Směrnice o ochraně oznamovatelů podle zákona č. 171/2023 Sb. pro obec, město nebo příspěvkovou organizaci

Účelem směrnice je zajistit nastavení pravidel uvnitř organizace nebo úřadu a plnění povinností dle zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.
Součástí produktu je i vzor se souborem povinných informací na web v souladu s § 9 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů pro subjekty, které musí mít zaveden vnitřní oznamovací systém.

Cena:
- do 500 zaměstnanců - 450 Kč
- nad 500 zaměstnanců - 1 Kč/zaměstnance, v tomto případě nás kontaktujte na vesela@catania.cz