Školení

Školení - otevřená i uzavřená - poskytují městům a obcím, respektive vybraným pracovníkům příslušných úřadů či zastupitelům a vedoucím odborů znalosti a dovednosti potřebné pro jejich práci. Vzdělávací aktivity zajišťují a realizují špičkoví odborníci z jednotlivých oblastí, kteří obsah kurzů a seminářů pravidelně aktualizují a doplňují tak, aby maximálně vyhovoval potřebám těch, na které cílí, tedy vás...

Procesní řízení

Procesy, postupy, kompetence, náplně práce, odpovědnost. Každý pracovník samosprávy či státní správy musí vědět, co, jak a kdy dělat, aby vše fungovalo, jak má. A právě k tomuto účelu slouží vzdělávací aktivity. Externí, tedy zajišťované specialisty od dodavatele, nebo interní, realizované zkušenějším kolegou či kolegyní. Pro všechny typy školení poskytujeme potřebný servis, organizační služby, zázemí, potažmo znalosti a zkušenosti. Naši specialisté rádi pomohou i při přípravě interních školitelů.

Vzdělávací aktivity v oblasti procesního řízení obvykle plynule navazují na analýzu stávajícího stavuporadenství při optimalizaci a úpravách procesů. Podle potřeby je však možné školení či workshopy zrealizovat také samostatně.

Více informací >>

Strategické plánování

Strategické plánování na úrovni měst a obcí může těžit z jednoduchých vazeb a úzkých vztahů mezi obyvateli, firmami a institucemi a orgány veřejné správy. Navíc - vzhledem k poměrně malému počtu existujících či zpracovávaných koncepčních materiálů - se zejména občané středně velkých a menších měst a obcí mohou snáze zorientovat v probíhajících a připravovaných procesech strategického plánování.

Od pracovnic a pracovníků města či obce, kteří se na přípravě a hlavně realizaci plánů podílejí, se samozřejmě očekává, že všem zainteresovaným poskytnou potřebnou součinnost. A právě v této oblasti se nejčastěji využívají vzdělávací aktivity, jež vybrané zástupce samosprávy detailně seznámí nejen se strategickými plány a koncepcemi, ale také s předpokládaným průběhem aktivit souvisejících s jejich plněním a dalšími informacemi potřebnými pro plnění jejich pracovních povinností.

Školení a semináře v oblasti strategického plánování lze realizovat samostatně - dle potřeby města či obce, v návaznosti na poradenství při přípravě a zpracování, případně i jako součást komplexního balíku služeb zahrnujícího rovněž analýzu stávajícího stavu a benchmarking ve vztahu k ideálu.

Více informací >>

Sociální oblast

Sociální služby, začleňování do společnosti, zodpovědné podnikání, zaměstnávání absolventů, matek s malými dětmi či osob starších 50 let, ale také finanční či spotřebitelská gramotnost. To všechno jsou oblasti, které současná společnost aktivně řeší a podle všeho, bude muset řešit i do budoucna. Zároveň jsou však také velmi specifické a na znalosti a zkušenosti náročné.

Školení v sociální oblasti účastníkům primárně poskytují přehled o nejnovějších trendech, úspěšných projektech a úspěšných dílčích aktivitách, zprostředkovávají znalosti a zkušenosti, doporučují vhodné zdroje informací, postupy, partnery, odborná fóra a organizace a nabízejí tak zainteresovaným osobám vše, co mohou využít při tvorbě, realizaci a rozvoji sociálních aktivit.

Více informací >>

Měsíčník Akcelerátor 6/2021
Pro tento měsíc jsme si pro vás připravili dvě novinky. První je formulář na dotazy, s jehož…
celý text
GENERÁTOR 106 - buďte Smart City při poskytování informací
Informační zákon, tzv. “stošestka”, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dovede městům pěkně zavařit. V médiích…
celý text
Páteční nápadník 21.5.2021
Tak z "Pátečního nápadníka" se stává pravidelná záležitost. Jedenkrát do měsíce řešíme online otázky na různá témata,…
celý text
Problematická novela zákona o místních poplatcích
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M. Hodně otázek v poslední době padlo na vyměření, odvolání, nabytí právní moci a vykonatelnosti u poplatku…
celý text
Měsíčník Akcelerátor 5/2021
Tak máme za sebou další online setkání s tajemníky, ze kterého se pomalu už stává tradice. Děkujeme…
celý text