Články autora

Vlastimil Veselý

Platební výměr má nebo nemá odkladný účinek?

Rozhodující je zda se bude rozhodovat podle ustanovení zákona platného před, nebo po 1.1.2024 V daňovém řízení přitom obecně platí, že rozhodnutí jsou předběžně vykonatelná, tedy že odvolání nemá odkladný účinek, nestanoví-li zákon jinak (§ 109 odst. 5 daňového řádu). Například lhůta pro uhrazení nebo nabytí právní moci se bude posuzovat podle toho, zda se bude rozhodovat...

Kdy měly školy a školky zřízené ÚSC zavést vnitřní oznamovací systém?

Kdy měly školy a školky zřízené ÚSC zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „ZoOO“) a zda musí vůbec? Některé školy a školky nad 50 zaměstnanců začínají se zaváděním VOS až teď s tím, že pro ně je rozhodující datum 15.12.2023. Jejich přesvědčení se opíralo o § 29 ZoOO,...

OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí a Ústavní soud

Obce mohou zatížit vyšší daní z nemovitostí i jen určité nemovitosti Ústavní soud, Brno, TZ 56/2023 Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) zamítlo návrh Ministerstva vnitra na zrušení čl. 2 a přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Řepov č. 1/2021, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Ministerstvo vnitra (navrhovatel) se domáhalo zrušení čl. 2 a přílohy 1...

Co nám ale neřekli k zákonu o oznamovatelých.

Povinností je více než vnitřní oznamovací systém a platí i pro obce do 10 tisíc obyvatel. Zákon o ochraně oznamovatelů, zák. č. 171/2023 Sb., nabývá účinnosti již 1.8.2023. Jeho přípravu, schvalování i informování o povinnostech z něj vyplývajících lze označit za minimálně chaotické. Zákon měl být sice schválen nejpozději 17.12.2021, vyhlášen byl 21.6.2023. Evropská komise dokonce podala na ČR pro netransponování směrnice žalobu a ČR...

Ochrana oznamovatelů – nová povinnost obcí a příspěvkových organizací!

Senát 1. června 2023 umožnil přijetí zákona tím, že jej neschválil, ale ani neodmítl ani neschválil pozměňovací návrhy, tedy vyjádřil vůli se zákonem nezabývat. Pokud jste sledovali průběh schůze k tomuto bodu, bude vám jasné proč. Česká republika již platí pokutu za každý den, kdy není v účinnosti zákon o wistleblowingu velké penále. Z tohoto důvodu nebyly přijaty pozměňovací návrhy,...

Společné stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k OZV, kterými obce zavádějí poplatky za komunální odpad a které nenabyly účinnosti k 1. lednu 2023

Dle zjištění Ministerstva vnitra a Ministerstva financí došlo počátkem roku 2023 v řadě případů k situaci, kdy obce schválené obecně závazné vyhlášky, kterými zaváděly či měnily poplatky za komunální odpad, včas nevyhlásily ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“). Obecně závazné vyhlášky tak nabyly účinnosti až v průběhu roku 2023 poté, co...

Daňový speciál

Od včerejška probíhá třídenní soustředění vedoucích finančních odborů ÚSC – daňový speciál, který jsme uspořádali na základě vašich požadavků. Včera jsme probrali problematiku místních poplatků, dnes probereme rozpočet a daňový řád a zítra dotace z rozpočtu ÚSC a insolvenční řízení (oddlužení fyzických osob). Celkem 15 účastníků se zapojuje do diskuze a je to opravdu přínosem. Krásné prostředí, počasí, příjemný personál, zkušení lektoři...

Měsíčník Akcelerátor 3/2022

Vítám vás v prvním jarním měsíci, ve kterém jsme pro vás připravili novou součást Akcelerátoru – Kalendář územně samosprávných celků. V tomto kalendáři naleznete termíny zákonných lhůt, které v rámci své agendy realizujete, roztříděné podle jednotlivých měsíců a oblastí. Současně s tím budeme spouštět i možnost upozorňování na tyto lhůty emailem. Samotný kalendář pak naleznete ne této stránce. V T-lince jsme tentokrát mimo...

SBERBANK A ÚČTY OBCÍ

Česká národní banka zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka. Sberbank ukončuje svoji činnost v Evropě. Pokud jste klienty Sberbanky, okamžitě si zařiďte nový účet u jiné banky. Uvědomte potenciální plátce o změně čísla účtu pro platby. Neprodleně řešte nastavení odchozích plateb k hrazení vašich závazků. Jednejte s dodavateli i odběrateli a vysvětlete jim svou situaci. Jednejte přímo s vaší pobočkou...

Měsíčník Akcelerátor 2/2022

V T-lince jsme si pro vás v tomto měsíci připravili článek o výroční zprávě a jak má vypadat Výroční zpráva se zveřejňuje za uplynulý rok a termín pro zveřejnění je 1.březen a chybné zveřejnění nebo nezveřejnění je hodnoceno jako porušení zákona při kontrole samostatné působnosti Ministerstvem vnitra. Obsah pak stanovuje přímo § 18 zákon č. 106/1999 Sb., počet podaných žádostí...