VAROVÁNÍ: Nebuďte pozadu a přijďte na odborné semináře a diskuzi na aktuální téma!

DAŇOVÝ SPECIÁL

pro vedoucí pracovníky Finančních odborů a oddělení

13. - 16. 6. 2022

OMEZENÍ, NEDOSTATEK FINANCÍ, NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU,  NOVELA ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH, DOTACE, UTEČENCI, ROZPOČET, PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ.

To teď slýcháte stále častěji, a města budou muset v blízké budoucnosti řešit každou korunu do rozpočtu. Jak to udělat, aby bylo vše bez problémů pro vás i klienty? Co tak získat přehled, ujasnit si postupy a sjednotit procesy!

Máme pro vás řešení 

DAŇOVÝ SPECIÁL 2022 

Termín a místo konání:
13. - 16. červen 2022
Hotel U Jezera, U Jezera 767
281 51 Velký Osek
GPS pozice: 50°5'40.25"N,15°10'54.86"E

Lektoři: Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.; Ing. Ladislav Toman, MPA; Ing. Jan Mareš, MPA

Akreditace Ministerstva vnitra
Každý účastník obdrží osvědčení podle témat (bloků) absolvovaných z výběru:
1. Místní poplatky v praxi 
2. Rozpočet města a obce
3. Daňový řád v souvislostech
4. Poskytování dotací se zaměřením na dotace poskytované z rozpočtu ÚSC
5. Obce a dlužník v insolvenci

Program semináře:

Pondělí 13. června 2022:
12:00 – 13:00 – Příjezd a ubytování účastníků 
13:00 – 18:00 – První tematický blok
18:00 – 19:00 – Konzultační blok
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - ? – Volný program s možnými konzultacemi

Úterý 14. června 2022:
07:00 – 08:30 – Snídaně
09:00 – 12:00 – Druhý tematický blok
12:00 – 13:00 – Oběd
13:00 – 15:00 – Pokračování druhého tematického bloku
15:00 – 19:00 – Třetí tematický blok
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - ? – Volný program s možnými konzultacemi k druhému a třetímu bloku

Středa 15. června 2022:
07:00 – 08:30 – Snídaně
09:00 – 12:00 – Čtvrtý tematický blok
12:00 – 13:00 – Oběd
13:00 – 15:00 – Pokračování čtvrtého tematického bloku
15:00 – 19:00 – Pátý tematický blok
19:00 – 20:00 – Večeře
20:00 - 22:00 - Konzulzační blok ke čtvrtému a pátému tématu
Oficiální ukončení DAŇOVÉHO SPECIÁLU
22:00 - ? – Volný program s možnými konzultacemi

Čtvrtek 16. června 2022
07:00 – 09:00 – Snídaně
09:00 – 10:00 – Odjezd účastníků

V rámci celého programu bude probíhat diskuse ke sjednocení praxe.
Po celou dobu odborného programu bude nejen o přestávkách k dispozici
občerstvení (káva, čaj, voda, koláč, chlebíček apod.).

Vybraná témata z jednotlivých kurzů – mohlo by Vás zajímat!

Místní poplatky v praxi

·         Dopady novelizací zákona o místních poplatcích v roce 2020 a 2021
.         Dopady nových postupů odpadového hospodářství v roce 2022 a jejich úskalí
·         Důležité náležitosti OZV ve vztahu k poplatníkům nebo plátcům
·         Nemožnost navýšení poplatku
.         Připravovaná novela zákona o místních poplatcích na rok 2024

Příprava a sestavení rozpočtu 2023

·         Příjmy a výdaje rozpočtu 2022, jejich stanovení a konkrétní příklady
·         Kompetence zastupitelstva a rady města
·         Interní pravidla k přípravě rozpočtu

Ekonomický vývoj a daňová predikce

·         Ekonomický vývoj a vybrané ukazatele – ČR, Evropa a svět
·         Hospodaření a daňová predikce měst a obcí v ČR

Rozpočtový proces

·         Interní pravidla pro změny rozpočtu
·         Příklady rozpočtů vybraných měst a obcí
·         Uživatelsky optimální podoba rozpočtu
·         Rozpočtové provizórium

Daňový řád v souvislostech

·         Dopad novely zákona od 1.1.2021 - upozornění na daňový nedoplatek
·         Doručování a jeho účinky, možnosti vyslovení neúčinnosti doručení.
·         Mlčenlivost - zásadní judikatury a použití v praxi.

Vybrané okruhy z financí měst a obcí

·         Participativní rozpočet
·         Zveřejňování informací dle 250ky a v registru smluv
·         Sociální fond města

Zhodnocení a práce s finančními prostředky měst a obcí

·         Rozdělení prostředků města
·         Možnosti zhodnocení

Poskytování dotací se zaměřením na dotace poskytované z rozpočtu ÚSC

·         Dotace a návratná finanční výpomoc
·         Porušení rozpočtových pravidel
·         Aktuální postupy a judikatura

Obec a dlužník v insolvenci

·         Přihlašování jednotlivých pohledávek do insolvence
·         Insolvence a daňové řízení, exekuce, odpisy apod.
·         Novely zákona - poslední 1.6.2022 !
·         Aktuální postupy a judikatura - možnost přihlašování pokut do insolvence!

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na:  sekretariat@catania.cz / 605 350 120

Komu je tento "Speciál" určen 

Všem vedoucím pracovníkům finančních odborů či oddělení, kteří mají na starosti některou z uvedených témat nebo chtějí získat přehled o tématice a zdokonalit se v řízení svých podřízených. Všem, kdo mají na starosti jednu nebo více agend uvedených v nabídce.

Lektoři

Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M. se již více jak 20 let pohybuje v oblasti veřejné správy, kde se aktivně věnuje problematice řízení pohledávek obcí se zaměřením jak na státní správu (místní poplatky, daňový řád, dělená správa, správní právo, insolvenci) tak i na samosprávu (pohledávky z pronájmů, procesní řízení). Nyní je na pozici výkonného ředitele společnosti CATANIA GROUP s.r.o. Vykonává také poradenskou a přednáškovou činnost pro města a obce, svazky obcí, mikroregiony, DSO, a to především v oblastech daňového řízení, insolvence, exekuce a řízení pohledávek. Věnuje se také publikační a metodické činnosti.

Ing. Ladislav Toman, MPA se již 10 let pohybuje v oblasti finanční problematiky. Působil jako učitel ekonomických předmětů v Českých Budějovicích či manažer logistiky a správy majetku. Od roku 2015 zastává pozici vedoucího finančního oddělení Města Písek. Vykonává také přednáškovou činnost pro města a obce, svazky obcí, mikroregiony, DSO, a to především v oblastech rozpočtu a financování měst a obcí.

Ing. Jan Mareš, MPA pracuje na magistrátu města Chomutova od roku 2001, z toho od roku 2002 jako vedoucí odboru ekonomiky. V rámci odborné praxe je již přes 10 let členem Finanční komise Svazu měst a obcí České republiky, kde se mj. podílel i na tvorbě Příručky pro člena zastupitelstva obce 2018. Od roku 2005 je členem Pracovní skupiny Finance, při Benchmarkingové iniciativě 2003, kde je od roku 2015 lídr pracovní skupiny finance a metodik finančních agend a analytik finančních a ekonomických procesů. Věnuje se i ratingovému hodnocení finanční a ekonomické kondice měst a obcí. Působí rovněž v několika pracovních a poradních skupinách ministerstva financí a ministerstva vnitra.

Cena za 5 akreditovaných kurzů včetně ubytování a stravy

(pondělí až čtvrtek) je 12.990 Kč

Cena v rámci studijního programu MPA je 19.990 Kč

Cena za dva pracovníky z jedné obce (mimo zařazení do studijního programu MPA) je 19.990 Kč  

POZOR - omezený počet míst PŘIHLAŠTE SE TEĎ!

0
Volných míst

Bonusy...

Každý nový účastník může získat ZDARMA:

  • audit pohledávek v ceně 1990 Kč. 

...a navíc

Naše kurzy jsou účastníky hodnoceny jako vysoce kvalitní. 

Objednávkový formulář

Jsem úředník dle zákona č. 312/2002 sb.

POZOR: do "Poznámky" ve formuláři prosím zadejte email, jméno, příjmení, datum a místo narození všech účastníků školení a rozlišení na referenta a vedoucího pro připravení Certifikátu!

Objednávkový formulář

Nejsem úředník dle zákona č. 312/2002 sb.

POZOR: do "Poznámky" ve formuláři prosím zadejte email, jméno, příjmení všech účastníků školení.