GDPR pověřenec? Proč?

Proč pověřenec?

Všechny orgány veřejné moci (úřady) - bez ohledu na to, jaká data zpracovávají - musí podle Nařízení povinně jmenovat pověřence (jako klíčového hráče v novém systému správy dat) a stanoví podmínky jeho jmenování, pracovního zařazení jakož i jeho úkoly.

Z jakého důvodu?

Je zásadní, aby se pověřenec (případně i jeho tým) zapojil do všech záležitostí týkajících se ochrany osobních údajů co možná nejdříve. V souvislosti s posouzením vlivu na ochranu osobních údajů hovoří Nařízení výslovně o “včasném zapojení pověřence” a nařizuje, aby si správce vyžádal jeho posudek, když provádí posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Je jasné, že více specialistů pracujících v týmu může služby Pověřence poskytovat účinněji. Proto nabízíme outsourcing této pozice. Tento postup umožňuje abychom nabídli současně služby odborníka na procesní řízení, právníka, IT specialistů i odborníků v oblasti bezpečnosti dat. Velmi přínosné je, když - zejména v případě orgánů veřejné moci - pověřenec dobře zná také administrativní pravidla a postupy dané organizace. Díky kombinaci individuálních schopností a silných stránek našich specialistů s praktickými zkušenostmi s fungováním veřejné správy můžeme garantovat i tento benefit.

Přečtěte si článek o GDPR na serveru časopisu Euro.

Chcete se dozvědět více?

Připravili jsme pro vás seminář Implementace GDPR do praxe úřadu, kde společně s vámi probereme postup pro přípravu a implementaci GDPR do praxe úřadu. Jsme s vámi na jedné lodi. Nechceme vám jen “prodávat ryby”, ale naučit je efektivně chytat. Proto všichni účastníci školení získají 10 různých pomocných seznamů činností a formulářů ke snadnější implementaci GDPR.

Semináře se konají v Praze (25. 7. 2017) a v Brně (27. 7. 2017).

Potřebujete poradit s nastavením systému? Proškolit zaměstnance v oblasti GDPR? Realizovat analýzu stávajících systémů a GDPR? Jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů? Kontaktujte nás a společně připravíme nejvhodnější řešení, abyste byli včas připraveni na účinnosti GDPR.

Změna pravidel nastane už za:

Na zavedení GDPR na úřadu/v obci je v průměru
třeba 6 až 8 měsíců intenzivní práce!

Seminář \"Implementace GDPR do praxe úřadu\"

Během půldenního intenzivního semináře se seznámíte s problematikou GDPR a získáte ucelený postup a know-how pro jeho imlementaci do úřadu/města. Co se tedy budeme například probírat a co si ze semináře odnesete?

  • Právní aspekty implementace GDPR (Důvody, postupy).
  • Plán implementace GDPR (Referenční devítibodový procesní model).
  • Metodika (postup implementace krok za krokem).
  • Vzorové dokumenty (10 různých pomocných seznamů činností a formulářů).
  • Modelové příklady z praxe (diskuze nad vybranými postupy u některých odborů úřadu).
  • ... a to není všechno!

Seminář 

24. 8. 2017
Ostrava

Lektoři

Vlastimil Veselý je již 15 let lektorem a poradcem pro veřejnou správu. Specializuje se na implementaci procesního řízení do praxe úřadů.

David Kozák se specializuje na informační management a správu dat včetně jejich sdílení, archivace a zabezpečení. Působí jako lektor a konzultant.

Archiv e-mailů