Otázky a odpovědi 2019

Praxe v oblasti ochrany osobních údajů přináší celou řadu otázek, na které je třeba hledat odpovědi, aby konečný výstup co nejlépe odpovídal GDPR a související legislativě. A protože se tyto otázky - s více či méně podobným obsahem - objevují u více subjektů. Rozhodli jsme se tedy, že otázky a odpovědi začneme zveřejňovat v sekci GDPR, aby je mohli využít všichni potenciální zájemci.

Užití data narození pro rozlišení osob při zasílání dopisu
Ochrana údajů dlužníků při schvalování splátkového kalendáře zastupitelstvem.
Transparentní účty vs. ochrana osobních údajů.

Podpora a služby

P-linka 2020

P-linka 2021

P-linka 2022

P-linka 2023

Dokumenty ke stažení

Otázky a odpovědi

Tipy a komentáře

Judikatury a rozhodnutí

Doporučení ÚOOÚ

Legislativa

Segmenty