Služby pro města a obce

Články kategorie Služby pro města a obce

Platební výměr má nebo nemá odkladný účinek?

Rozhodující je zda se bude rozhodovat podle ustanovení zákona platného před, nebo po 1.1.2024 V daňovém řízení přitom obecně platí, že rozhodnutí jsou předběžně vykonatelná, tedy že odvolání nemá odkladný účinek, nestanoví-li zákon jinak (§ 109 odst. 5 daňového řádu). Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích je speciálním zákonem k daňovému řádu. Je tedy důležité sledovat jak...

Měsíčník E-Úřad 10/2023

V E-Ekonomice jsme v tomto měsíci odpovídali na otázku: Existují nějaké limity pro pověření rady města k rozpočtovým změnám nebo to vyplývá jen ze zákona o obcích? Odpověď:Ing. Ladislav Toman, MBA, LL.M. Problematika je skutečně řešena v rámci zákona 128/2000 o obcích. Rozpočet obce dle § 84 schvaluje zastupitelstvo obce. Dle § 102 stejného zákona provádí rozpočtová opatření rada obce, a to...

Kdy měly školy a školky zřízené ÚSC zavést vnitřní oznamovací systém?

Kdy měly školy a školky zřízené ÚSC zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „ZoOO“) a zda musí vůbec? Některé školy a školky nad 50 zaměstnanců začínají se zaváděním VOS až teď s tím, že pro ně je rozhodující datum 15.12.2023. Jejich přesvědčení se opíralo o § 29 ZoOO,...

Měsíčník E-Úřad 9/2023

V rámci zlepšení přehlednosti a ucelení témat na našich stránkách již nenaleznete Akcelerátor a E-linku jak jste byli doposud zvyklí. Nově zde naleznete nástupce Akcelerátoru: E-úřad, E-Ekonomiku (E-linka), E-Tajemník a starosta (T-linka a P-linka) a E-Územní plán (S-linka). Nemusíte se bát, že byste o nějaký obsah přišli, naopak budeme do jednotlivých části přidávat více témat a článků. Do E-Ekonomiky nám dorazil dotaz: Když přijdu...

Kybernetická a informačníbezpečnost v praxi

Z měsíčníku PRO města a obce 11/2023

Měsíčník Akcelerátor 8/2023

V E-lince jsme tento měsíc připravili článek – Proč je pro obec důležité mít nezávislé hodnocení její finanční kondice Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M. Nezávislé hodnocení poskytuje obci informace o jejím hospodaření. Samotné externí hodnocení hospodaření určuje, zda je obec finančně zdravá, soběstačná, zda její zadlužení neohrožuje budoucí fungování a rozvoj obce. Vnější pohled je důležitý zejména...

OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí a Ústavní soud

Obce mohou zatížit vyšší daní z nemovitostí i jen určité nemovitosti Ústavní soud, Brno, TZ 56/2023 Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) zamítlo návrh Ministerstva vnitra na zrušení čl. 2 a přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Řepov č. 1/2021, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Ministerstvo vnitra (navrhovatel) se domáhalo zrušení čl. 2 a přílohy 1...

Měsíčník Akcelerátor 7/2023

Do E-linky nám dorazil tento dotaz: Ráda bych věděla, zda u systému kapacity soustřeďovacích prostředků musíme vést evidenci poplatníků? A zda v případě, kdy budeme mít stanovení minimální základ dílčího poplatku, tak se tento poplatek bere na osobu nebo na nemovitost? Odpověď:Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M. Poplatníkem podle zákona je buď fyzická osoba, která má bydliště v nemovité věci, nebo fyzická,...

Měsíčník Akcelerátor 6/2023

V P-lince jsme odpovídali na dotaz:  Naše škola chce zřídit facebookové stránky školy, kde by se zveřejňovaly i fotografie, je to možné? Odpověď:JUDr. Jan Šťastný, MPA S Facebokem opatrně, umí zpracovávat obličeje a vyhledávat, tak je lepší méně detailní fotky, skupinové a uměřeně. Většina fotografií a zveřejňování podléhá občanskému zákoníku, nikoli GDPR. Fotografování na reportážní fotografie není takový problém, u Facebooku ale...

Co nám ale neřekli k zákonu o oznamovatelých.

Povinností je více než vnitřní oznamovací systém a platí i pro obce do 10 tisíc obyvatel. Zákon o ochraně oznamovatelů, zák. č. 171/2023 Sb., nabývá účinnosti již 1.8.2023. Jeho přípravu, schvalování i informování o povinnostech z něj vyplývajících lze označit za minimálně chaotické. Zákon měl být sice schválen nejpozději 17.12.2021, vyhlášen byl 21.6.2023. Evropská komise dokonce podala na ČR pro netransponování směrnice žalobu a ČR...