Školení k zákonu č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů včetně popisu jednotlivých druhů oznámení, práv a povinností oznamovatelů a zaměstnavatelů

Všichni zaměstnanci by měli být seznámeni s tím, jak probíhá oznamování VOS nebo prostřednictvím ministerstva, kdy se oznamuje trestní delikt nebo co vše je v zákoně a jaká mají práva a povinnosti v souvislosti s nově přijatým zákonem.

Cena školení je za osobu.