VAROVÁNÍ: Jen bezvadné doručení písemnosti může být exekučním titulem! Za špatně vedený spis nebudete pochváleni!

Doručování a spis dle daňového řádu - webinář

7.5.2024 ONLINE

Datovou schránkou, doporučeným dopisem, obyčejným dopisem, emailem, SMS, úrední osobou, městskou policií, zaměstnancem na poloviční úvazek, poštou, smluvním doručovatelem, poštovním holubem? Co, jak a kdy?

Máme pro vás řešení 

Na online webináři 7.5.2024 probereme jak se vyhnout chybám při doručování písemností a vedení spisu dle daňového řádu.

Co budeme mimo jiné probírat:

 • Přehled pojmů k doručování a spisu dle daňového řádu
 • Dopad novely zákona od 1.1.2021 - upozornění na daňový nedoplatek, kdy a jak jej doručit
 • Základní způsoby doručování.
 • Datová schránka (DS) vs HPS.
 • Jaká DS a lze doručovat na jinou DS fyzické osoby (OSVČ apod.)?
 • Pošta a její chyby při doručování
 • Doručování na ohlašovnu úřadu.
 • Zvláštní způsoby doručování.
 • Judikatura k fikci doručení a při převzetí písemnosti.
 • Jaká obálka a proč.
 • Reklamační řízení s poštou - vzory.
 • Prokázání doručení - praxe a judikáty.
 • Vedení spisu podle daňového řádu.
 • Zakládání dokumentace dle systematiky spisu (dle daňového řádu)
 • Kdy úřední záznam a kdy protokol.
 • Kdo může nahlížet do spisu (vedoucí, tajemník starosta, jiný úředník, dozorový orgán, daňový subjekt... ???) a jeho utajovaná část.
 • Co je daňová informační schránka a musíme ji zřídit pro daňový subjekt?
 • Vše s odkazem na zákon 280/2009 Sb., daňový řád, v praktických ukázkách a na modelových případech.

Školení je akreditováno MV: AK/PV-284/2022; AK/VE-141/2022

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na:  vesela@catania.cz / 605 715 060

Komu je školení určeno a kde to bude 

Všem pracovníkům, kteří mají na starosti agendu správu pohledávek z přenesené působnosti (místních poplatků, pokut, správní poplatků apod.).

ONLINE U VAŠICH POČÍTAČŮ

Lektor 

Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M. se již 20 let pohybuje v oblasti veřejné správy, kde se aktivně věnuje problematice řízení pohledávek obcí se zaměřením jak na státní správu (místní poplatky, pokuty) tak i na samosprávu (pohledávky z pronájmů). Nyní je na pozici výkonného ředitele společnosti CATANIA GROUP s.r.o. Vykoná také poradenskou a přednáškovou činnost pro města a obce, svazky obcí, mikroregiony, DSO, především v oblastech daňového řízení, insolvence, exekuce a řízení pohledávek na obcích. Věnuje se také publikační a metodické činnosti.

Přínosné školení a super zareagování v této nelehké situaci 🙂
Martina J.
Vzhledem k situaci, která panuje po celém světě, jste to i tak dotáhli k dokonalosti.
Kateřina V.
Vše bylo v pořádku, zejména jak lektor obratem reagoval na dotazy 🙂
Karolína V.
Měla jsem z toho obavy, ale byla jsem mile překvapena, určitě doporučím dalším.
Jitka B
Vyhovoval mi kurz online stylem - lépe jsem se soustředila v klidu z domova a dokonce 3 děti doma 🙂 a o přestávkách - 2 vyprané pračky 🙂
Veronika Č.
První on-line školení a musím říct, že všechno fungovalo bezvadně
Věra B.
Školení bylo super, nemusím nikam jezdit.
Alena H.
Bylo to super a těším se na další školení ať už osobně nebo videokonferencí.
Jana P.
Děkuji Vám za včasnou reakci na současnou situaci a za skvěle připravenou videokonferenci.
Pavla Š.
Líbí se mi systém školení na dálku, preferovala bych i do budoucna, úspora peněz, času....
Věra K.
Všechno bylo v pořádku, jediné co chybělo byly chlebíčky 😀
Hana T.
Trošku jsem se toho on-line školení obávala, ale super řešení pro současný stav.
Miroslava S.
Webinář, který jsem s vaší společností absolvala byl velmi poutavý a velice zdařilý. Absolvovala jsem již více webinářů od různých společností, ale tento byl nejlepší a to nejen ve výběru lektora, ale i celkového zajištění.
Ivana U.
On line školení jsem se zúčastnila poprvé a vše mi přišlo dobře zorganizované a zabezepčené.
Stanislava M.
vše, školení tímto způsobem mi vyhovuje lépe, než prezenční, ráda bych, aby i po období COVID byla tahle možnost.
Martina H.
Děkujeme a určitě zůstaňte u občasného online školení i do budoucna! Nám velice vyhovuje.
Vladislava V.

Uvidíme se 7.5. od 9:00 do 15:00, to je za:


Online webinář 2390 Kč

Uzávěrka přihlášek do 6.5. - 17:00

Bonusy...

Každý nový účastník (obec) může získat ZDARMA:

Malý audit finančního hodnocení obcí v hodnotě 1.990 Kč
V případě zájmu vyplňte formulář zde.

...a navíc

Pokud zjistíte, že tento webinář nebyl pro vás, vrátíme vám peníze bez jediné otázky.

Objednávkový formulář

Online: Jsem úředník dle zákona č. 312/2002 sb.

POZOR: do "Poznámky" ve formuláři prosím zadejte EMAIL (na tento email dorazí pozvánka na webinář, může se tedy jednat i o soukromý email, pokud se budete chtít k webináři přihlásit z domova) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození všech účastníků školení a rozlišení pozice na řadového a vedoucího úředníka pro připravení osvědčení!

Objednávkový formulář

Online: Nejsem úředník dle zákona č. 312/2002 sb.

POZOR: do "Poznámky" ve formuláři prosím zadejte EMAIL (na tento email dorazí pozvánka na webinář, může se tedy jednat i o soukromý email, pokud se budete chtít k webináři přihlásit z domova) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození všech účastníků školení a rozlišení pozice na řadového a vedoucího úředníka pro připravení certifikátu!