VAROVÁNÍ: Víte, že nesprávně zveřejněné nebo nezveřejněné smlouvy jsou po uplynutí 3 měsíců neplatné od prvopočátku? Vyvarujte se chyb či řešení případných neoprávněných obohacení. Nezpůsobte neúmyslně škodu smluvnímu partnerovi.

Aplikace zákona o registru smluv v praxi ÚSC - webinář

5.12.2024 ONLINE

Uveřejnění smlouvy, řešení chyb, ochrana osobních údajů a obchodního tajemství, ...

Cílem semináře je zcela praktický návod, jak zveřejňovat smlouvy podle zákona o registru smluv a jak se vyhnout nejčastějším chybám či jak sjednat jejich nápravu. Jste povinným subjektem? Pak je seminář určen právě pro vás.

Určeno pro obce s rozšířenou působností, příspěvkové organizace, obchodní společnosti s účastí obce, dobrovolné svazky obcí, doporučeno i pro menší obce, které zveřejňují dobrovolně...

Máme pro vás řešení 

Na online webináři 5.12.2024 vás provedeme celým procesem evidence smluv i řešením případných oprav nesprávného uveřejnění. Seznámíme vás s nejčastějšími pochybeními, tak abyste celý proces zvládali bez sebemenších problemů.

Seminářem vás provede lektor, vedoucí finančního odboru a praxi znalý - Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M.

Program webináře:

 • Úvod do problematiky
  V úvodu kurzu bude představen lektor, jeho dosavadní činnost v oboru, praktické a odborné zkušenosti, publikační činnost apod. Upozornění na aktuálnosti dané problematiky, současný stav legislativy a praxe. Dále bude představen i způsob vedení celého kurzu a výzva k účastníkům, aby se aktivně zapojili do diskuze nejen na konci kurzu.

 • Úvod do registru smluv
  Obecná charakteristika zákona. Okolnosti přijetí zákona. Novelizace a otázka ústavnosti zákona.

 • Povinné subjekty
  Povinné subjekty. Povinné subjekty. Postup v pochybnostech o určení povinného subjektu.

 • Uveřejňované dokumenty
  Povinně uveřejňované smlouvy. Forma povinně uveřejňovaných smluv. Metadata.

 • Výjimky z povinnosti uveřejnění
  Obecná charakteristika výjimek. Výjimky dle zákona o registru smluv. Výjimky dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 • Způsob uveřejnění smlouvy v registru
  Uveřejnění smlouvy v registru. Účinnost smlouvy.

 • Následky porušení povinností dle zákona o registru smluv
  Porušení povinnosti uveřejnění smlouvy v registru. Poskytnutí neúplné smlouvy. Poskytnutí neúplných metadat. Pochybení na straně registru.

 • Zrušení smlouvy
  Zrušení smlouvy. Výjimky z pravidla zrušení smlouvy.

 • Vybrané otázky související se zákonem o registru smluv
  Společná a přechodná ustanovení zákona. Uveřejňovací povinnosti podle jiných zákonů.

 • Diskuse, příklady z praxe

 • Závěr
  Shrnutí celého kurzu, zopakování podstatných a důležitých výstupů, doporučení odborné literatury, odkazy na jednotlivé judikatury. Poděkování za pozornost a příspěvků do diskuze, závěr kurzu a informace o předání certifikátů prostřednictvím datových schránek ÚSC.

Školení není akreditováno 

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na:  vesela@catania.cz / 605 715 060

Komu je školení určeno a kde to bude 

Úředníci územních samosprávních celků podílejících se na výkonu správních činností zařazených do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy. Dále vedoucí úředníci finančních odborů, majetkoprávních odborů a ostatní úředníci, v jejichž kompetenci je daná problematika uzavírání smluv.

ONLINE U VAŠICH POČÍTAČŮ


Lektor 

Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M. pracuje na magistrátu města Chomutova od roku 2001, z toho od roku 2002 jako vedoucí odboru ekonomiky. V rámci odborné praxe je již přes 10 let členem Finanční komise Svazu měst a obcí České republiky, kde se mj. podílel i na tvorbě Příručky pro člena zastupitelstva obce 2018 a 2022. Od roku 2005 je členem Pracovní skupiny Finance, při Benchmarkingové iniciativě 2003, kde je od roku 2015 lídr pracovní skupiny finance a metodik finančních agend a analytik finančních a ekonomických procesů. Věnuje se i ratingovému hodnocení finanční a ekonomické kondice měst a obcí. Působí rovněž v několika pracovních a poradních skupinách ministerstva financí a ministerstva vnitra.

Přínosné školení a super zareagování v této nelehké situaci 🙂
Martina J.
Vzhledem k situaci, která panuje po celém světě, jste to i tak dotáhli k dokonalosti.
Kateřina V.
Vše bylo v pořádku, zejména jak lektor obratem reagoval na dotazy 🙂
Karolína V.
Měla jsem z toho obavy, ale byla jsem mile překvapena, určitě doporučím dalším.
Jitka B
Vyhovoval mi kurz online stylem - lépe jsem se soustředila v klidu z domova a dokonce 3 děti doma 🙂 a o přestávkách - 2 vyprané pračky 🙂
Veronika Č.
První on-line školení a musím říct, že všechno fungovalo bezvadně
Věra B.
Školení bylo super, nemusím nikam jezdit.
Alena H.
Bylo to super a těším se na další školení ať už osobně nebo videokonferencí.
Jana P.
Děkuji Vám za včasnou reakci na současnou situaci a za skvěle připravenou videokonferenci.
Pavla Š.
Líbí se mi systém školení na dálku, preferovala bych i do budoucna, úspora peněz, času....
Věra K.
Všechno bylo v pořádku, jediné co chybělo byly chlebíčky 😀
Hana T.
Trošku jsem se toho on-line školení obávala, ale super řešení pro současný stav.
Miroslava S.
Webinář, který jsem s vaší společností absolvala byl velmi poutavý a velice zdařilý. Absolvovala jsem již více webinářů od různých společností, ale tento byl nejlepší a to nejen ve výběru lektora, ale i celkového zajištění.
Ivana U.
On line školení jsem se zúčastnila poprvé a vše mi přišlo dobře zorganizované a zabezepčené.
Stanislava M.
vše, školení tímto způsobem mi vyhovuje lépe, než prezenční, ráda bych, aby i po období COVID byla tahle možnost.
Martina H.
Děkujeme a určitě zůstaňte u občasného online školení i do budoucna! Nám velice vyhovuje.
Vladislava V.

Uvidíme se 5.12. od 09:00 do 13:00, to je za:


Online webinář 1990 Kč

Uzávěrka přihlášek do 4.12. - 17:00


Bonusy...

Každý nový účastník (obec) může získat ZDARMA:

Malý audit finančního hodnocení obcí v hodnotě 1.990 Kč
V případě zájmu vyplňte formulář zde.

...a navíc

Pokud zjistíte, že tento webinář nebyl pro vás, vrátíme vám peníze bez jediné otázky.

Objednávkový formulář

POZOR: do "Poznámky" ve formuláři prosím zadejte EMAIL (na tento email dorazí pozvánka na webinář, může se tedy jednat i o soukromý email, pokud se budete chtít k webináři přihlásit z domova) jméno, příjmení, datum a místo narození všech účastníků školení.