Články autora

Pavel Nedvěd

Nefunkční elektronická Sbírka zákonů je nejlepší reklama na ZÁKONY PRO LIDI

Aktualizace 12.2.2024 Že většina digitalizačních experimentů státu nefunguje, jak má, nebo je veřejnost nevyužívá, je téměř pravidlem. Nečekal jsem ale, že nebude fungovat ani elektronická Sbírka zákonů, e-Sbírka, od 1.1. 2024 jediná závazná verze zákonů ČR provozovaná Ministerstvem vnitra, na které stojí jistoty občanů a důvěra v právní stát, a která stála „jen“ asi tři čtvrtě miliardy korun. Přesto...

Měsíčník E-Úřad 1/2024

Letos jsme, spolu s vámi, oslavili 15 let spolupráce na projektu „Služby pro města a obce“. Velice si této spolupráce vážíme a zavazujeme se, že vám budeme i nadále přinášet jen ty nejkvalitnější služby, nejaktuálnější novinky, nejlepší školení a nejprofesionálnější podporu. Rok 2024 přináší další rozšíření našich služeb, které vám pomohou a zkvalitní Vaši práci. V rámci spolupráce se Zákony pro lidi je nyní...

Měsíčník E-Úřad 11-12/2023

V E-Ekonomice jsme si pro vás připravili článek: Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně ua)        jednostopých vozidel a tříkolek 1,50 Kč,b)        osobních silničních motorových vozidel 5,50 Kč. StravnéZa každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle...

Měsíčník E-Úřad 10/2023

V E-Ekonomice jsme v tomto měsíci odpovídali na otázku: Existují nějaké limity pro pověření rady města k rozpočtovým změnám nebo to vyplývá jen ze zákona o obcích? Odpověď:Ing. Ladislav Toman, MBA, LL.M. Problematika je skutečně řešena v rámci zákona 128/2000 o obcích. Rozpočet obce dle § 84 schvaluje zastupitelstvo obce. Dle § 102 stejného zákona provádí rozpočtová opatření rada obce, a to...

Měsíčník E-Úřad 9/2023

V rámci zlepšení přehlednosti a ucelení témat na našich stránkách již nenaleznete Akcelerátor a E-linku jak jste byli doposud zvyklí. Nově zde naleznete nástupce Akcelerátoru: E-úřad, E-Ekonomiku (E-linka), E-Tajemník a starosta (T-linka a P-linka) a E-Územní plán (S-linka). Nemusíte se bát, že byste o nějaký obsah přišli, naopak budeme do jednotlivých části přidávat více témat a článků. Do E-Ekonomiky nám dorazil dotaz: Když přijdu...

Kybernetická a informačníbezpečnost v praxi

Z měsíčníku PRO města a obce 11/2023

Měsíčník Akcelerátor 8/2023

V E-lince jsme tento měsíc připravili článek – Proč je pro obec důležité mít nezávislé hodnocení její finanční kondice Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M. Nezávislé hodnocení poskytuje obci informace o jejím hospodaření. Samotné externí hodnocení hospodaření určuje, zda je obec finančně zdravá, soběstačná, zda její zadlužení neohrožuje budoucí fungování a rozvoj obce. Vnější pohled je důležitý zejména...

Měsíčník Akcelerátor 7/2023

Do E-linky nám dorazil tento dotaz: Ráda bych věděla, zda u systému kapacity soustřeďovacích prostředků musíme vést evidenci poplatníků? A zda v případě, kdy budeme mít stanovení minimální základ dílčího poplatku, tak se tento poplatek bere na osobu nebo na nemovitost? Odpověď:Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M. Poplatníkem podle zákona je buď fyzická osoba, která má bydliště v nemovité věci, nebo fyzická,...

Měsíčník Akcelerátor 6/2023

V P-lince jsme odpovídali na dotaz:  Naše škola chce zřídit facebookové stránky školy, kde by se zveřejňovaly i fotografie, je to možné? Odpověď:JUDr. Jan Šťastný, MPA S Facebokem opatrně, umí zpracovávat obličeje a vyhledávat, tak je lepší méně detailní fotky, skupinové a uměřeně. Většina fotografií a zveřejňování podléhá občanskému zákoníku, nikoli GDPR. Fotografování na reportážní fotografie není takový problém, u Facebooku ale...

Měsíčník Akcelerátor 5/2023

V E-lince jsme si pro vás připravili článek – Zákon o ochraně oznamovatelů podepsán Senát 1. června 2023 umožnol přijetí zákona tím, že jej neschválil, ale ani neodmítl ani neschválil pozměňovací návrhy, tedy vyjádřil vůli se zákonem nezabývat. Pokud jste sledovali průběh schůze k tomuto bodu, bude vám jasné proč. Česká republika již platí pokutu za každý den,...