Strategické plánování obcí a měst může být v celé hierarchii koncepčních rozvojových dokumentů potenciálně nejúčinnější z hlediska prosazování principů udržitelného rozvoje v běžné praxi. Je to dáno podstatně jednoduššími vazbami a úzkými vztahy mezi fyzickými osobami (jednotlivými obyvateli dané obce/města), právnickými osobami (firmami sídlícími na administrativním území dané obce/města) a orgány veřejné správy, než jaké existují na mezinárodní úrovni, na úrovni státu a, koneckonců, i na úrovni kraje. Mimo jiné také vzhledem k menšímu počtu existujících či zpracovávaných koncepčních materiálů se zvláště občané středně velkých a menších měst i obcí mohou lépe orientovat v probíhajících a připravovaných procesech strategického plánování. Tím pádem se, v případě opravdového zájmu, mohou mnohem efektivněji podílet na rozhodování o způsobech řešení problémů, které odpovídají veřejnému zájmu, tj. zájmu většiny obyvatel obce/města.

Měsíčník Akcelerátor 6/2021
Pro tento měsíc jsme si pro vás připravili dvě novinky. První je formulář na dotazy, s jehož…
celý text
GENERÁTOR 106 - buďte Smart City při poskytování informací
Informační zákon, tzv. “stošestka”, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dovede městům pěkně zavařit. V médiích…
celý text
Páteční nápadník 21.5.2021
Tak z "Pátečního nápadníka" se stává pravidelná záležitost. Jedenkrát do měsíce řešíme online otázky na různá témata,…
celý text