Věříte, že se vás GDPR netýká?

Že se vás to netýká? Omyl!

Napříč všemi odbory úřadu i samosprávou se linou jako červená nit osobní či citlivá data. Obce přitom v rámci své samostatné i přenesené působnosti zpracovávají i speciální kategorie osobních údajů jako jsou např. osobní data dětí (úsek školství, OSPOD), popř. informace o zdravotním stavu fyzických osob (zajišťování poskytování sociálních služeb), pro které platí ještě speciální právní úprava. Určit odpovědné osoby, zpracovat a schválit potřebnou dokumentaci a nastavit procesy nejen na úřadu a v rámci samosprávy, ale i u všech podřízených organizací, u nichž je obec zřizovatelem, zabere dost času.

Že ještě neexistuje prováděcí předpis? Nestačí závést ISO 27001?

Bohužel. ISO 27001 neobsahuje nekterá ustanovení GDPR, jako například práva subjektů údajů na přenositelnost, výmazý, omezení zpracování údajů nebo ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů. Prováděcí předpis zatím není k dispozici.

Ať je to jak chce, nařízení GDPR bude platit od 25.5.2018! Což už je za 316 dní! Což už je za 11 měsíců! Odpovědnost za jeho přijetí je na jednotlivých úřadech či městech. Je třeba začít! Provést minimálně vstupní a srovnávací analýzy a  poté je možné se rozhodnout jak dál. Jen analýzy zaberou podle našich zkušeností u středně velké obce přibližně 6 měsíců.  

Změna pravidel nastane už za:

Na zavedení GDPR na úřadu/v obci je v průměru
třeba 6 až 8 měsíců intenzivní práce!

Seminář \"Implementace GDPR do praxe úřadu\"

Během půldenního intenzivního semináře se seznámíte s problematikou GDPR a získáte ucelený postup a know-how pro jeho imlementaci do úřadu/města. Co se tedy budeme například probírat a co si ze semináře odnesete?

  • Právní aspekty implementace GDPR (Důvody, postupy).
  • Plán implementace GDPR (Referenční devítibodový procesní model).
  • Metodika (postup implementace krok za krokem).
  • Vzorové dokumenty (10 různých pomocných seznamů činností a formulářů).
  • Modelové příklady z praxe (diskuze nad vybranými postupy u některých odborů úřadu).
  • ... a to není všechno!

Seminář 

24. 8. 2017
Praha

Lektoři

Vlastimil Veselý je již 15 let lektorem a poradcem pro veřejnou správu. Specializuje se na implementaci procesního řízení do praxe úřadů.

David Kozák se specializuje na informační management a správu dat včetně jejich sdílení, archivace a zabezpečení. Působí jako lektor a konzultant.

Archiv e-mailů