VAROVÁNÍ: Činnost výborů je často v rozporu se zákonem o obcích!

Výbory a komise obcí a měst v praxi

25.6.2024 ONLINE

Máte problémy s kontrolním nebo finančním výborem? Chcete správně nastavit fungování, vyvarovat se rozporů se zákonem, usměrnit výbory v souladu se zákonem? Kdo koho úkoluje? Můžete výboru dávat osobní údaje? Nebo jste členem výboru nebo komise a obec nevychází vstříc?

Máme pro vás řešení 

Na online webináři 25.6.2024 probereme komplexně zákonný rámec činnosti výborů a komisí dle zákona o obcích, ukážeme si správnou praxi i odstrašující příklady činnosti výborů i obcí, jaká doporučení má ministerstvo vnitra. Dozvíte se časté chyby i jejich nápravu. Jaká má práva výbor a jaká jednotlivý člen, kdo může koho úkolovat, vztah k úřadu, starostovi a zastupitelstvu. Lektor ukáže i možnosti nastavení jednacího řádu. Školení je vhodné i pro městské části a kraje.

Co budeme mimo jiné probírat:

  • Úvod, zřízení výboru zastupitelstva obce, vznik a zánik členství ve výboru zastupitelstva obce, komise rady v praxi

  • Finanční a kontrolní výbor, další výbory, zákonná úprava, praxe, názory MV

  • Povinnosti výborů, úřadu, zastupitelstva, součinnost výborů zastupitelstva obce s obecním úřadem, se starostou.

  • Jednání výborů zastupitelstva obce, povinné dokumenty výborů

  • Kontroly výborem, oprávnění požadovat informace v praxi

  • Řešení konfliktů – práva výboru, možnosti omezení, povinnosti výborů, povinnosti obce, starosty, tajemníka.

  • Práva zaměstnanců, starosty a výborů

  • Práva a povinnosti výborů, požadavky jednotlivých členů výborů, ochrana osobních údajů.

  • Možnosti omezení výborů, možná úprava jednacích řádů výborů, konzultace k problémům

Školení není akreditováno 

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na:  vesela@catania.cz / 605 715 060

Komu je školení určeno a kde to bude 

Webinář je určen pro tajemníky, starosty, zastupitele, úředníky, vedoucí úředníky, zapisovatelky a další, kteří organizačně zajišťují schůze rady a zasedání zastupitelstva.

ONLINE U VAŠICH POČÍTAČŮ

Lektor 

JUDr. Jan Šťastný, MPA působí ve veřejné správě od roku 2002, má zkušenosti se státní správou i samosprávou. Pracoval na Ministerstvu financí a také na Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Byl také místostarostou a čtyřikrát byl ministrem vnitra jmenován správcem obce podle zákona o obcích, od roku 2015 do 2023 byl tajemníkem městského úřadu obce s rozšířenou působností. Nyní působí jako lektor a konzultant v CATANIA GROUP. Na oblíbených kurzech školí neoblíbená témata (zákon č. 106/1999, povinnosti obcí, zákon o obcích, střet zájmů, GDPR) a hledá řešení problémů a chyb úředníků i volených funkcionářů. V roce 2021 byl oceněn jako finalista soutěže Manažer roku v kategorii veřejná správa a v roce 2022 získal ocenění Osobnost eGovernmentu.


Uvidíme se 25.6. od 9:00 do 12:00, to je za:


Online webinář 1990 Kč

Uzávěrka přihlášek do 24.6. - 17:00

Bonusy...

Každý nový účastník (obec) může získat ZDARMA:

Vzor jednacího řádu aktualizovaného dle schvalované novely zákona o obcích! V případě zájmu vyplňte formulář zde.

...a navíc

Pokud zjistíte, že tento webinář nebyl pro vás, vrátíme vám peníze bez jediné otázky.


Objednávkový formulář

POZOR: do "Poznámky" ve formuláři prosím zadejte EMAIL účastníků (na tento email dorazí pozvánka na webinář, může se tedy jednat i o soukromý email, pokud se budete chtít k webináři přihlásit z domova)