Vzor směrnice k testování zaměstnanců obce na Covid

Reagujeme na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN, jež mj. podmiňuje přítomnost zaměstnanců na pracovišti negativním testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenu viru SARS-CoV-2, v souladu s § 103 odst. 4 písm. b) a § 110 odst. 4 písm. d) a e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. §102 na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovní prostředí.

Pro tento postup jsme pro vás připravili následující směrnici pro obce 1. typu, kterou si můžete stáhnout a případně upravit i pro obce 2. a 3. typu.