Střet zájmů v praxi obce

Varování: můžete zaplatit až 500 000 Kč pokuty!

Problematika oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů je aktuálním tématem, které mnohé z nás nenechá spát. Je tato hysterie opravdu nutná?

Máme pro vás řešení.

V tomto aktuálním webináři s vámi probereme jak se vyhnout chybám při podání oznámení. Dáme praktický návod na vyplnění povinných položek prostřednictvím zkušebního formuláře nebo lze přímo na školení vyplnit i originální formulář ke splnění zákonných povinností. Co budeme na webináři také probírat:

  • Jak funguje tlačítko pro ukládání v Centrálním registru oznámení a jaké má následky?

  • Jak vyplnit jen to nejnutnější? Strategie "vlk a koza"
  • Musíte přiznat vinný sklípek i kozí chlívek?
  • A co zapomenutá akcie z kuponové privatizace?
  • Jak zjistím jaké příjmy má manželka?

Cena : 290 Kč 

Informace

Dotazy týkající se problematiky webináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na: gubas@catania.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Pro vaši účetní: Do 24 hodin po odeslání přihlášky na webinář obdržíte e-mailem potvrzení vaší registrace, jehož přílohou bude faktura s instrukcemi k platbě účastnického poplatku. Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude připočteno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (sazba DPH je uvedena u každého webináře). Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na této faktuře. Po připsání platby zálohové faktury na náš účet Vám bude zaslán daňový doklad, nejpozději však v období po konání webináře.

V ceně je zahrnuto: účast na webináři, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra.

Bližší informace k tomuto semináři Vám poskytnou pracovníci na e-mailové adrese sekretariat@catania.cz nebo na informační lince 605 350 120.

Komu je webinář určen

Webinář je určený vedení škol a školek, zodpovědných pracovníků za GDPR a pověřenců, ale také všem, kteří se zajímají o správné fungování ochrany osobních údajů ve školských zařízeních.

Podmínky účasti na webináři

Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Na kurz budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či prostřednictvím e-mailu do 3 dnů od přihlášení kontaktovat s nabídkou náhradního termínu.

CATANIA GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, zrušení webináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Technická podpora je pro vás k dispozici na tel. 722 269 798

Storno podmínky

Přihláška na webinář je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) do 7 kalendářních dnů od doručení přihlášky do naší společnosti. Jestliže nám bude Vaše přihláška doručena v době méně než 7 dní před konáním školení, nelze ji již zrušit. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena (neodstoupíte-li od smlouvy) způsobem a ve lhůtě shora uvedených, jste povinni uhradit částku odpovídající:

  • 50 % ceny za webinář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení více než 3 kalendářní dny přede dnem konání webináře,
  • 100 % ceny za webinář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání webináře, popřípadě nezúčastníte-li se webináře bez předchozího zrušení/odstoupení. Na seminář je možno vyslat náhradní osobu.

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná media ve skupině CATANIA. Údaje budou použity výhradně skupinou CATANIA a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat. Více ZDE

Lektor 

JUDr. Jan Šťastný, tajemník MÚ Dobruška, se dlouhodobě zabývá problematikou střetu zájmů

Webinář je určený vedení škol a školek, zodpovědných pracovníků za GDPR a pověřenců. Účastníci obdrží certifikát - osvědčení o absolvování webináře.

Termíny a přihlášky: