Služby pro města a obce

Články kategorie Služby pro města a obce

Měsíčník Akcelerátor 1/2023

Vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste svátky a následně i volební období přežili ve zdraví 😉 Máme pro vás připravené termíny školení pro toto pololetí, tak se mrkněte, zda se na nějaké nebudete chtít přihlásit. No a co jsme si pro vás připravili tento měsíc a jaké dotazy k nám dorazily? Do E-linky nám dorazil tento dotaz: Tímto se na Vás...

Týdenní novinky

Doručování písemností na úřední desce Otázka: Musíme nějak anonymizovat osobní údaje při doručování na úřední desce? Odpověď:JUDr. Jan Šťastný, MPA Nikoli, ve většině případů půjde o doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu. V takovém případě vyvěšujete dokument na 15 dnů a v podobě, jaké vám byl zaslán, a nic neanonymizujete. Identifikaci účastníků stanovuje správní řád. Je o plnění právní povinnosti a postup...

Měsíčník Akcelerátor 11/2022

Do E-linky k nám dorazil dotaz: Městský úřad, odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a exekuční správní orgán příslušný podle § 107 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydal podle § 116 odst. 3 správního řádu rozhodnutí...

Měsíčník Akcelerátor 10/2022

V Akcelerátoru jsme si pro vás připravili velkou novinku a tou je nová sekce S-linka, která je určena pro samosprávu a inforujeme v ní především o územním plánování ÚSC a dotacích. V E-lince jsme odpovídali na otázku, zda může mít příspěvková organizace spořící účet? Příspěvková organizace si samozřejmě může založit jakýkoliv běžný účet, včetně spořícího. V tomto není ničím limitována (případné limitování...

Ratingové hodnocení obce

Hodnocení hospodaření nezávislými agenturami je dnes běžnou věcí zejména pro velké společnosti, v poslední době však roste i zájem měst a obcí. Ratingová hodnocení dávají zastupitelům a vedení obce stejně jako vlastníkům firmy, nezávislý obrázek o finančním a ekonomickém zdraví a jsou rovněž zárukou solventnosti pro obchodní partnery. Nezávislá certifikace podává nestranný, profesionální pohled na vlastní hospodaření, a tím pádem i větší sebepoznání jak je...

Měsíčník Akcelerátor 9/2022

Zdravíme vás v prvním podzimním akcelerátoru. V tomto měsíci jsme si pro vás připravili nový výpočet – Výpočet lhůty pro stanovení daně a prekluzivní lhůty. Současně pracujeme na přidání nové informační linky, která doplní T, E a P-linku o informace pro samosprávu 😉 V T-lince jsme tento měsíc odpovídali na dotaz: Přišla nám žádost občanů na svolání zasedání krizového štábu na zasedání zastupitelstva kvůli...

Měsíčník Akcelerátor 7-8/2022

Po krátké letní odmlce se k vám zas vracíme z naším Akcelerátorem. Během prázdnin jsme na naše stránky doplnili kalendář školení na nové pololetí. Novinkou v nich je pak Poskytování dotací se zaměřením na dotace poskytované z rozpočtu ÚSC, které povede vedoucí odboru ekonomiky města Chomutov Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M.. Jednotlivá témata a termíny školení naleznete na stránce Vzdělávání. V T-lince jsme odpovídali...

Opřete váš volební program o dotační příležitosti

Komunální volby se blíží a vy jistě víte, co chcete vašim voličům po dobu následujících let v zastupitelství nabídnout. Byla by však škoda ve vašem volebním programu opomenout aktuální dotační příležitosti, díky kterým budete mít jako zastupitel možnost efektivně zpříjemnit život spoluobčanům, a přitom nezruinovat rozpočet vašeho města, či obce. Připravili jsme pro vás seznam aktuálních dotačních příležitostí, které...

Měsíčník Akcelerátor 6/2022

V T-lince jsme tento měsíc odpovídali na otázku: Musíme změnit v souvislosti se změnou zákona o právu petičním naší směrnici o přijímání petic? V tomto případě bude velmi záležet na tom, co přesně máte stanoveno ve směrnici o přijímání petic. Novelou zákona o právu petičním bylo umožněno podávání petic elektronicky, prostřednictvím nástroje Ministerstva vnitra, tzv. ePetice. Je možné, že nebudete směrnici muset...

Daňový speciál

Od včerejška probíhá třídenní soustředění vedoucích finančních odborů ÚSC – daňový speciál, který jsme uspořádali na základě vašich požadavků. Včera jsme probrali problematiku místních poplatků, dnes probereme rozpočet a daňový řád a zítra dotace z rozpočtu ÚSC a insolvenční řízení (oddlužení fyzických osob). Celkem 15 účastníků se zapojuje do diskuze a je to opravdu přínosem. Krásné prostředí, počasí, příjemný personál, zkušení lektoři...