Informace o službě P-linka

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. poskytuje specializované informace a služby zaměřené na oblast ochrany osobních údajů. Průběžně sledujeme dění v oblasti ochrany osobních údajů a budeme vás informovat o všech novinkách a trendech včetně jejich dopadu na vaše aktivity.

Naleznete nás i na:

 • 1
  Informační servis
  Poskytujeme celou řadu doplňkových služeb - zejména v oblasti znalostí a zkušeností. Nabízíme komplexně pojatý informační servis, který efektivně doplní vzdělávací, konzultační a podpůrné služby při zavádění pravidel ochrany osobních údajů podle GDPR a jejich následnou evaluaci.
 • 2
  Průběžné aktualizace vzorů a dokumentů
  Máme pro vás připravené všechny potřebné vzory formulářů a dokumenty, které postupně aktualizujeme a doplňujeme.
 • 3
  Multilicence
  T-linka funguje na principu tzv. multilicence. Nebude tedy k dispozici pouze pro vás, ale budete ji moci předat k využití pro celý úřad.
 • 4
  Otázky a odpovědi
  V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme vám návod jak se s problematikou vypořádat.

P-linka je součástí Akcelerátoru managementu veřejné správy
Chci zdarma na měsíc vyzkoušet

Po vyplnění formuláře vám pošleme email s bližšími informacemi. Akce je určena pro města a obce ČR.

Do posledního pole prosíme vyplňte jména, příjmení, emailové adresy, telefony a pozice všech uživatelů, kterým chcete vytvořit účet k akcelerátoru. Služba je přínosem pro starosty, tajemníky, vedoucí všech odborů, všechny odborníky z Ekonomických odborů a všechny pracovníky úřadu, kteří odpovídají na dotazy v rámci zákona 106/1999 Sb. Jednotlivé uživatele prosím zadejte na samostatný řádek.

Chci AKCELERÁTOR užívat

Měsíční paušál Akcelerátor managementu veřejné správy

 • /
 • Eshop
 • /
 • Předplatné
 • /
 • Měsíční paušál Akcelerátor managementu veřejné správy

pracovat na úřadě nebylo nikdy rychlejší a jednodušší...

1 198 Kč990,08 Kč bez DPH

Měsíční paušál P-linka

P-linka se zaměřuje na problematiku ochrany osobních údajů. Průběžně sledujeme dění v této oblasti a informujeme vás o všech novinkách a trendech včetně jejich dopadu na vaše aktivity. Naleznete zde například odpovědi na často kladené otázky a vzorové dokumenty. P-linka je vhodná pro všechny správce osobních údajů, ale také ostatní pracovníky, kteří s osobními údaji pracují.

200 Kč165,29 Kč bez DPH
Z vašich dotazů: Jména a kontakty nových zastupitelů; Poskytnutí údajů o parcelách; Zveřejnění parte. Z Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a ÚOOÚ. Z judikatury.
Z vašich dotazů: Poskytnutí protokolu o kontrole; Fotografie zastupitelů na webu města Z Evropského sboru pro ochranu osobních údajů Z judikatury.
Zveřejňování jmen zapisovatelů nebo i členů volební komise na úřední desce, je v souladu s GDPR a případně na základě čeho jej lze provádět Z vašich dotazů: Jmenovky volební komise; Přehled o lidech kupujících obecní nemovitosti Úřad pro ochranu osobních údajů. Z judikatury.
Z vašich dotazů: Kronika města; Souhlasy podle GDPR pro nové žáky. Z EDPB. Úřad pro ochranu osobních údajů. Z judikatury.
Z vašich dotazů: Informace o příbuzenském svazku na zasedání zastupitelstva; Dva podpisy ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Z EDPB a EDPS. Úřad pro ochranu osobních údajů. Z judikatury.
Z vašich dotazů: Souhlas na použití rodného čísla zaměstnance; Digitalizace a anonymizace kroniky;Poučení rodičů ukrajinských dětí ve škole o ochraně osobních údajů podle GDPR. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů. Z judikatury.
Z vašich dotazů: Souhlas kvůli evidenci a plnění povinností dle školského zákona; Nahlížení do správních spisů a osobní údaje; Podpis ve sbírce právních předpisů Evropský sbor pro ochranu osobních údajů: Pokuta za kontrolu teploty; Pokuta za zbytečné kopie dokladů totožnosti; Přijaté dokumenty za měsíc březen. Úřad pro ochranu osobních údajů.
Z vašich dotazů: Osobní údaje uprchlíků z Ukrajiny; Právní důvod uchování osobních údajů uprchlíků. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů. Ceny Velkého Bratra.
Z vašich dotazů: Jak oznámit nového pověřence?; Podepisování výkresů dětí. Úřad pro ochranu osobních údajů. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů. Z judikatury: Právo na informace - povinný subjekt.
Z vašich dotazů: Souhlasy k telefonu a emailu; Kamery v obci; Osobní údaje v usnesení ze zasedání zastupitelstva nebo jednání rady; Osobní údaje žadatelů o pozemky nebo byty ve městě. Pseudonymizace osobních údajů: zmírňování rizik při zpracování. Úřad pro ochranu osobních údajů.
Z vašich dotazů: Kamery ve škole; Požadavek na informace o spolužákovi, sousedovi. Evropská komise šetří nezávislost belgického DPA. Evropská komise bude jediným prosazovatelem nových technologických pravidel. Z Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Přehled kontrol za první pololetí roku 2021. Z judikatury: Správce musí doložit právní titul u všech osobních údajů zpracovávaných pro něj…
Z vašich dotazů: Použití rodného čísla školní jídelnou; Jak řešit nahlížení do Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků. Místní šetření: Zveřejnění rodného čísla. Pokuta za zveřejnění informací na stránkách regionu. Německo vyhrálo finále evropské soutěže v kybernetické bezpečnosti.
Z vašich dotazů: Vyvěšení osobních údajů na úřední desce; Testování dětí ve školách. Místní šetření stížnosti na zpracování osobních údajů. Může být budoucnost ochrany soukromí a osobních údajů umělá?. ÚOOÚ se obrátil na Ministerstvo spravedlnosti kvůli registru oznámení.
Z vašich dotazů: Evidence testů zaměstnanců při návratu ze zahraničí; Kontakty na klienta úřadu. Nezákonné využití kamer ve veřejné dopravě. Pokuta za přístup k emailu bývalého zaměstnance. Koordinované vyšetřování mezinárodního přenosu dat. Dokumenty přijaté EDPB.
Z vašich dotazů: Souhlas školy/školky k vyzvedávání dětí?; Osobní údaje na úřední desce obce. Pokuta 20 000 Euro za nedostatečné zabezpečení osobních údajů při sloučení obcí. Vyjádření EDPB a EDPS k využívání umělé inteligence k rozpoznávání občanů ve veřejných místech. Dokumenty přijaté EDPB. Z judikatury.
Z vašich dotazů: Souhlas uchazeče o zaměstnání podle GDPR do výběrového řízení?; Nahlížení do zápisu ze zasedání zastupitelstva. Pokuta za povinné užívání aplikace žáky. Sankce za zveřejnění osobních údajů na stránkách obce. ÚOOÚ - K vládnímu návrhu zákona o covid pasech. ÚOOÚ - K prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů. Výroční zpráva EDPB. 49. plenární zasedání EDPB.
Z vašich dotazů: Pronájmy bytů – souhlas podle GDPR?; Mlčenlivost. Pokuta obci za sledování Wifi. Hlavní problémy s očkovacím pasem. 48. plenární zasedání EDPB. ÚOOÚ k prokazování testů na Covid-19. Nová působnost ÚOOÚ v oblasti svobodného přístupu k informacím. Z judikatury: Mimořádná opatření a osobní údaje.
Z vašich dotazů: Informace pro občany na zasedání – možnost výmazu osobních údajů; obce a školy - Na co nezapomenout a jak upravit dokumentaci k GDPR. 16. ročník cen Ceny Velkého bratra. Pokuta 20 000 Eur za porušení důvěrnosti. Stanovisko k zákonu o správě údajů. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům nejen ve veřejné správě. Výroční zpráva ÚOOÚ…
Z Vašich dotazů: Sazebník úhrad nákladů v souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údaje o práva údajů podle nařízení GDPR; Zveřejněné informace podle zákona 106/1999 Sb., a GDPR. Španělsko nestihlo lhůty pro zavedení směrnice o GDPR. Členské státy EU se dohodly na společném postoji k navrhovanému nařízení o soukromí a elektronických…
Z vašich dotazů: Zaměstnanci - souhlasy se zpracováním osobních údajů; Osobní údaje žadatelů o informace; GDPR nebo 106? Varování za používání technologie rozpoznávání obličejů. 20 000 EUR pokuta za neoznámení narušení ochrany osobních údajů. Nový ročník předávání anticen Velkého Bratra proběhne v březnu. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vydal nové pokyny k ohlašování porušení…
Z vašich dotazů: Školy - GDPR zákonný důvod podle čl. 6 GDPR pro distanční výuku. Z vašich dotazů: Obce - Osobní údaje vyžádané podle zák. č. 106/1999. Pokuta za nezákonné zpracování videozáznamů. ÚOOÚ - pokuta za spam datových schránek. Strategie EDPB na rok 2021-2023. Z judikatury: Žádost o informaci - dluh za nájem obecního bytu.

Ceník POVĚŘENCE

Ceník je sestaven tak, aby se dal různě kombinovat. Ceny jsou smluvní a záleží na rozsahu prováděných služeb.

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY!

Pokud vám někdo nabídne za srovnatelné služby nižší cenu, než je ta naše, pak ji dorovnáme! Pro přesnou nabídkovou cenu nás kontaktujte.

Funkce pověřence po GDPR

Navrhované služby:

 • Outsourcing pozice Pověřence
 • Sledování souladu vnitřní praxe organizace s právní úpravou ochrany osobních údajů
 • Kontrola, úprava a nastavení potřebných dokumentů pro řádné dodržování zákona 
 • Poradenství při provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR
 • Komunikace se subjekty údajů
 • Komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • Poradenství pro pracovníky, kteří zpracovávají osobní údaje
 • Odborné poradenství při úpravách procesů a postupů
 • Podpora při vzdělávání pracovníků, kteří zpracovávají osobní údaje
 • Podpora vedoucích pracovníků
 • Poradenství při komunikaci a dodavateli ICT

Ceny služby pověřence:

MěÚ, ÚMČ, Magistrát, obce III. a II. stupně

od

Obce I. stupně

Obec

Příspěvkové organizace

veřejná školská zařízení
veřejná zdravotnická zařízení
ostatní příspěvkové organizace

Měsíčně

3 900 Kč

Měsíčně

900 Kč

Měsíčně

450 Kč
450 Kč
450 Kč

Máte-li zájem, vyplňte formulář níže