Články autora

Pavel Nedvěd

Měsíčník Akcelerátor 6/2022

V T-lince jsme tento měsíc odpovídali na otázku: Musíme změnit v souvislosti se změnou zákona o právu petičním naší směrnici o přijímání petic? V tomto případě bude velmi záležet na tom, co přesně máte stanoveno ve směrnici o přijímání petic. Novelou zákona o právu petičním bylo umožněno podávání petic elektronicky, prostřednictvím nástroje Ministerstva vnitra, tzv. ePetice. Je možné, že nebudete směrnici muset...

Měsíčník Akcelerátor 5/2022

V T-lince jsme odpovídali na dotaz, kdy zaměstnanec nestíhá kvůli nemoci splnit zkoušku odporné způsobilosti Zákon s nemocí zaměstnance počítá, v § 28 odst. 1 zák. o úřednících územních samosprávných celků stanovuje, že do lhůt uvedených v § 21 odst. 1, 2 a 5 a v § 27 odst. 1 a 3 se nezapočítávají doby mateřské dovolené, rodičovské dovolené, pracovní neschopnosti, vojenské základní (náhradní)...

Měsíčník Akcelerátor 4/2022

Pro měsíc duben jsme si pro Vás připravili novou funkci ve výpočtech a to Doporučené lhůty při správě daní podle § 38 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád. Podívat se na ně můžete v sekci Akcelerátoru – Výpočty. V T-lince jsme mimo jiné odpovídali na dotaz jak zapůjčit byty uprchlíkům: Máme volné byty a bylo rozhodnuto tyto byty poskytnout k ubytování...