Školení

Školení - otevřená i uzavřená - poskytují městům a obcím, respektive vybraným pracovníkům příslušných úřadů či zastupitelům a vedoucím odborů znalosti a dovednosti potřebné pro jejich práci. Vzdělávací aktivity zajišťují a realizují špičkoví odborníci z jednotlivých oblastí, kteří obsah kurzů a seminářů pravidelně aktualizují a doplňují tak, aby maximálně vyhovoval potřebám těch, na které cílí, tedy vás...

Procesní řízení

Procesy, postupy, kompetence, náplně práce, odpovědnost. Každý pracovník samosprávy či státní správy musí vědět, co, jak a kdy dělat, aby vše fungovalo, jak má. A právě k tomuto účelu slouží vzdělávací aktivity. Externí, tedy zajišťované specialisty od dodavatele, nebo interní, realizované zkušenějším kolegou či kolegyní. Pro všechny typy školení poskytujeme potřebný servis, organizační služby, zázemí, potažmo znalosti a zkušenosti. Naši specialisté rádi pomohou i při přípravě interních školitelů.

Vzdělávací aktivity v oblasti procesního řízení obvykle plynule navazují na analýzu stávajícího stavuporadenství při optimalizaci a úpravách procesů. Podle potřeby je však možné školení či workshopy zrealizovat také samostatně.

Více informací >>

Strategické plánování

Strategické plánování na úrovni měst a obcí může těžit z jednoduchých vazeb a úzkých vztahů mezi obyvateli, firmami a institucemi a orgány veřejné správy. Navíc - vzhledem k poměrně malému počtu existujících či zpracovávaných koncepčních materiálů - se zejména občané středně velkých a menších měst a obcí mohou snáze zorientovat v probíhajících a připravovaných procesech strategického plánování.

Od pracovnic a pracovníků města či obce, kteří se na přípravě a hlavně realizaci plánů podílejí, se samozřejmě očekává, že všem zainteresovaným poskytnou potřebnou součinnost. A právě v této oblasti se nejčastěji využívají vzdělávací aktivity, jež vybrané zástupce samosprávy detailně seznámí nejen se strategickými plány a koncepcemi, ale také s předpokládaným průběhem aktivit souvisejících s jejich plněním a dalšími informacemi potřebnými pro plnění jejich pracovních povinností.

Školení a semináře v oblasti strategického plánování lze realizovat samostatně - dle potřeby města či obce, v návaznosti na poradenství při přípravě a zpracování, případně i jako součást komplexního balíku služeb zahrnujícího rovněž analýzu stávajícího stavu a benchmarking ve vztahu k ideálu.

Více informací >>

Sociální oblast

Sociální služby, začleňování do společnosti, zodpovědné podnikání, zaměstnávání absolventů, matek s malými dětmi či osob starších 50 let, ale také finanční či spotřebitelská gramotnost. To všechno jsou oblasti, které současná společnost aktivně řeší a podle všeho, bude muset řešit i do budoucna. Zároveň jsou však také velmi specifické a na znalosti a zkušenosti náročné.

Školení v sociální oblasti účastníkům primárně poskytují přehled o nejnovějších trendech, úspěšných projektech a úspěšných dílčích aktivitách, zprostředkovávají znalosti a zkušenosti, doporučují vhodné zdroje informací, postupy, partnery, odborná fóra a organizace a nabízejí tak zainteresovaným osobám vše, co mohou využít při tvorbě, realizaci a rozvoji sociálních aktivit.

Více informací >>

ÚOOÚ zahltily stížnosti, od zavedení GDPR jich přišlo přes šest stovek
Přes šest stovek stížností poslali Úřadu pro ochranu osobních (ÚOOÚ) údajů lidé od květnového zavedení nařízení GDPR.…
celý text
Problematice ochrany osobních údajů se věnuji již několik let a musím přiznat, že mě vždy překvapovalo, jak…
celý text
Prvním krokem (a současně jedním z nejdůležitějších) při přípravě na Implementaci GDPR do praxe úřadu je sběr…
celý text
Jedním z opatření, která nově zavedlo Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních…
celý text
Jedním z opatření, která nově zavedlo Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních…
celý text