úřad je nejen poradenství pro tajemníky, vedoucí odborů, pracovníky jednotlivých odborů, pověřence nebo ekonomické odbory ale i mnohem více. E-Úřad pomáhá ve všech oblastech chodu územně samosprávného celku. Při jejím užívání má každý úředník, tajemník, starosta, zastupitel nebo radní k dispozici servis co, kdy a jak řešit. 

Přihlášení

E-Úřad - intuitivní řešení 

Nabízíme unikátní a na českém trhu jedinečnou aplikaci E-Úřad, která vám odpoví na otázky, vytvoří vzory, metodicky povede, vypočítává a vyhotovuje tiskopisy. Práce s aplikací je rychlá a snadná. O Smart City a E-governmentu se často jen mluví, nicméně většina projektů vyžaduje statisícové náklady, tedy zdroje, které menší města nemají, a jejich užitek je někdy spíše sporný. E-Úřad vzešel naopak z praxe, díky dlouhodobé spolupráci našich odborníků s městskými úřady, vedoucími úředníky a tajemníky. Díky tomu víme, které činnosti je nutné podpořit funkčními nástroji.

E-Úřad - reference v praxi

"E-Úřad využíváme od ledna 2021 a jsme s ním velice spokojeni. Již v minulosti jsme využívali infolinky od Služby pro města a obce CATANIA GROUP s r.o. a školení jejich lektorů. Online nástroj E-Úřad ovšem není jen poradenství, ale jde mnohem dál v komplexnosti pomoci úřadům. Velmi výrazně ulehčuje chod městského úřadu, pomáhá nám jako poradna, zdroj dokumentů a vzorů, ale i díky sadě unikátních online nástrojů pro řešení chod úřadu, jako jsou výpočty lhůt, online platforma pro vyřizování všech úkonů poskytování informací podle informačního zákona. Domnívám se, že v této podobě jde o unikátní nástroje, které ani nikdo jiný nenabízí, nebo o něčem podobném nevíme. Jde tak o opravdu průkopnický projekt, jak lze zautomatizovat chod veřejné správy a jak pro činnosti úředníků je možné používat online nástroje."
Mgr. Jiří FialaTajemník MěÚ Humpolec

E-Úřad - v médiích

Jak zrychlit a automatizovat chod úřadu při vyřizování žádostí podle informačního zákona (součást platformy E-Úřad)

Moderní obec č. 8/2021, str. 50-51.

Úřady obcí je možné zrychlit chytrým řešením

Innovation č. 10/2021, str. 25.

"Snažím se jít příkladem a neházet úkoly na ostatní."

Manažeři se lvíčkem, str. 46-51.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jan Šťastný I Městský úřad Dobruška

Článek a video webu manazerroku.cz


3. místo v kategorii měst - JUDr. Jan Šťastný, MPA s Generátorem 106

Osobnost eGovernmentu 2022


3. místo v kategorii obcí - Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.

Osobnost eGovernmentu 2023


E-Úřad - Soutěže

Chytrá města 2021:
Návrh od Města Humpolec

Chytrá města 2021:
Certifikát kvality

Chytrá města 2021:
Vyhodnocení SmartCity

The Best 2022:
Výpočty a lhůty


E-Úřad - Zákony pro lidi PLUS

Díky spolupráci se Zákony pro lidi je nově od roku 2024 součástí E-Úřadu předplatné služby Zákony pro lidi PLUS.
Článek: Nefunkční elektronická Sbírka zákonů je nejlepší reklama na ZÁKONY PRO LIDI


E-Úřad - garant projektu

Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M se již více jak 20 let pohybuje v oblasti veřejné správy, kde se aktivně věnuje problematice řízení pohledávek obcí se zaměřením jak na státní správu (místní poplatky, daňový řád, dělená správa, správní právo, insolvenci) tak i na samosprávu (pohledávky z pronájmů, procesní řízení). Nyní je na pozici výkonného ředitele společnosti CATANIA GROUP s.r.o. Vykonává také poradenskou a přednáškovou činnost pro města a obce, svazky obcí, mikroregiony, DSO, a to především v oblastech daňového řízení, insolvence, exekuce a řízení pohledávek. Věnuje se také publikační a metodické činnosti. Je manažerem projektu Služby pro města a obce a garantem platformy E-Úřad.

Pozdrav z CATANIA GROUP s.r.o.

Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.

Prezentace CATANIA GROUP s.r.o. ze dne 24.5.2022

Setkání Tajemníků 2022


E-Úřad - přehled funkcí a kdo je využije


Starosta, místostarosta, zastupitelstvo, rada

- tabulku kompetencí rady a zastupitelstva
- lhůty a termíny podle zákona o obcích
- univerzální výpočty data konce lhůt
- lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- generátor odpovědí podle zák. 106/1999 Sb.
- správa všech žádostí 106 na obci
- výzvy pro města a obce
- vzory a metodiky
- kalendář ÚSC
- možnost zvýhodněného studia MPA, LL.M.
- zvýhodněná školení
- zvýhodněné služby (metodiky, směrnice, řády, procesy apod.)

Tajemník

- tabulku kompetencí rady a zastupitelstva
- lhůty a termíny podle zákona o obcích
- univerzální výpočty data konce lhůt
- lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- generátor odpovědí podle zák. 106/1999 Sb.
- správa všech žádostí 106 na úřadu
- výzvy pro města a obce
- vzory a metodiky
- metodiky řízení úřadu
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- kalendář ÚSC
- profesní poradenství
- možnost zvýhodněného studia MPA, LL.M.
- zvýhodněná akreditovaná školení
- zvýhodněné služby (metodiky, směrnice, procesy apod.)

Vedoucí odboru

- univerzální výpočty data konce lhůt
- lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- generátor odpovědí podle zák. 106/1999 Sb.
- správa všech žádostí 106 na odboru
- vzory a metodiky
- metodiky řízení odboru
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- profesní poradenství
- kalendář ÚSC
- možnost zvýhodněného studia MPA, LL.M.
- zvýhodněná akreditovaná školení
- zvýhodněné služby (metodiky, směrnice, procesy apod.)

Odpovídající za 106ku

- generátor odpovědí podle zák. 106/1999 Sb.
- lhůty a termíny podle zákona o obcích
- univerzální výpočty data konce lhůt
- lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- návod postupu při vyřizování 106
- vzory a metodiky
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- profesní poradenství
- zvýhodněná akreditovaná školení
- metodika používání generátoru 106

Ekonomický odbor

- aplikace pro univerzální výpočty data konce lhůt
- kalkulačka poplatků za komunální odpad
- aplikace pro lhůty platebního výměru
- aplikace pro prekluzivní lhůty
- generátor odpovědí podle zákona 106/1999 Sb.
- aplikace pro lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- vzory a metodiky
- kalendář ÚSC
- metodiky řízení odboru
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- profesní poradenství
- zvýhodněná akreditovaná školení
- zvýhodněné služby (metodiky, směrnice, procesy apod.)

Úředník

- lhůty a termíny podle zákona o obcích
- aplikace pro prekluzivní lhůty
- univerzální výpočty data konce lhůt
- výzvy pro města a obce
- vzory a metodiky
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- profesní poradenství
- kalendář ÚSC
- možnost zvýhodněného studia MPA, LL.M.
- zvýhodněná akreditovaná školení

Pověřenec

- univerzální výpočty data konce lhůt
- lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- generátor odpovědí podle zák. 106/1999 Sb.
- vzory a metodiky
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- profesní poradenství
- zvýhodněná akreditovaná školení
- zvýhodněné služby (metodiky, směrnice, procesy apod.)

Každý

Bonusy za služby - Systematické akreditované vzdělávání, metodika, směrnice a další odborné služby. Na to vše při užívání AKCELERÁTORU získáte zajímavé bonusy.

Generátor 106

Intuitivní aplikace, která vám bez námahy a ztraceného času vytvoří hotovou odpověď pro všechny dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.

Generátor 106

E-Tajemník a starosta (T-linka a P-linka)

V této sekci naleznete na jednom místě novinky, tématické judikáty, novely zákonů, sněmovní tisky, odpovědi na konkrétní dotazy a to vše přehledně. E-tajemník je určen především pro starosty, tajemníky a vedoucí odborů.

E-Ekonomika (E-linka)

Tato část je určena především vedoucím finančních a ekonomických odborů, správcům daní a poplatků nebo správcům rozpočtu a dotací. Ti zde najdou odpovědi na všemožné otázky a to v souladu s platnou legislativou, judikaturou a metodickým doporučením.

E-Územní plán

Tato část je určena pro samosprávu a informujeme v ní především o územním plánování ÚSC a dotacích.

Generátor lhůt

Tato chytrá aplikace vám rychle a přesně vypočítá některé zákonné lhůty, které denně řešíte.

Generátor lhůt

Výpočty a tabulky

Chytré aplikace, které vám umožní jednoduše a rychle vypočítat různé hodnoty a lhůty, vysvětlit správné procesní postupy nebo upozornit na zákonné povinnosti. V roce 2022 jsme získali s tímto projektem 2. místo v celostátní soutěži E-government v kategorii projekty obcí.

Výpočty

Zákony pro lidi Plus

Součástí E-Úřadu je i předplatné pro Zákony lidi Plus.

Připravujeme

Malý rating pohledávek - Obcemi hojně vyhledávaná služba. Díky dlouholeté praxi a z nasbíraných zkušeností jsme vytvořili vlastní sofistikovaný (ale pro vás jednoduchý) postup, který vám napoví, co je v rámci procesu pohledávek na obci v pořádku a kde je třeba něco změnit.
Ekonomické poradenství obcí a měst - Soubor metodik, které vám nejen zhodnotí v jaké je obec finanční kondici, vystaví vám certifikát a ratingovou zprávu, ale i poskytne potřebnou součinnost při následném poradenství.

E-Úřad - podklady, které se vám hodíE-Úřad - chci zakoupit

Naleznete nás i na: