Články autora

Vlastimil Veselý

Daňový speciál

Od včerejška probíhá třídenní soustředění vedoucích finančních odborů ÚSC – daňový speciál, který jsme uspořádali na základě vašich požadavků. Včera jsme probrali problematiku místních poplatků, dnes probereme rozpočet a daňový řád a zítra dotace z rozpočtu ÚSC a insolvenční řízení (oddlužení fyzických osob). Celkem 15 účastníků se zapojuje do diskuze a je to opravdu přínosem. Krásné prostředí, počasí, příjemný personál, zkušení lektoři...

Měsíčník Akcelerátor 3/2022

Vítám vás v prvním jarním měsíci, ve kterém jsme pro vás připravili novou součást Akcelerátoru – Kalendář územně samosprávných celků. V tomto kalendáři naleznete termíny zákonných lhůt, které v rámci své agendy realizujete, roztříděné podle jednotlivých měsíců a oblastí. Současně s tím budeme spouštět i možnost upozorňování na tyto lhůty emailem. Samotný kalendář pak naleznete ne této stránce. V T-lince jsme tentokrát mimo...

SBERBANK A ÚČTY OBCÍ

Česká národní banka zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka. Sberbank ukončuje svoji činnost v Evropě. Pokud jste klienty Sberbanky, okamžitě si zařiďte nový účet u jiné banky. Uvědomte potenciální plátce o změně čísla účtu pro platby. Neprodleně řešte nastavení odchozích plateb k hrazení vašich závazků. Jednejte s dodavateli i odběrateli a vysvětlete jim svou situaci. Jednejte přímo s vaší pobočkou...

Měsíčník Akcelerátor 2/2022

V T-lince jsme si pro vás v tomto měsíci připravili článek o výroční zprávě a jak má vypadat Výroční zpráva se zveřejňuje za uplynulý rok a termín pro zveřejnění je 1.březen a chybné zveřejnění nebo nezveřejnění je hodnoceno jako porušení zákona při kontrole samostatné působnosti Ministerstvem vnitra. Obsah pak stanovuje přímo § 18 zákon č. 106/1999 Sb., počet podaných žádostí...

Měsíčník Akcelerátor 1/2022

Vítáme vás po krátké odmlce v novém roce. Doufám, že jste hektický prosinec přežili v klidu a ve zdraví 😉 Letošní rok snad už bude o něco mírnější a především doufejme, že se už vše vrátí zpět do normálu. Celý měsíc prosinec se pro nás a pro mnoho subjektů nesl v tématu Whistleblowing. Pokud ještě nemáte zavedený systém pro ochranu oznamovatelů, tak jsme si...

Jaroslav Hašek by měl radost

Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M. Jsme opravdu národ Švejků? Nebo jsme v Kocourkově? Tyto otázky si asi musí položit každý, kdo teď sleduje dění na téma Ochrany oznamovatelů tzv. Whistleblowing. Směrnice EU stanovuje pravidla, ministerstvo vydává metodiku a vysvětluje směrnici svým způsobem, vkládají se do toho různá sdružení, firmy nabízejí svoje služby, místní samosprávy a jejich příspěvkové, vlastněné nebo ovládané...

To nás těší aneb co o nás napsali III.

3.9.2021 Jan Šťastný je tajemníkem Městského úřadu Dobruška. Ve Svazu měst a obcí zastává pozici specialisty projektu Efektivní správa. Digitalizace a efektivní řízení jsou jeho doménou. Stojí u zrodu platformy Akcelerátor veřejné správy a projektu Generátor 106, který zajišťuje obcím transparentní vyřizování žádostí o informace. Osobní vyznání:1. Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2020 a co by pro...

To nás těší aneb co o nás napsali II.

Firma CATANIA GROUP s.r.o. se dostala do povědomí zaměstnanců Úřadu městské části Praha 18 kolem roku 2010, v rámci vzdělávání úředníků v oblasti problematiky daňového řádu a daňových pohledávek. V roce 2012 jsme byli osloveni firmou s nabídkou poskytování služeb v oblasti tvorby vnitřního organizačního předpisu (směrnice) pro stanovení postupů v procesu vymáhání pohledávek. Protože v té době nebyli na Úřadu řádně nastaveny a popsány jednotlivé...

Brzy vyjde časopis Innovation

Úřady obcí a měst je možné zrychlit chytrým řešením Jak vidíte digitalizaci veřejné správy? Slyším o ní celý svůj profesní život, ale v praxi je digitalizace veřejné správy pořád často jen fráze a dokonce i naše nadřízené orgány ani nevyužívají naplno datové schránky a nechtějí opustit papírové spisy a obsílky a propagované online nástroje státu jsou někdy nepraktické a uživatelsky složité a proto nevyužívané občany....

To nás těší aneb co o nás napsali I.

Vážený pane Veselý, ráda bych Vám poskytla zpětnou vazbu na poradenské služby v oblasti zákonných povinností měst a obcí, které jsme si objednali u společnosti CATANIA GROUP s.r.o. Konzultantem, který nám služby poskytl, byl JUDr. Jan Šťastný. Na základě vlastní zkušenosti mohu říci, že je odborníkem na svém místě. Byla s ním nejen výborná komunikace, ale velmi si vážím i jeho ochoty osobně...