Služby pro města a obce

Články kategorie Služby pro města a obce

Měsíčník E-Úřad 5/2024

V E-Ekonomice jsme odpovídali na dotaz: Mám zde pohledávku jednoho spolku, jehož jediným jednatelem je jedna fyzická osoba. Mohu této fyzické osobě udělat exekuci na jeho osobní účet, který nesouvisí s jeho podnikáním? Já měla za to, že mohu, ale ČSOB mi sděluje, že exekuční příkaz vykazuje nedostatky: identifikaci účtu/majetku, jenž není veden/spravován pro dotčenou osobu nepatří povinné společnosti....

Měsíčník E-Úřad 4/2024

Nově můžete v Generátoru 106 exportovat dokumenty rovnou do formátu .odt pro možnost další editace. V E-Ekonomice jsme si pro vás připravili článek: Padající úrokové sazby a úvěry obcí Ing. Ladiskav Toman, MPA, LL.M. Úrokové sazby pomalu ale jistě padají dolů, což může znamenat i příležitost pro získání nového úvěru za výhodnějších podmínek. Nastal už ten správný čas na čerpání nového...

Proč je důležité mít zabezpečené interní systémy proti kybernetickým útokům?

Denně čelí mnoho organizací nespočetně velkému množství kybernetických útoků. Ani orgány veřejné správy nejsou v posledních letech výjimkou. Co je kybernetický útok Kybernetický útok je pokus o anonymní nabourání a neoprávněný přístup k počítači, výpočetnímu systému, počítačové síti nebo jiné počítačové technologii s úmyslem způsobit škodu, např. deaktivovat počítač, odcizit nebo zničit data a informace, použít prolomený počítačový nebo informační systém...

Měsíčník E-Úřad 3/2024

Do E-Ekonomiky nám dorazil tento dotaz: Když držitel psa získá ZTP v průběhu roku, tak osvobozen bude až následující rok jako je to u dosažení věku 65 let v průběhu kalendářního roku? Odpověď:Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M. Právní rámec k 1.3.2024 Ne. Sazba poplatku je pevně stanovena na celý kalendářní rok. Zaplatit poplatek v poměrné výši je možné pouze v případě trvání...

Měsíčník E-Úřad 2/2024

V E-Ekonomice jsme pro vás připravili článek: Proč by měla obec znát svůj rating? Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M. Rating je jednou z možností, jak hodnotit hospodaření obcí. Přidělení jednoho z ratingových stupňů poukazuje na to, do jaké míry využívá obec své finance efektivně, jak je na tom z hlediska stability svého fungování a zda je schopná dostát svým závazkům. Rating je...

Nefunkční elektronická Sbírka zákonů je nejlepší reklama na ZÁKONY PRO LIDI

Aktualizace 12.2.2024 Že většina digitalizačních experimentů státu nefunguje, jak má, nebo je veřejnost nevyužívá, je téměř pravidlem. Nečekal jsem ale, že nebude fungovat ani elektronická Sbírka zákonů, e-Sbírka, od 1.1. 2024 jediná závazná verze zákonů ČR provozovaná Ministerstvem vnitra, na které stojí jistoty občanů a důvěra v právní stát, a která stála „jen“ asi tři čtvrtě miliardy korun. Přesto...

Měsíčník E-Úřad 1/2024

Letos jsme, spolu s vámi, oslavili 15 let spolupráce na projektu „Služby pro města a obce“. Velice si této spolupráce vážíme a zavazujeme se, že vám budeme i nadále přinášet jen ty nejkvalitnější služby, nejaktuálnější novinky, nejlepší školení a nejprofesionálnější podporu. Rok 2024 přináší další rozšíření našich služeb, které vám pomohou a zkvalitní Vaši práci. V rámci spolupráce se Zákony pro lidi je nyní...

Měsíčník E-Úřad 11-12/2023

V E-Ekonomice jsme si pro vás připravili článek: Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně ua)        jednostopých vozidel a tříkolek 1,50 Kč,b)        osobních silničních motorových vozidel 5,50 Kč. StravnéZa každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle...

Platební výměr má nebo nemá odkladný účinek?

Rozhodující je zda se bude rozhodovat podle ustanovení zákona platného před, nebo po 1.1.2024 V daňovém řízení přitom obecně platí, že rozhodnutí jsou předběžně vykonatelná, tedy že odvolání nemá odkladný účinek, nestanoví-li zákon jinak (§ 109 odst. 5 daňového řádu). Například lhůta pro uhrazení nebo nabytí právní moci se bude posuzovat podle toho, zda se bude rozhodovat...

Měsíčník E-Úřad 10/2023

V E-Ekonomice jsme v tomto měsíci odpovídali na otázku: Existují nějaké limity pro pověření rady města k rozpočtovým změnám nebo to vyplývá jen ze zákona o obcích? Odpověď:Ing. Ladislav Toman, MBA, LL.M. Problematika je skutečně řešena v rámci zákona 128/2000 o obcích. Rozpočet obce dle § 84 schvaluje zastupitelstvo obce. Dle § 102 stejného zákona provádí rozpočtová opatření rada obce, a to...