Tipy a komentáře 2018

Novinky, poznatky a zkušenosti z praxe co nejrychleji převádíme do doporučení, resp. zapracováváme do stávajících dokumentů a dalších materiálů. Jednotlivá doporučení průběžně zveřejňujeme a sdílíme, abyste je všichni mohli využít podle svého uvážení.

Správce městských bytů ve Vídni se chystá udělat poměrně zásadní krok. Jmenovky u zvonků nahradí anonymními čísly. Soukromí pronajímatelé budou brzy následovat. Alespoň to vyplývá z článku Vídeň kvůli GDPR smaže jména na 220 tisících zvonků. Předchází miliardovému postihu, který uveřejnil server Euro.cz
V některých případech je třeba pořídit fotokopie osobních dokladů subjektu údajů, se kterým se něco řeší. Pokud to situace žádá, není kopie v žádném rozporu s pravidly ochrany osobních údajů. Vždy však platí, že se podobné kopie musí uložit tak, aby k nim neměly přístup neoprávněné osoby. A právě to se příliš nepovedlo jedné pracovnici Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.
Mnohokrát opakované doporučení zpracovávat pouze nezbytné údaje, vychází z mnoha praktických poznatků. O nutnosti dobře uvážit, jaká data pro poskytování konkrétní služby potřebujeme, se přesvědčila také Městská realitní agentura, s.r.o.
Jednou z důležitých zásah zpracování osobních údajů je minimalizace zpracování, tedy používání pouze nezbytných údajů. Přesvědčili se o tom například ve městě Prachatice.
Datová schránka by měla být garantem jednoznačnosti odesílatele a bezpečnosti posílaných dat. A většina uživatelů k jejich používání takto přistupuje. Pokud tedy jedna z komunikujících stran chrání informace laxně, může nastat velký problém. Podobně, jako v Oblastní nemocnici Turnov.
Novinky, poznatky a zkušenosti z praxe co nejrychleji převádíme do doporučení, resp. zapracováváme do stávajících dokumentů a dalších materiálů. Jednotlivá doporučení průběžně zveřejňujeme a sdílíme, abyste je všichni mohli využít podle svého uvážení.

Podpora a služby

P-linka 2020

P-linka 2021

P-linka 2022

P-linka 2023

Dokumenty ke stažení

Otázky a odpovědi

Tipy a komentáře

Judikatury a rozhodnutí

Doporučení ÚOOÚ

Legislativa

Segmenty