O projektu SPMO

Služby pro města a obce

Iniciátorem projektu Služby pro města a obce byla firma CATANIA GROUP s.r.o., která dlouhodobě (od roku 2008) působí v oblastech, jež města a obce hojně využívají - vzdělávání, metodické poradenství v jednotlivých oblastech týkajících se ÚSC, procesní a projektové řízení ÚSC, dotační poradenství a management, tvorba směrnic, posudků a analýz.

Cílem projektu SPMO je vybudovat síť odborných partnerů a s využitím jejich znalostí a zkušeností začít poskytovat komplexní servis ve všech oblastech, jejichž řešení je pro města a obce zásadní z hlediska lidských zdrojů nebo organizace.

Jsme přesvědčeni, že úkolem veřejné správy je s přihlédnutím k veřejnému zájmu rozvíjet svěřené území a uspokojovat potřeby občanů a návštěvníků. Ne řešit záležitosti, které jsou sice pro fungování měst a obcí významné, lze je však mnohem efektivněji zajistit prostřednictvím externích specialistů. A právě tyto služby chceme zajišťovat. Ve špičkové kvalitě a se zárukou a plnou odpovědností za případné důsledky profesních chyb (nikdo není neomylný).

Služby na míru a ve špičkové kvalitě

Opravdový profesionál se ve své praxi soustředí pouze na jednu oblast, kterou dokonale zná, umí identifikovat možná rizika, definovat výhody a doporučit optimální řešení. Abychom dokázali naplnit cíl projektu Služby pro města a obce, nabízíme spolupráci pouze nejlepším z nejlepších. Jen takoví lidé mohou za svou práci nést plnou odpovědnost a garantovat, že za svými doporučeními si stojí.

Má-li se vedení města či obce spolehnout na externí specialisty, musí věřit, že jejich znalosti a zkušenosti mnohonásobně překračují možnosti pracovníků úřadu. Jen v takovém případě se jim vyplatí dodavatele oslovit a spolupracovat s ním. A právě takové služby, resp. takoví odborníci Služby pro města a obce zajišťují.

Kontaktujte nás

Zaujala Vás naše nabídka? Chcete se na něco zeptat? Máte zájem o naše služby? Napište nám...

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů