Poplatek za nezletilé dítě nezletilé matky

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý … přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce … , který má stejné procesní postavení jako poplatník. Dluží-li 16-ti letá dívka, přejde poplatková povinnost na její rodiče, jako zákonné zástupce. Nicméně, co když ta 16-ti letá dívka porodí a nezaplatí za své nezletilé dítě. Jak to bude s převodem poplatkové povinnosti nezletilého dítěte nezletilé matky.

Pokud otěhotní nezletilá dívka, pak podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je v možnosti soudu přiznat rodičovskou odpovědnost ve vztahu k péči o dítě i nezletilému rodiči dítěte, který dosáhl věku šestnácti let, má-li předpoklady pro výkon práv a povinností, které vyplývají z rodičovské odpovědnosti. Tato emancipace je možná jak ve vztahu k nezletilé matce, tak i otci. Nezletilý rodič se tedy smí o dítě osobně starat, zajišťovat jeho výživu, zdravotní péči. Nezletilý rodič ale není zákonným zástupcem svého dítěte, nemůže tedy jednat jeho jménem, nemůže své dítě zastupovat. Tedy nemůže na něj přejít poplatková povinnost.

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

1) Jestliže matka i otec dítěte jsou sami nezletilí a nemají předpoklady pro výkon práv a povinností, musí se dítě svěřit rozhodnutím soudu do péče jiné osoby (zpravidla některému z prarodičů narozeného dítěte a to na základě jejich návrhu) a otci dítěte se stanoví výživné, pokud jsou splněné podmínky výdělku. Pak přechází poplatková povinnost na takto určené prarodiče.

2) Nezletilá matka (není otec – neznámý):
a) přechází poplatková povinnost nezletilé matky na její zákonné zástupce (rodiče – tatínek a maminka)
b) přechází poplatková povinnost nezletilého dítěte nezletilé matky na zákonné zástupce nezletilé matky (tatínek a maminka res. prarodiče – dědeček a babička)
Zákonným zástupcům nezletilé matky přechází poplatková povinnost jak za svou nezletilou dceru, tak za svou nezletilou vnučku.

3) Nezletilá matka i otec:
a) Jestliže otec dítěte je sám nezletilý a nemá předpoklady pro výkon práv a povinností, musí se dítě svěřit rozhodnutím soudu do péče jiné osoby (zpravidla některému z prarodičů na základě jejich návrhu) a otci dítěte se stanoví výživné, pokud jsou splněné podmínky výdělku. Pak přechází poplatková povinnost jako u bodu 2.
b) Jestliže nezletilá matka i nezletilý otec dítěte mají předpoklady pro výkon práv a povinností, přechází poplatková povinnost narozeného nezletilého dítěte na zákonné zástupce jak matky, tak otce. Ti jsou sami nezletilí a tak přejde poplatková povinnost narozeného dítěte na prarodiče a to jak ze strany matky, tak otce.

4) Nezletilá matka a zletilý otec:
a) přechází poplatková povinnost nezletilé matky na její zákonné zástupce (tatínek a maminka)
b) přechází poplatková povinnost nezletilého dítěte nezletilé matky na zákonné zástupce nezletilé matky (tatínek a maminka res. prarodiče nezletilého dítěte – dědeček a babička). Zákonným zástupcům nezletilé matky přejde poplatková povinnost jak za svou nezletilou dceru, tak za svou nezletilou vnučku.
c) přechází poplatková povinnost narozeného dítěte na zletilého otce.

No chápete to? Tak jinak!