Individuální prezenční akreditovaný kurz dle vašeho výběru u vás na úřadě

Připravili jsme pro vás 6 výukových hodin intenzivních kurzů na různá témata, které si vyberete vy a naši odborní lektoři za vámi přijedou na váš úřad! Všichni účasněné úřední osoby nejen že získají osvědčení o absolvování kurzu a splní zákonné povinnosti podle zákona 312/2002 Sb., ale zároveň se dozví nové trendy, judikatury a metodiky k danému tématu. Zároveň mohou s lektorem osobně debatovat a vznášet otázky přímo z praxe.

Témata

 • Daňová exekuce v praxi
 • Daňový řád v souvislostech
 • Doručování a spis dle daňového řádu
 • Místní poplatky v praxi
 • Obce a dlužník v insolvenci
 • Obce a jejich pohledávky
 • GDPR - informace k realizaci ve veřejné správě
 • Zákon 106/1999 Sb., poskytování informací v praxi měst a obcí
 • Hlavní zákonné povinnosti obcí a měst
 • Střet zájmů v praxi obcí a měst
 • Základy správního práva v praxi obcí
 • Základy správniho práva procesního v praxi obcí
 • Rozpočet a finance města v praxi I
 • Rozpočet a finance města v praxi II
 • Rozpočet města a obce
 • Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě
 • Implementace moderních principu řízení do praxe úřadu
 • Práce s informacemi, bezpečnost a ochrana dat vč. osobních údajů
 • Obecně závazné vyhlášky a Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků
 • Poskytování dotací se zaměřením na dotace poskytované z rozpočtu ÚSC

Vybrané téma napiště do poznámkového pole ve formuláři.