VAROVÁNÍ: Toto by vám mohlo způsobit potíže! Pokuty a postihy!

Zákon č. 106/1999 Sb., poskytování informací v praxi obcí a měst - webinář

12.3.2024 ONLINE

Znáte zákon č.106/1999 po novelizaci? Víte, jak musíte vyřídit žádosti o platy a odměny vedoucích i řadových referentů, a jak se bránit problémovým žadatelům a zneužívání práva na informace, jak anonymizovat a chránit osobní údaje?

Máme pro vás řešení 

Na online webináři 12.3.2024 vám ukážeme správné postupy poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., a naučíme vás základní i problémové oblasti tak, aby vás nepřekvapil ani problémový žadatel.

Co budeme mimo jiné probírat:

 • Základní předpisy, vývoj.

 • Aktuální stav práva na informace, včetně poslední novely

 • Povinné subjekty.

 • Přehled postupů podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Zákon 106/1999 Sb., ve vztahu k jiným předpisům.

 • Způsoby poskytování informací, poskytování informací na žádost a poskytování informací zveřejněním.

 • Úhrada nákladů.

 • Opravné prostředky.

 • Rizika nedodržení postupů, odpovědnost za újmu, zneužívání práva na informace.

 • Problémový žadatel o informace.

 • Test proporcionality, vnitřní informace, podkladové informace, informace od třetích osob, GDPR, soukromí a osobní údaje, obchodní tajemství.

 • Informace o platech a odměnách.

 • Příklady z praxe, vývoj judikatury.

 • Možnosti obrany povinných subjektů, postup proti šikanózním podáním.

 • Hlavní chyby obcí a měst při řešení žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. a při zveřejňování informací, ukázky častých chyb.

 • Další aspekty poskytování informací.

 • Příklady z praxe, aktuální judikatura, diskuze.

Školení je akreditováno MV:
webinář: AK/PV-335/2020; AK/VE-230/2020

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na:  vesela@catania.cz / 605 715 060

Komu je školení určeno a kde to bude 

Školení je určeno úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků.

ONLINE U VAŠICH POČÍTAČŮ

Lektor 

JUDr. Jan Šťastný, MPA pracuje ve veřejné správě od roku 2002, má zkušenosti se státní správou i samosprávou. Působil na Ministerstvu financí a také na Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Byl také místostarostou a čtyřikrát byl ministrem vnitra jmenován správcem obce podle zákona o obcích, od roku 2015 je tajemníkem městského úřadu obce s rozšířenou působností. Na oblíbených kurzech školí neoblíbená témata (zákon č. 106/1999, povinnosti obcí, zákon o obcích, střet zájmů, GDPR) a hledá řešení problémů a chyb úředníků i volených funkcionářů. Podílel se na vzniku aplikace GENERÁTOR 106 na vyřizování žádostí podle zák. č. 106/1999. V roce 2021 byl oceněn jako finalista soutěže Manažer roku v kategorii veřejná správa.

Seminář jsem velmi přivítal, protože na našem MÚ Hořice jsme už tehdy řešili přes cca 40 přestupků zejména funkcionářů obcí Hořicka. A to i v případě, kdy každý červen rozesílám (i když mi to zákon neukládá) do území starostům obcí upozornění, aby podali prohlášení o majetku včas a často odpovídám na jejich e-mailové a tel. dotazy. Mrzelo mě, že přesto bylo v území tolik přestupků. Bohužel mnoho starostů uvěřilo, že je u Ústavního soudu podána žaloba a zákon bude zrušen a není třeba nic vyplňovat.

Seminář měl hojnou účast a výborné ohlasy. Lektor JUDr. Šťastný vysvětlil složitou problematiku velmi srozumitelným způsobem. Už v průběhu semináře odpovídal na řadu dotazů starostů a místostarostů obcí. Absolvovali jsme výborné školení zaměřené na názorné vyplnění průběžného prohlášení ke střetu zájmů. Zazněly dobré tipy, na co si dát pozor a účastníci měli předem přehledná skripta, která si mohli doplňovat svými poznámkami.
Mgr. Michal KuchtaTajemník MěÚ Hořice

Uvidíme se 12.3. od 9:00 do 15:00, to je za:


Online webinář 2390 Kč

Uzávěrka přihlášek do 11.3. - 17:00

Bonusy...

Každý nový účastník (obec) může získat ZDARMA:

Malý audit finančního hodnocení obcí v hodnotě 1.990 Kč
V případě zájmu vyplňte formulář zde.

...a navíc

Pokud zjistíte, že tento webinář nebyl pro vás, vrátíme vám peníze bez jediné otázky.


Objednávkový formulář

Online: Jsem úředník dle zákona č. 312/2002 sb.

POZOR: do "Poznámky" ve formuláři prosím zadejte EMAIL (na tento email dorazí pozvánka na webinář, může se tedy jednat i o soukromý email, pokud se budete chtít k webináři přihlásit z domova) jméno, příjmení, datum a místo narození všech účastníků školení a rozlišení na referenta a vedoucího pro připravení osvědčení!

Objednávkový formulář

Online: Nejsem úředník dle zákona č. 312/2002 sb.

POZOR: do "Poznámky" ve formuláři prosím zadejte EMAIL (na tento email dorazí pozvánka na webinář, může se tedy jednat i o soukromý email, pokud se budete chtít k webináři přihlásit z domova) jméno, příjmení, datum a místo narození všech účastníků školení a rozlišení na referenta a vedoucího pro připravení certifikátu!