Vzory tiskopisů

Níže naleznete seznam našich dokumentů, které pravidelně aktualizujeme podle vývoje legislativy. Všechny dokumenty se vám zpřístupní po přihlášení.

Dokumenty a formuláře

Formulář pro oznámení porušení zabezpečení osobních údajů Dozorovému úřadu
 
Formulář pro oznámení porušení zabezpečení osobních údajů Pověřenci
 
Formulář pro oznámení porušení zabezpečení osobních údajů Subjektu údajů
 
Formulář pro zotavení po incidentu
 
Analýza rizik a DPIA (posouzení vlivu)
 
Formulář žádosti subjektu údajů o zajištění přenositelnosti
 
Formulář žádosti subjektu údajů o informaci o zpracovávání osobních údajů
 
Identifikace a vytvoření seznamu zpracovatelských smluv
 
Informace o výmazu osobních údajů
 
Balanční test
 
Informační povinnost správce vůči subjektu údajů
 
Ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
 
Oznámení o zpracování osobních údajů pro jiný účel
 
Posouzení vlivu na ochranu (osobních) údajů (DPIA)
 
Balanční test (malý)
 
Evidence zpracování osobních údajů
 
Formulář odvolání souhlasu subjektu se zpracováním OÚ