Články autora

Pavel Nedvěd

Týdenní novinky

Zdravíme vás u nové pravidelné sekci novinek. Zde naleznete vybrané články z našich linek. Všechny ostatní články, dotazy a podpůrné materiály pak naleznete přehledně v jednotlivých linkách 😉 NSS: Kdo se neúčastní včas územního plánování, má smůlu V květnu 2022 rozhodoval Nejvyšší správní soud o územním plánu obce nedaleko Brna. Ten požadoval„zajistit napojení lokality na komunikační síť odpovídající lokalitě pro bydlení;...

Měsíčník Akcelerátor 10/2022

V Akcelerátoru jsme si pro vás připravili velkou novinku a tou je nová sekce S-linka, která je určena pro samosprávu a inforujeme v ní především o územním plánování ÚSC a dotacích. V E-lince jsme odpovídali na otázku, zda může mít příspěvková organizace spořící účet? Příspěvková organizace si samozřejmě může založit jakýkoliv běžný účet, včetně spořícího. V tomto není ničím limitována (případné limitování...

Ratingové hodnocení obce

Hodnocení hospodaření nezávislými agenturami je dnes běžnou věcí zejména pro velké společnosti, v poslední době však roste i zájem měst a obcí. Ratingová hodnocení dávají zastupitelům a vedení obce stejně jako vlastníkům firmy, nezávislý obrázek o finančním a ekonomickém zdraví a jsou rovněž zárukou solventnosti pro obchodní partnery. Nezávislá certifikace podává nestranný, profesionální pohled na vlastní hospodaření, a tím pádem i větší sebepoznání jak je...

Měsíčník Akcelerátor 9/2022

Zdravíme vás v prvním podzimním akcelerátoru. V tomto měsíci jsme si pro vás připravili nový výpočet – Výpočet lhůty pro stanovení daně a prekluzivní lhůty. Současně pracujeme na přidání nové informační linky, která doplní T, E a P-linku o informace pro samosprávu 😉 V T-lince jsme tento měsíc odpovídali na dotaz: Přišla nám žádost občanů na svolání zasedání krizového štábu na zasedání zastupitelstva kvůli...

Měsíčník Akcelerátor 7-8/2022

Po krátké letní odmlce se k vám zas vracíme z naším Akcelerátorem. Během prázdnin jsme na naše stránky doplnili kalendář školení na nové pololetí. Novinkou v nich je pak Poskytování dotací se zaměřením na dotace poskytované z rozpočtu ÚSC, které povede vedoucí odboru ekonomiky města Chomutov Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M.. Jednotlivá témata a termíny školení naleznete na stránce Vzdělávání. V T-lince jsme odpovídali...

Opřete váš volební program o dotační příležitosti

Komunální volby se blíží a vy jistě víte, co chcete vašim voličům po dobu následujících let v zastupitelství nabídnout. Byla by však škoda ve vašem volebním programu opomenout aktuální dotační příležitosti, díky kterým budete mít jako zastupitel možnost efektivně zpříjemnit život spoluobčanům, a přitom nezruinovat rozpočet vašeho města, či obce. Připravili jsme pro vás seznam aktuálních dotačních příležitostí, které...

Měsíčník Akcelerátor 6/2022

V T-lince jsme tento měsíc odpovídali na otázku: Musíme změnit v souvislosti se změnou zákona o právu petičním naší směrnici o přijímání petic? V tomto případě bude velmi záležet na tom, co přesně máte stanoveno ve směrnici o přijímání petic. Novelou zákona o právu petičním bylo umožněno podávání petic elektronicky, prostřednictvím nástroje Ministerstva vnitra, tzv. ePetice. Je možné, že nebudete směrnici muset...

Měsíčník Akcelerátor 5/2022

V T-lince jsme odpovídali na dotaz, kdy zaměstnanec nestíhá kvůli nemoci splnit zkoušku odporné způsobilosti Zákon s nemocí zaměstnance počítá, v § 28 odst. 1 zák. o úřednících územních samosprávných celků stanovuje, že do lhůt uvedených v § 21 odst. 1, 2 a 5 a v § 27 odst. 1 a 3 se nezapočítávají doby mateřské dovolené, rodičovské dovolené, pracovní neschopnosti, vojenské základní (náhradní)...

Měsíčník Akcelerátor 4/2022

Pro měsíc duben jsme si pro Vás připravili novou funkci ve výpočtech a to Doporučené lhůty při správě daní podle § 38 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád. Podívat se na ně můžete v sekci Akcelerátoru – Výpočty. V T-lince jsme mimo jiné odpovídali na dotaz jak zapůjčit byty uprchlíkům: Máme volné byty a bylo rozhodnuto tyto byty poskytnout k ubytování...