Že to ale trvalo!

Policisté, celníci a také obecní strážníci by mohli získat právo odebrat na místě registrační značku vozu nebo nasadit „botičku“ autům u řidičů s nesplaceným dluhem za dřívější dopravní přestupek. Předpokládá to novela, kterou 15. září 2021 schválila Sněmovna. Opatření má pomoci vymáhat postihy především od cizinců a návrh nyní dostanou k posouzení senátoři.

Policisté a celníci získají vládní novelou pravomoc požadovat po řidiči uhrazení dosud nesplacené částky postihu v hotovosti nebo kartou. Pokud by řidič nedoplatek na místě neuhradil, mohli by mu policisté nebo celníci nařídit, aby zajel na nejbližší vhodné místo, kde by mu buď odebrali registrační značku, nebo nasadili botičku. Následně by informovali provozovatele vozu.

Pravomoc zajištění auta se pro obecní strážníky do novely dostala až na návrh bezpečnostního výboru. Týkala by se neuhrazených pokut, které za porušení dopravních předpisů uložily obce. Na toto jsme upozorňovali již více než pět let! Jen škoda, že to není za jakýkoli dluh vůči městu nebo obci, tím by se zvýšila vymahatelnost neuhrazených přestupků a místních poplatků.

V současnosti vede špatná vymahatelnost nedoplatků za dopravní přestupky k tomu, že lidé opakovaně porušují pravidla silničního provozu. Zahraniční řidiči vesměs nedodržují předepsanou rychlost, řidiči kamionů pak nedodržují takzvané sociální předpisy (tedy stanovenou dobu řízení, bezpečnostní přestávky a odpočinek), provozovatelé pak poškozují silnice přetíženými auty. Všechna města a obce se potýkají s tím, že zahraniční řidiči kamionové dopravy velmi často neplatí pokuty, protože ví, že naše zákony jsou tak nedokonalé, že to ani neumožňují.

Doufejme, že to senát přijme. Pokud by se to nestalo, spadla by tato novela „pod stůl“ (stejně jako desítky připravených novel) a v novém volebním období se legislativní kolečko musí udělat úplně znovu od začátku.

Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.