Informace o službě P-linka

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. vydává specializovaný informační čtrnáctideník zaměřený na oblast ochrany osobních údajů. Průběžně sledujeme dění v oblasti ochrany osobních údajů a budeme vás informovat o všech novinkách a trendech včetně jejich dopadu na vaše aktivity.

Naleznete nás i na:

 • 1
  Informační servis
  Poskytujeme celou řadu doplňkových služeb - zejména v oblasti znalostí a zkušeností. Nabízíme komplexně pojatý informační servis, který efektivně doplní vzdělávací, konzultační a podpůrné služby při zavádění pravidel ochrany osobních údajů podle GDPR a jejich následnou evaluaci.
 • 2
  Průběžné aktualizace vzorů a dokumentů
  Máme pro vás připravené všechny potřebné vzory formulářů a dokumenty, které postupně aktualizujeme a doplňujeme.
 • 3
  Multilicence
  T-linka funguje na principu tzv. multilicence. Nebude tedy k dispozici pouze pro vás, ale budete ji moci předat k využití pro celý úřad.
 • 4
  Otázky a odpovědi
  V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme vám návod jak se s problematikou vypořádat.
Vyjádření předsedy ÚOOÚ k chystané novele zákona o svobodném přístupu k informacím. Co je třeba vzít v úvahu při zabezpečení cloudových prostředí ve veřejném sektoru. Umělá inteligence, osobní údaje a hodnoty na cestě k digitální EU. Z vašich dotazů - Výběrová řízení na pronájem bytů. Z judikatury - Odstranění osobních…
ÚOOÚ letos rozdal pokuty za porušení GDPR již za půl milionu. Youtube hrozí pokuta 2 mld liber za údajné narušení soukromí dětí. Kontroly tělesné teploty. Čtyři z deseti spotřebitelů nedůvěřují organizacím třetích stran v rámci zabezpečení dat. 37. plenární zasedání EDPB. Z vašich dotazů - Kronika a jubilea
Zpráva z workshopů o šifrování - co je to šifrování a kdo jej potřebuje? Facebook soudí EU za „mimořádně široké“ žádosti o údaje při vyšetřování hospodářské soutěže. Polovina občanů EU se obává krádeže osobních údajů. Pokuta španělské Vodafone. Z vašich dotazů - Doklad o předešlé praxi.
Z EU - Polský úřad na ochranu osobních údajů udělil pokutu soukromé školce za nedostatečnou spolupráci s orgánem dozoru. Poradna - Právo vznést námitku. Poradna - Ochrana před automatizovaným individuálním rozhodováním. Z vašich dotazů - Transparentní účet. Z vašich dotazů - Vyzvedávání dítěte jinou osobou
Ze světa - Soudní dvůr odmítl Štít soukromí EU–USA a nezpochybnil platnost standardních smluvních doložek. GDPR v ČR - Ministerstvo školství zpracovávalo citlivé údaje žáků bez souhlasu, pokutu ale dostat nemůže. Poradna - Žádost o přístup – jak jí vyhovět a kdy ji odmítnout? Z vašich dotazů - Kontaktních údaje…
GDPR v EU - Belgický úřad pro ochranu údajů uložil pokutu 5 000 EUR kandidátovi v místních volbách. GDPR v ČR - Ochrana soukromí v době koronavirové a projekt Chytrá karanténa. GDPR v ČR - Vysoká hrozba kybernetických útoků – hackeři útočí na nemocnice, městské části i ministerstva. Ze světa…
GDPR v EU - Pokuta 100 000 EUR finské poštovní službě. GDPR v ČR - Pochybení SPD při nakládání s osobními údaji a pokuta 40 tisíc pro ČEZ. GDPR v ČR - Telefony Xiaomi odesílají data o svých uživatelích do Číny, používá je Úřad vlády i policie. Ze světa -…
Z EU - Prohlášení o právech subjektů údajů v souvistosti s mimořádným stavem. Z EU - Pokuta pro dánskou pracovní agenturu. Z Čech - IuRe se obrací na Ústavní soud v souvislosti s rizikem využívání individuálních dat. ÚOOÚ - Od ledna řešilo přes sto porušení zabezpečení osobních údajů. Z vašich…
Je možné mít soukromí a bojovat s COVID-19? Zveřejnění ciltivých údajů na webových stránkách švédského kraje Örebro. 28. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Kamerové systémy bez uchovávání záznamu – čekají nás změny? Čína chystá právní předpis na ochranu osobních údajů. Poradna - Právo na opravu. Poradna -…
Je možné mít soukromí a bojovat s COVID-19? Vyjádření Evropského sboru pro ochranu osobních údajů ke korespondenčním volbám v Polsku. Švédský úřad pro ochranu osobních údajů uvalil pokutu Národnímu správnímu středisku. Z judikatury: Ochrana osobních údajů: střet práva na informace a práva na ochranu soukromí. Z vašich dotazů - zveřejnění…
Firemní a vládní data jsou vystavená útokům. Doporučení ÚOOÚ: Za šíření obchodních sdělení je kromě rozesílatele odpovědný i objednavatel. Pokyny EK k ochraně osobních údajů u aplikací podporujících boj s koronavirovou pandemií. Plenární zasedání EDPB. Pokuta za porušení ochrany osobních údajů udělena islandské střední škole. Z vašich dotazů - souhlas…
Uvalená pokuta za bránění dozorovému orgánu v provádění kontroly. 20. plenární zasedání EDPB. ÚOOÚ: Překlad prohlášení k právu na ochranu údajů v souvislosti s pandemií COVID-19. Doporučení ÚOOÚ: Jak se během práce z domova vyhnout kybernetickým hrozbám. Z vašich dotazů - natáčení dítěte při zápisu.
Jak bude fungovat inteligentní karanténa? Vyjádření ÚOOÚ k k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví v souvislosti s projektem chytrá karanténa. Pro dvě dánské obce byly navrhnuty pokuty za porušení GDPR. Z vašich dotazů - poskytnutí seznamu osob platících místní poplatek za odpad.
Vítězové anticen Velkého Bratra 2019. ÚOOÚ ke zpracování osobních údajů v souvislosti s šířením koronaviru. Švédský úřad pro ochranu údajů udělil správní pokutu společnosti Google. Prohlášení předsedy EDPB zpracování osobních údajů v souvislosti s propuknutím COVID-19. Z vašich dotazů - GDPR a koupě pozemku.
Pracovní překlad příspěvku EDPB k prvnímu přezkumu obecného nařízení. Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2019. Kontrolní plán ÚOOÚ pro rok 2020. 18. plenární zasedání EDPB . Z vašich dotazů - poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb.
Přehled kontrol ÚOOÚ za druhou polovinu roku 2019. ÚOOÚ ke kauze Avast. Facebook spouští v ČR a na Slovensku program prověřování zpráv. Nadcházející konference o ochraně osobních údajů v Maastrichtu. Telecom Italia dostal pokutu 27,8 mil Eur . Z vašich dotazů - souhlas a podpis obou zákonných zá­stupců žáka.
Den ochrany osobních údajů. 17.plenární zasedání EDPB. Špatná hesla přispěla ke zvýšení ransomwaru v roce 2019. Z vašich dotazů - streamování přenosu.
Evropské orgány uložily v rámci GDPR pokuty za 114 milionů EUR. Vyšetřování přístupu k e-mailů zaměstnance zaměstnavatelem, nelegální provoz kamer a porušení práva na přístup. Z vašich dotazů - videozáznam z jednání zastupitelstva; faktury za školení zaměstnanců. Z judikatury - nález Ústavního soudu k poskytování informací o platech zaměstnanců.
ÚOOÚ zaktualizoval dokument k povinnosti správců provádět DPIA. Londýnská lékárna dostala pokutu za  nedbalé zacházení s osobními údaji. Z vašich dotazů - jednání zastupitelstva a usnesení Policie ČR. Z vašich dotazů - odmítnutí podpisu prohlášení o mlčenlivosti. Z judikatury - Povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. může stanovit úhradu za mimořádně rozsáhlé…
Nová působnost ÚOOÚ podle zákona č. 106/1999 Sb. od 2. ledna 2020 – informace pro povinné subjekty. Pokuta nemocnici kvůli deficitu ochrany údajů ve správě pacientů. 16. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Z vašich dotazů - dopis s datem narození na obálce. Z judikatury - Právo na informace - jednání…
ÚOOÚ zveřejnil informace k dozorové činnosti. Dokumenty z 15. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Z vašich dotazů - skartační plán. Z judikatury - nález Ústavního soudu k poskytování informací o platech zaměstnanců
Z judikatury - ochrana obchodního tajemství. 15. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Metodika Ministerstva vnitra. Z vašich dotazů - skartační plán; vítání občánků.
Z judikatury - poskytnutí výlučně vnitřních informací; oprávněnost přístupu k osobním údajům. ÚOOÚ předkládá k veřejné diskuzi metodiku DPIA. Z vašich dotazů - neposkytnutní audiozáznamu.
Z judikatury - zveřejnění informace či písemnosti na elektronické úřední desce. Vláda schválila návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím. ÚUUÚ zveřejnil svá druhoinstanční rozhodnutí. Předem zaškrtnuté políčko ve webovém formuláři není platným projevem vůle uživatelů. 14. plenární zasedání Evropského sbor pro ochranu osobních údajů.
Z judikatury - povinnost správního orgánu sdělit k žádosti konkrétní oprávněnou úřední osobu; právo na informace. Žádost o zaslání kopie celého spisu. Nahlížení do spisu. ÚOOÚ zveřejnil přehled kontrol za první polovinu roku 2019. Z vašich dotazů - fotografie z akcí.
Z judikatury - právo zastupitele na informace; zvukový záznam z veřejného zasedání zastupitelstva obce ve světle zákona o svobodném přístupu k informacím. Z vašich dotazů - označení monitorovaných prostor; informace o bezdlužnosti.
Z judikatury - právo na informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Z vašich dotazů - GDPR souhlas - úmrtí; výpis z rejstříku trestů; kamerové systémy.
Z vašich dotazů - společný zmocněnec a rodné číslo; focení dokumentů a mlčenlivost; žádost o informace.
Evropská komise: GDPR přineslo kýžené výsledky, práce však musí pokračovat. Z vašich dotazů - vyzvedávání dětí, datum narození rodičů, nahlížení do spisu.
12. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Z vašich dotazů - ustanovení k souhlasu s osobními údaji. Z vašich dotazů - vyvěšování veřejné vyhlášky na úřední desku. Z vašich dotazů - zvukový záznam z jednání rady města
Nové pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Z vašich dotazů - hledající - hledaný. Z vašich dotazů - souhlas se speciálním pedagogem. Z vašich dotazů - uvádění rodného čísla ve smlouvách.
Pravomocná rozhodnutí/příkazy ÚOOÚ za porušení GDPR. Z vašich dotazů - datum narození na obálce. Z vašich dotazů - datum na rození rodiče/žadatele. Z vašich dotazů - začernění v zápise ze zasedání obecního zastupitelstva.
Aktualizovaná příručka ÚOOÚ k GDPR. Z vašich dotazů - co se rozumí osobním údajem. Z vašich dotazů - audiozáznam ze zastupitelstva. Z vašich dotazů - rozklikávací rozpočet.
Adaptační legislativa GDPR vstoupila v platnost. Z vašich dotazů - fórum na webových stránkách. Z vašich dotazů - ztráty a nálezy.
V České republice bylo oznámeno pouze 290 případů porušení zabezpečení osobních údajů. Prezident Zeman podepsal nové zákony týkající se ochrany osobních dat. Z vašich dotazů - vyvěšování veřejné vyhlášky. Z vašich dotazů - celoroční výpis.
Prohlášení o používání osobních údajů v průběhu politických kampaní. Z vašich dotazů - záznam z veřejného jednání zastupitelstva. Z vašich dotazů - vzdělávací program.
Částečné omezení práva na informace. Z vašich dotazů - jmenný seznam. Z vašich dotazů - poskytnutí součinnosti.
Přístup k osobním údajům zaměstnanců se řídí přísnými pravidly.
Získávání rodných čísel zastupitelů pro výplaty. Dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně pořádání kulturních akcí a možné zneužití informací.
Informace zveřejňované na transparentních účtech z hlediska GDPR. Technicko-organizační opatření pro zajištění ochrany osobních údajů.
Poslanci schválili návrh zákona o zpracování osobních údajů. Senátoři jim ho vrátili. Minimalizace zpracování osobních údajů v praxi.