Vzor odmítnutí – Českomoravská myslivecká jednota

Milí přátelé,

všech 205 obcí s rozšířenou působností (ORP) má v těchto dnech práci ze žádosti spolku Českomoravská myslivecká jednoty, který chce informace, které ovšem nemůžeme poskytnout s ohledem na ochranu osobních údajů. Spolek žádost doplnil a deklaruje, že mu jde přímo o spárování databáze a identifikaci osob, což také hovoří pro jednoznačné odmítnutí žádosti.

Máme pro vás již hotový vzor k odmítnutí celé žádosti.

Dále upozorňujeme na chystané akreditované školení Zákon č. 106/1999 Sb., poskytování informací v praxi obcí a měst, pořádané dne 4.2.2021 firmou CATANIA GROUP s.r.o. – Služby pro města a obce ve spolupráci se Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů ČR a které se bude věnovat nejen poslední novele i nové vyhlášce k zákonu, ale i problémovým žadatelům o informace a dalším komplikovaným záležitostem a názorně vám ukáže, jak postupovat. Přihláška ZDE. Školit bude odborník v této oblasti JUDr. Jan Šťastný, MPA, jehož právní praxe vedla k rozšíření možností odmítat žádosti z důvodů zneužití práva na informace.

Vzor si stáhněte ZDE a upravte žlutě vyznačené části, případně zkraťte nebo doplňte (zejména dle zkušenosti s vaším krajským úřadem). Další vzory naleznete v GENERÁTORU 106.

Upravené a doplněné rozhodnutí odešlete datovou zprávou na spolek Českomoravská myslivecká jednota z.s. IČ: 00443174, Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1.