Minimalizace zpracování v praxi, aneb parkovací karty mohou obsahovat pouze nezbytné údaje

Jednou z důležitých zásah zpracování osobních údajů je minimalizace zpracování, tedy používání pouze nezbytných údajů. Přesvědčili se o tom například ve městě Prachatice.

Úřad pro ochranu osobních údajů provedl na základě podnětu kontrolu v souvislosti s vydáváním parkovacích karet městem Prachatice. Úřad přitom podle svého oznámení zjistil, že město vydává dva druhy parkovacích karet, a sice karty nepřenosné (vydané pro jedno vozidlo) a karty přenosné (vydané na jméno řidiče a použitelné pro libovolné vozidlo). Na obou druzích parkovacích karet přitom byly uvedeny nadbytečné osobní údaje.

U nepřenosné parkovací karty jméno, příjmení a trvalé bydliště držitele karty. U přenosné parkovací karty byly nadbytečně uvedeny trvalé bydliště držitele a registrační značka vozidla. Město tímto jednáním podle ÚOOÚ porušilo hned několik ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 20 000 Kč.

A jaké, že mohou být na parkovacích kartách typy osobních údajů? Podle vyjádření ÚOOÚ následující: V případě přenosné parkovací karty jméno, příjmení, případně titul držitele parkovací karty. U nepřenosné parkovací karty pouze registrační značka vozidla.

Podpora a služby

P-linka 2020

P-linka 2021

P-linka 2022

P-linka 2023

Dokumenty ke stažení

Otázky a odpovědi

Tipy a komentáře

Judikatury a rozhodnutí

Doporučení ÚOOÚ

Legislativa

Segmenty