Pozor na to, kdo může pracovat s datovou schránkou

Datová schránka by měla být garantem jednoznačnosti odesílatele a bezpečnosti posílaných dat. A většina uživatelů k jejich používání takto přistupuje. Pokud tedy jedna z komunikujících stran chrání informace laxně, může nastat velký problém. Podobně, jako v Oblastní nemocnici Turnov.

Úřad pro ochranu osobních údajů provedl kontrolu technicko-organizačních opatření přijatých nemocnicí k zabezpečení osobních údajů. Stalo se tak na základě podnětu, ze kterého vyplývalo podezření z neoprávněného zpřístupnění osobních údajů stěžovatele.

Při kontrole pracovníci ÚOOÚ zjistili, že nemocnice skutečně nepřijala dostatečná technicko-organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k neoprávněnému přístupu k osobním údajům skutečně mohlo dojít.

V čem byl problém? K datové schránce mohlo přistupovat až příliš lidí, kteří navíc mohli manipulovat s dokumenty doručovanými do datové schránky.

Úřad uložil Oblastní nemocnici Turnov pokutu ve výši 10 000 Kč.

Podpora a služby

P-linka 2020

P-linka 2021

P-linka 2022

P-linka 2023

Dokumenty ke stažení

Otázky a odpovědi

Tipy a komentáře

Judikatury a rozhodnutí

Doporučení ÚOOÚ

Legislativa

Segmenty