VAROVÁNÍ: Chyby mohou způsobit neplatnost usnesení a schválených smluv. Mnoho obcí a měst koná zasedání mnoho let chybně, protože používají zastaralé postupy.

Zasedání zastupitelstva a schůze rady od A do Z (včetně změn v projednávané novele zákona o obcích).

15.3.2024 ONLINE

Víte, jak se tajemník může vyhnout problémům s „poradním hlasem“ dle zákona o obcích, jak má vypadat zápis, jak správně schválit, zrušit nebo změnit usnesení a jaké má mít znění? Kdy vyvěsit pozvánku, co dělat s problémovým občanem nebo opozicí narušující jednání?

Máme pro vás řešení 

Přijďte na online webináři 15.3.2024 pro tajemníky, starosty, zastupitele, úředníky, vedoucí úředníky, zapisovatelky a další, kteří organizačně zajišťují schůze rady a zasedání zastupitelstva. Ukážeme Vám správné postupy a naučíme vás základní i problémové oblasti této problematiky.

Jako bonus získáte vzor jednacího řádu aktualizovaného dle schvalované novely zákona o obcích!

Co budeme mimo jiné probírat:

Zasedání zastupitelstva

 • příprava zasedání, svolání zasedání, zveřejnění pozvánky (povinné náležitosti, lhůty, forma)
 • jak lze svolat zasedání v co nejkratší době, a přitom v souladu se zákonem
 • návrh programu, doplňování bodů, protinávrhy, stažení bodu z programu
 • průběh zasedání, přesedající, vedení diskuze
 • usnesení, změny, revokace, číslování, výpisy z usnesení
 • možnost tajného hlasování jako ochrana zastupitelů
 • online zasedání po novele zákona o obcích od r. 2024, online účast části zastupitelů
 • co dělat, když v průběhu zasedání klesne počet zastupitelů
 • přestávky, přerušení zasedání do druhého dne atd.
 • práva občanů, další veřejnost, novináři, aktivisté na zasedání atd.
 • možnosti omezení obstrukčních občanů nebo zastupitelů
 • jednací řády – jak správně upravit v jednacím řádu průběh zasedání
 • role tajemníka při zasedání a poradní hlas tajemníka na zasedání

Zápis ze zasedání

 • povinné součásti zápisu
 • forma zápisu, doslovné přepisy nebo stručný zápis?
 • přílohy zápisu, zvukové a obrazové záznamy
 • jak napravit chyby v zápise, v usneseních
 • zveřejnění zápisu, nahlížení do zápisu, žádosti o informace

Schůze rady

 • Příprava, průběh, povinné náležitosti, zápisy, nahlížení do materiálů rady

Časté chyby a jak je napravit

 • příklady chyb, náprava a příklady dobré praxe
 • judikatura soudů k zasedání
 • kontroly Ministerstva vnitra v této oblasti, porušení zákona obcemi

Školení není akreditováno 

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na:  vesela@catania.cz / 605 715 060

Komu je školení určeno a kde to bude 

Webinář je určen pro tajemníky, starosty, zastupitele, úředníky, vedoucí úředníky, zapisovatelky a další, kteří organizačně zajišťují schůze rady a zasedání zastupitelstva.

ONLINE U VAŠICH POČÍTAČŮ

Lektor 

JUDr. Jan Šťastný, MPA působí ve veřejné správě od roku 2002, má zkušenosti se státní správou i samosprávou. Pracoval na Ministerstvu financí a také na Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Byl také místostarostou a čtyřikrát byl ministrem vnitra jmenován správcem obce podle zákona o obcích, od roku 2015 do 2023 byl tajemníkem městského úřadu obce s rozšířenou působností. Nyní působí jako lektor a konzultant v CATANIA GROUP. Na oblíbených kurzech školí neoblíbená témata (zákon č. 106/1999, povinnosti obcí, zákon o obcích, střet zájmů, GDPR) a hledá řešení problémů a chyb úředníků i volených funkcionářů. V roce 2021 byl oceněn jako finalista soutěže Manažer roku v kategorii veřejná správa a v roce 2022 získal ocenění Osobnost eGovernmentu.


Uvidíme se 15.3. od 9:00 do 12:00, to je za:


Online webinář 1990 Kč

Uzávěrka přihlášek do 14.3. - 17:00

Bonusy...

Každý nový účastník (obec) může získat ZDARMA:

Vzor jednacího řádu aktualizovaného dle schvalované novely zákona o obcích! V případě zájmu vyplňte formulář zde.

...a navíc

Pokud zjistíte, že tento webinář nebyl pro vás, vrátíme vám peníze bez jediné otázky.


Objednávkový formulář

POZOR: do "Poznámky" ve formuláři prosím zadejte EMAIL účastníků (na tento email dorazí pozvánka na webinář, může se tedy jednat i o soukromý email, pokud se budete chtít k webináři přihlásit z domova)