Kamerový systém obhájíte, když obhájíte jeho význam

Právní důvod pro využití kamerového systému se záznamem lze najít například také v kavárně. Důležité je, prokázat, že kamerový systém zbytečně nezabírá prostory, které není třeba snímat, a současně vysvětlit, z jakého důvodu záznam vzniká.

Důkazem výše uvedeného tvrzení je výsledek kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů v jedné nejmenované kavárně.

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamovým zařízením v prostorách kavárny.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba v souvislosti s provozem své kavárny zpracovává osobní údaje prostřednictvím jedné kamery. Tento kamerový systém cíleně monitoruje pokladnu a vstupní dveře kavárny. V minulosti zde došlo k pokusu vloupání a k úmyslnému nezaplacení útraty skupinou osob, což jim bylo prokázáno Policií České republiky záznamem z tohoto kamerového systému. V návaznosti na kontrolní zjištění dospěl Úřad k závěru, že kontrolované osobě svědčí pro toto zpracování osobních údajů právní titul.

Podpora a služby

P-linka 2020

P-linka 2021

P-linka 2022

P-linka 2023

Dokumenty ke stažení

Otázky a odpovědi

Tipy a komentáře

Judikatury a rozhodnutí

Doporučení ÚOOÚ

Legislativa

Segmenty