Páteční nápadník
Milostivý podzim

19.5.2023 ONLINE - 14:00 - 15:00 hod.

Poslanecká sněmovna 2.5.2023 schválila ve druhém čtení vládní návrh zákona, jehož předmětem je mimořádné odpuštění a zánik některých daňových dluhů (sněmovní tisk 384). Cílem vládního návrhu je:

  • mimořádné odpuštění vybraného příslušenství (úroků, penále, pokuty za opožděné tvrzení daně a nákladů řízení, vč. exekučních nákladů) u daňových dluhů primárně v působnosti resortu Ministerstva financí, pokud dojde za stanovených podmínek k úhradě jistiny;
  • eliminace bagatelních nedoplatků a tím tak úleva dlužníků i správcům daně;

Zastupitelstvo v případě schválení zákona bude moci  rozhodnout, zda:

  • nebude zákon aplikován vůbec;
  • bude aplikován pouze na místní poplatky (případně na které druhy);
  • bude aplikován na odvody za porušení rozpočtové kázně;
  • bude aplikován na obě skupiny peněžitých plnění.

Rozhodné období pro žádosti o odpuštění příslušenství začíná 1. červencem 2023 a schválení zákona a nabytí účinnosti je předpokládáno taktéž od 1. července 2023. Bylo zároveň s tím podáno několik pozměňovacích návrhů, které byly přijaty a ve třetím čtení budou (dle slibu vlády) potvrzeny. Jedná se například o posunutí datumu k usnesení příslušného zastupitelstva, sjednocení splátkového kalendáře nebo možnost zastavení daňové exekuce. Usnesení zastupitelstva ovšem nelze schválit před nabytím účinnosti zákona.

Připravujeme pro vás metodiku a jednotlivé vzory pro aplikaci "Milostivého podzimu". 

Na webináři probereme všechna pro a proti přistoupení k tomuto zákonu a získáte vzor balančního testu  pro své rozhodování. 

Webinář proběhne 19.5. od 14:00 do 15:00 hod. V den vysílání Vám zašleme do 13:30 hod přístupové kódy. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na: vesely@catania.cz / 605 754 793