Služby pro města a obce

Články kategorie Služby pro města a obce

Měsíčník Akcelerátor 5/2023

V E-lince jsme si pro vás připravili článek – Zákon o ochraně oznamovatelů podepsán Senát 1. června 2023 umožnol přijetí zákona tím, že jej neschválil, ale ani neodmítl ani neschválil pozměňovací návrhy, tedy vyjádřil vůli se zákonem nezabývat. Pokud jste sledovali průběh schůze k tomuto bodu, bude vám jasné proč. Česká republika již platí pokutu za každý den,...

Ochrana oznamovatelů – nová povinnost obcí a příspěvkových organizací!

Senát 1. června 2023 umožnil přijetí zákona tím, že jej neschválil, ale ani neodmítl ani neschválil pozměňovací návrhy, tedy vyjádřil vůli se zákonem nezabývat. Pokud jste sledovali průběh schůze k tomuto bodu, bude vám jasné proč. Česká republika již platí pokutu za každý den, kdy není v účinnosti zákon o wistleblowingu velké penále. Z tohoto důvodu nebyly přijaty pozměňovací návrhy,...

Měsíčník Akcelerátor 4/2023

V E-lince jsme tento měsíc připravili článek – Změna obecně závazné vyhlášky v průběhu roku. Jedná se o retroaktivitu nebo ne? Je to po právní stránce v pořádu? Tyto a další otázky se objevovaly v lednu a únoru letošního roku, kdy obce zapisovaly OZV do Sbírce právních předpisů. Pravá retroaktivita je použití nového zákona na události, které nastaly před jeho přijetím. Tento druh retroaktivity...

Měsíčník Akelerátor 3/2023

V E-lince jsme pro vás mimo jiné v tomto měsíci připravili MikroInfo – Možnost uplatnění slevy na pojistném při zaměstnávání mladých zaměstnanců a při zkrácených úvazcích: Od 1.2.2023 mohou zaměstnavatelé uplatnit slevu na pojistném na sociální zabezpečení. Při splnění všech podmínek může zaměstnavatel uspořit až 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. ČSSZ tuto novinku podrobně vysvětluje...

Společné stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k OZV, kterými obce zavádějí poplatky za komunální odpad a které nenabyly účinnosti k 1. lednu 2023

Dle zjištění Ministerstva vnitra a Ministerstva financí došlo počátkem roku 2023 v řadě případů k situaci, kdy obce schválené obecně závazné vyhlášky, kterými zaváděly či měnily poplatky za komunální odpad, včas nevyhlásily ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“). Obecně závazné vyhlášky tak nabyly účinnosti až v průběhu roku 2023 poté, co...

Měsíčník Akcelerátor 2/2023

V E-lince jsme si pro vás připravili v tomto měsíci například odborný článek týkající se zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci Zpracoval:Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M. Malá rozpočtová pravidla Ustanovení § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zakládá povinnost poskytovatelům dotací nebo návratných finančních výpomocí (obcím, dobrovolným svazkům obcí a krajům)...

Měsíčník Akcelerátor 1/2023

Vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste svátky a následně i volební období přežili ve zdraví 😉 Máme pro vás připravené termíny školení pro toto pololetí, tak se mrkněte, zda se na nějaké nebudete chtít přihlásit. No a co jsme si pro vás připravili tento měsíc a jaké dotazy k nám dorazily? Do E-linky nám dorazil tento dotaz: Tímto se na Vás...

Týdenní novinky

Dotaz na odkaz na zveřejněnou informaci Otázka: Pokud dotaz směřuje na poskytnutí smluv s konkrétní společností za 3 roky – stačí odkázat na registr smluv? Odpověď:JUDr. Jan Šťastný, MPA Ano, pokud jsou všechny tyto v registru, stačí odkázat na Registr smluv. To samé platí i pro portál zadavatele apod. Nemusí se odkazovat jen na váš web města, pokud informace někde je a týká se dotazu, můžeme...

Měsíčník Akcelerátor 11/2022

Do E-linky k nám dorazil dotaz: Městský úřad, odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a exekuční správní orgán příslušný podle § 107 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydal podle § 116 odst. 3 správního řádu rozhodnutí...

Měsíčník Akcelerátor 10/2022

V Akcelerátoru jsme si pro vás připravili velkou novinku a tou je nová sekce S-linka, která je určena pro samosprávu a inforujeme v ní především o územním plánování ÚSC a dotacích. V E-lince jsme odpovídali na otázku, zda může mít příspěvková organizace spořící účet? Příspěvková organizace si samozřejmě může založit jakýkoliv běžný účet, včetně spořícího. V tomto není ničím limitována (případné limitování...