Informace

Dotazy týkající se problematiky jednotlivých webinářů, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na: vesely@catania.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci webináře.

Pro Vaši účetní:
Ihned po odeslání přihlášky na webinář obdržíte na objednávkový e-mail potvrzení Vaší registrace, jehož přílohou bude faktura s instrukcemi k platbě účastnického poplatku. Cena uvedená ve formuláři je bez DPH. Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na této faktuře.

Spojení:  
Prostřednictvím programu Click Meeting, bez nutnosti instalace, popřípadě jiný vhodný program.

V ceně je zahrnuto:
účast na webináři, studijní a pracovní materiál zpracovaný přednášejícími, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra.

Komu je školení určeno
Webinář je určen podle zaměření především na vedoucím úředníky, tajemníky, starosty a místostarosty, ale také všech, kterých se daná problematika týká.

Bližší informace k jednotlivým webinářům Vám poskytnou pracovníci na e-mailové adrese sekretariat@catania.cz nebo na informační lince 220 999 770.

Podmínky účasti na školení
Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Na webinář budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či prostřednictvím e-mailu neprodleně kontaktovat s nabídkou náhradního termínu. Webinář se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků.

CATANIA GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, termínu konání nebo zrušení webináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Účastník školení bere na vědomí, že z webináře (elektronického školení) je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy, a zavazuje se tento zákaz respektovat. Akreditované webináře jsou nahrávány pro potřeby kontroly MV. O ochraně osobních údajů více ZDE. 

Pro vystavení osvědčení je nutné vyplnit závěrečný formulář (zpětnou vazbu) a uhradit vystavenou fakturu.

Zákaznický servis je Vám k dispozici na tel. čísle 220 999 770 v pracovních dnech od 08,00 do 16,00 hod.

Slevy
Při současném přihlášení 3 a více osob na jeden termín webináře získáváte množstevní slevu 10 %na osobu. Sleva za členství v Akcelerátoru managementu veřejné správy (dříve V.I.P sekci) je 10% na osobu. Slevy nelze kumulovat. Množstevní nebo VIP slevu uplatňujte označením v objednávkovém formuláři!  

Uvedené množstevní slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné organizace na jeden termín školení. Objednávky od jedné organizace na více termínů webináře se nesčítají. Při současném přihlášení 3 a více osob, které jsou současně ve VIP sekci je sleva 10% na osobu.

Žádné další slevy účastníkům webináře neposkytujeme.

V případě storna některého z účastníků, uplatňujícího množstevní slevu, na celkový počet menší, než vyžadují podmínky poskytované množstevní slevy, Vám bude zaslána faktura s částkou ve výši rozdílu celkové částky za podmínek po tomto stornu a fakturované částky. 

Storno podmínky
Přihláška na webinář je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) do 7 kalendářních dnů před konáním webináře telefonicky nebo e-maliem. Jestliže nám bude Vaše přihláška doručena v době méně než 7 dní před konáním webináře, nelze ji již zrušit. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena (neodstoupíte-li od smlouvy) způsobem a ve lhůtě shora uvedených, jste povinni uhradit částku odpovídající:

50 % ceny za školení, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení více než 3 kalendářní dny přede dnem konání webináře,
100 % ceny za školení, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání webináře, popřípadě nezúčastníte-li se skolení bez předchozího zrušení/odstoupení. Na webinář je možno vyslat náhradní osobu.

Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude připočteno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (sazba DPH je uvedena u každého webináře).

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná media ve skupině CATANIA. Údaje budou použity výhradně skupinou CATANIA a nebudou poskytnuty třetím osobám. Se svými osobními údaji můžete nakládat v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Více  ZDE

Dále se na tuto službu přiměřeně vstahují Všeobecné obchodní podmínky, které naleznete ZDE