GDPR - garant projektu

JUDr. Jan Šťastný, MPA pracuje ve veřejné správě od roku 2002, má zkušenosti se státní správou i samosprávou. Působil na Ministerstvu financí a také na Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Byl také místostarostou a čtyřikrát byl ministrem vnitra jmenován správcem obce podle zákona o obcích, od roku 2015 byl tajemníkem městského úřadu obce s rozšířenou působností. Na oblíbených kurzech školí neoblíbená témata (zákon č. 106/1999, povinnosti obcí, zákon o obcích, střet zájmů, GDPR) a hledá řešení problémů a chyb úředníků i volených funkcionářů. Podílel se na vzniku aplikace GENERÁTOR 106 na vyřizování žádostí podle zák. č. 106/1999 a FOSY - férový oznamovací systém pro ochranu oznamovatelů. V roce 2021 byl oceněn jako finalista soutěže Manažer roku v kategorii veřejná správa. Od roku 2023 úzce spolupracuje se společností CATANIA GROUP s.r.o. jako lektor a pověřenec pro GDPR.

Funkce pověřence pro GDPR

Navrhované služby:

 • Outsourcing pozice Pověřence
 • Sledování souladu vnitřní praxe organizace s právní úpravou ochrany osobních údajů
 • Kontrola, úprava a nastavení potřebných dokumentů pro řádné dodržování zákona 
 • Poradenství při provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR
 • Komunikace se subjekty údajů
 • Komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • Poradenství pro pracovníky, kteří zpracovávají osobní údaje
 • Odborné poradenství při úpravách procesů a postupů
 • Podpora při vzdělávání pracovníků, kteří zpracovávají osobní údaje
 • Podpora vedoucích pracovníků
 • Poradenství při komunikaci a dodavateli ICT

Ceník POVĚŘENCE

Ceník je sestaven tak, aby se dal různě kombinovat. Ceny jsou smluvní a záleží na rozsahu prováděných služeb.

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY!

Pokud vám někdo nabídne za srovnatelné služby nižší cenu, než je ta naše, pak ji dorovnáme! Pro přesnou nabídkovou cenu nás kontaktujte.

Ceny služby pověřence:

MěÚ, ÚMČ, Magistrát, obce III. a II. stupně

od

Obce I. stupně

Obec (podle počtu obyvatel)

Příspěvkové organizace do 400 zaměstnanců

veřejná školská zařízení
veřejná zdravotnická zařízení
ostatní příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace nad 400 zaměstnanců

Individuálně - dohodou dle počtu zaměnstnanců

Měsíčně

3 900 Kč

Měsíčně

450 - 900 Kč

Měsíčně

450 Kč
450 Kč
450 Kč

Máte-li zájem, vyplňte formulář níže