Strategické plánování obcí a měst může být v celé hierarchii koncepčních rozvojových dokumentů potenciálně nejúčinnější z hlediska prosazování principů udržitelného rozvoje v běžné praxi. Je to dáno podstatně jednoduššími vazbami a úzkými vztahy mezi fyzickými osobami (jednotlivými obyvateli dané obce/města), právnickými osobami (firmami sídlícími na administrativním území dané obce/města) a orgány veřejné správy, než jaké existují na mezinárodní úrovni, na úrovni státu a, koneckonců, i na úrovni kraje. Mimo jiné také vzhledem k menšímu počtu existujících či zpracovávaných koncepčních materiálů se zvláště občané středně velkých a menších měst i obcí mohou lépe orientovat v probíhajících a připravovaných procesech strategického plánování. Tím pádem se, v případě opravdového zájmu, mohou mnohem efektivněji podílet na rozhodování o způsobech řešení problémů, které odpovídají veřejnému zájmu, tj. zájmu většiny obyvatel obce/města.

ÚOOÚ zahltily stížnosti, od zavedení GDPR jich přišlo přes šest stovek
Přes šest stovek stížností poslali Úřadu pro ochranu osobních (ÚOOÚ) údajů lidé od květnového zavedení nařízení GDPR.…
celý text
Problematice ochrany osobních údajů se věnuji již několik let a musím přiznat, že mě vždy překvapovalo, jak…
celý text
Prvním krokem (a současně jedním z nejdůležitějších) při přípravě na Implementaci GDPR do praxe úřadu je sběr…
celý text