To nás těší aneb co o nás napsali I.

Vážený pane Veselý,

ráda bych Vám poskytla zpětnou vazbu na poradenské služby v oblasti zákonných povinností měst a obcí, které jsme si objednali u společnosti CATANIA GROUP s.r.o.

Konzultantem, který nám služby poskytl, byl JUDr. Jan Šťastný. Na základě vlastní zkušenosti mohu říci, že je odborníkem na svém místě. Byla s ním nejen výborná komunikace, ale velmi si vážím i jeho ochoty osobně navštívit náš úřad. Pečlivě a zodpovědně s námi probral povinnosti, které musíme plnit jak dle zákona o obcích, tak o svobodném přístupu k informacím, tak dle správního řádu. Z jeho bohatých praktických zkušeností nám doporučil úpravu popř. změnu některých postupů a výstupů, pečlivě se věnoval předloženým dokumentům a poskytl nám maximální součinnost.  

Včera nás navštívila kontrolní skupina z Ministerstva vnitra a její závěry nás velmi potěšily, jelikož nemáme žádná porušení zákona.

Poradenské služby JUDr. Jana Šťastného a společnosti CATANIA GROUP s.r.o. doporučuji všem městům, a to nejen těm, které mají takové „štěstí“ jako my, že se na ně v intervalu kontrol MV jednou za 60 let dostalo právě nyní.

Dovolte mi tedy i touto cestou JUDr. Janu Šťastnému velmi poděkovat a ocenit ho za jeho profesionalitu a ochotu pomoci.  

V neposlední řadě mé díky patří i panu Vlkovi ze společnosti CATANIA GROUP s.r.o., který nám již v minulosti doporučil Generátor 106, jenž aktivně využíváme (a kontrolní skupina z MV to ocenila) a zkontaktoval nás s JUDr. Šťastným.

S přáním hezkého dne

Bc. Jiřina Štučková
tajemnice MěÚ
Bakov nad Jizerou