Transparentní účty vs. ochrana osobních údajů

Dobrý den,
Rada města v březnu roku 2016 odsouhlasila toto:

Usnesení k transparentním účtům
Rada města ukládá ekonomickému odboru zajistit zřízení tzv. transparentních účtů a to ze všech bankovních účtů vrcholného příjmového okruhu, ze všech účtů výdajových, fondových a účtu depositního. Přístup bude zajištěn odkazem z internetových stránek.

Prosím o prověření, zda transparentnost účtu je v souvislosti s GDPR v pořádku.

ODPOVĚĎ:

Vzhledem k tomu, jaké informace lze z účtů vyčíst, jsem jednoznačně proti zveřejňování. V případě stížnosti by stěžovatel velmi pravděpodobně uspěl a mohl by se i domáhat odškodnění za nemajetkovou újmu. Chápu, že se rada, resp. zastupitelstvo, potažmo město snaží o maximální otevřenost vůči občanům. V tomto případě však zveřejňuje osobní data, aniž by k tomu existoval právní důvod. Proto doporučujeme: umožnit občanům platby na jiný (netransparentní) účet s tím, že peníze na něj připsané se např. jednou za týden (měsíc) převedou jako jedna položka na transparentní účet.

Obávám se, že transparentní bankovní účet nelze anonymizovat. Případný požadavek na odstranění osobních údajů konkrétního člověka je proto de facto nerealizovatelný. A následná stížnost na ÚOOÚ by velmi pravděpodobně dopadla negativně pro město. Ostatně tento problém řešil Úřad pro ochranu osobních údajů už v roce 2014 - konkrétně vydaným stanoviskem č. 4/2014 (viz https://www.uoou.cz/stanovisko-c-4-2014-transparentni-ucty-a-nbsp-ochrana-osobnich-udaju/d-12129/p1=3938), kde na dotaz v podstatě odpovídá.

Podpora a služby

P-linka 2020

P-linka 2021

P-linka 2022

P-linka 2023

Dokumenty ke stažení

Otázky a odpovědi

Tipy a komentáře

Judikatury a rozhodnutí

Doporučení ÚOOÚ

Legislativa

Segmenty