Strategické plánování obcí a měst může být v celé hierarchii koncepčních rozvojových dokumentů potenciálně nejúčinnější z hlediska prosazování principů udržitelného rozvoje v běžné praxi. Je to dáno podstatně jednoduššími vazbami a úzkými vztahy mezi fyzickými osobami (jednotlivými obyvateli dané obce/města), právnickými osobami (firmami sídlícími na administrativním území dané obce/města) a orgány veřejné správy, než jaké existují na mezinárodní úrovni, na úrovni státu a, koneckonců, i na úrovni kraje. Mimo jiné také vzhledem k menšímu počtu existujících či zpracovávaných koncepčních materiálů se zvláště občané středně velkých a menších měst i obcí mohou lépe orientovat v probíhajících a připravovaných procesech strategického plánování. Tím pádem se, v případě opravdového zájmu, mohou mnohem efektivněji podílet na rozhodování o způsobech řešení problémů, které odpovídají veřejnému zájmu, tj. zájmu většiny obyvatel obce/města.

Vzor odmítnutí - Českomoravská myslivecká jednota
Milí přátelé, všech 205 obcí s rozšířenou působností (ORP) má v těchto dnech práci ze žádosti spolku Českomoravská myslivecká…
celý text
Měsíčník Akcelerátor 1/2021
Vítáme vás u našeho prvního novoročního vydání měsíčníku Akcelerátor. Tento formát jsme zvolili pro zpřehlednění a sjednocení…
celý text
Jak na hromadnou žádost o informace podle 106/1999 Sb.– Českomoravská myslivecká jednota
Vážení kolegové, milé kolegyně, většina obcí ORP dostala minulý týden žádost o informace od spolku Českomoravská myslivecká…
celý text