SBERBANK A ÚČTY OBCÍ

Česká národní banka zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka. Sberbank ukončuje svoji činnost v Evropě.

Pokud jste klienty Sberbanky, okamžitě si zařiďte nový účet u jiné banky. Uvědomte potenciální plátce o změně čísla účtu pro platby. Neprodleně řešte nastavení odchozích plateb k hrazení vašich závazků. Jednejte s dodavateli i odběrateli a vysvětlete jim svou situaci. Jednejte přímo s vaší pobočkou Sberbanky.

Sledujte doporučení vydaná ČNB a Garančního systému finančního trhuwww.cnb.cz/cs,  www.garancnisystem.cz

Výplatu náhrad vkladů bude organizovat Garanční systém finančního trhu prostřednictvím finanční instituce, kterou je Komerční banka. Garanční systém musí spustit výplatu do 7 pracovních dnů od rozhodného dne, tj. ode dne, kdy obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky v krizi dostát závazkům vůči klientům. Podle informací České národní banky disponuje nyní Garanční systém finančního trhu částkou 35 mld. Kč pro výplatu vkladů podléhajících pojištění.

„Garanční systém finančního trhu je připraven zahájit výplatu náhrad pojištěných vkladů podle zákona do výše 100 000 EUR na jednoho klienta, jakmile obdrží příslušné oznámení České národní banky,“ řekla k řešení situace ve Sberbank výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová a dodala: „Ubezpečuji vkladatele, že Garanční systém disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků k uspokojení všech oprávněných nároků na výplatu náhrad vkladů.“

Zjistěte, zda máte vklady u Sberbanky pojištěny. Pokud ANO, pak je ZDE manuál od Garančního systému finančního trhu.

Více se dozvíte na akreditovaném kurzu – Rozpočet a finance města v praxi dne 24.3.2022