Profesní vzdělávání

aneb profesionálně na vlně vzdělávání

Podklady pro přihlášení a zhotovení certifikátu pro MPA 20. 3. 2020