Seminář Implementace GDPR do praxe úřadu

Za necelý rok, konkrétně 25. května 2018, vstoupí na celém území Evropské unie v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy 2016/697  (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. V tento den začnou platit přísnější pravidla ochrany osobních údajů, která musí dodržovat všechny organizace a instituce v EU, potažmo dodavatelé působící mimo EU, kteří však poskytují své služby pro zákazníky v EU.

Změna pravidel nastane už za:

Na zavedení GDPR na úřadu/v obci je v průměru
třeba 6 až 8 měsíců intenzivní práce!

V tomto čase musíte zvládnout:

 • Provést detailní datovou analýzu celého úřadu a zřizovaných a řízených organizací.
 • Určit odpovědné osoby do rolí pověřence a zpracovatele osobních údajů.
 • Zpracovat a schválit Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
 • Nastavit proces a vyčlenit prostředky pro přenos údajů jinému správci na základě žádosti dotčené osoby (i když se tato část úřadu/obce týká méně často, než jiných organizací a institucí, nevyhnou se jejímu dopadu).
 • Nastavit proces a vyčlenit prostředky na poskytování informací o zpracování osobních údajů na žádost dotčené osoby a zpracovat související dokumentaci.
 • Nastavit proces archivace dat a dokumentů (včetně skartace) tak, aby odpovídal Nařízení.
 • Nastavit proces komunikace s dozorovým orgánem.
 • Určit odpovědné osoby, zpracovat a schválit potřebnou dokumentaci a nastavit procesy u všech podřízených organizací, u nichž je úřad zřizovatelem.

Seminář \"Implementace GDPR do praxe úřadu\"

Během půldenního intenzivního semináře se seznámíte s problematikou GDPR a získáte ucelený postup a know-how pro jeho imlementaci do úřadu/města. Co se tedy budeme například probírat a co si ze semináře odnesete?

 • Právní aspekty implementace GDPR (Důvody, postupy).
 • Plán implementace GDPR (Referenční devítibodový procesní model).
 • Metodika (postup implementace krok za krokem).
 • Vzorové dokumenty (10 různých pomocných seznamů činností a formulářů).
 • Modelové příklady z praxe (diskuze nad vybranými postupy u některých odborů úřadu).
 • ... a to není všechno!

Ostrava24. 8. 2017

Uzávěrka přihlášek
22.8.2017 do 16,00 hod.

KAPACITA SÁLU OMEZENA!
ZBÝVÁ UŽ JEN

0
volných míst