Měsíčník Akcelerátor 9/2022

Zdravíme vás v prvním podzimním akcelerátoru. V tomto měsíci jsme si pro vás připravili nový výpočet – Výpočet lhůty pro stanovení daně a prekluzivní lhůty. Současně pracujeme na přidání nové informační linky, která doplní T, E a P-linku o informace pro samosprávu 😉


V T-lince jsme tento měsíc odpovídali na dotaz: Přišla nám žádost občanů na svolání zasedání krizového štábu na zasedání zastupitelstva kvůli řešení energetické krize. Je to podepsané několika desítkami podpisů. Je to petice? Jak máme postupovat?

Podle zaslaného materiálu o petici nejde, ale pozor, obce mají i jiné povinnosti vyřizovat podání. Podle § 16 odst. 2 písm. f) zák. o obcích mohou totiž občané obce požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce. A je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Podobné žádosti přišly i do jiných měst, jde patrně o nějakou šablonu, kterou mohou lidé využít. Domnívám se, že zde jde o kompetenci rady, se situací na trhu s energiemi ovšem město jako takové mnoho nezmůže. Možná ale máte připravenou nějakou strategii, jak občanům pomoci a pak je to dobrá příležitost o tom občany informovat. Pokud by ve městě byla situace citlivější – např. město vlastní teplárnu, která s ohledem na ceny zdražuje apod., doporučil bych věc projednat v zastupitelstvu. Jde spíše o otázku strategie než zákona, věc stačí jen projednat, zákon o obcích nevyžaduje věc řešit a dokonce ani žadateli odpovědět. Odpověď nicméně doporučuji. Bylo by také vhodné s ohledem na určitou nesrozumitelnost podání žadatele vyzvat k upřesnění.

Naopak činnost krizového štábu je přenesená působnost  a zde bych jen stručně odpověděl, že se bude postupovat dle zákona.

Právní rámec:

Zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, §  16 odst. 2) písm. f):

Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo
…f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.


Do E-linky jsme přidali krátký článek věnující se tomu, zda psát nebo s čárkou či bez

Nedávno jsme se na jednom prezenčním školení dostali k tématu „spojka nebo“. Zní to, jako bychom probírali český jazyk, ale ono to souvisí se zákonem o místních poplatcích. V § 10e – Poplatek za systém odpadového hospodářství je stanoveno, že poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Našli se totiž poplatníci, kteří tvrdí, že ono NEBO je výběrem jednoho nebo druhého poplatku. Tedy, že v případě přihlášení sebe sama v obci a zároveň vlastnící nemovitost/i (v téže obci), kde není nikdo trvale hlášen, si dotyčný může vybrat, který z poplatků bude hradit. Tedy buď jeden a nebo druhý, ale ne oba!

Tak jdeme do hodiny českého jazyka. Pamatujte si, že spojka NEBO (bez čárky) je ve významu slučovacím, pokud spojkou sice vyjadřujeme volbu mezi dvěma možnostmi, ale obě možnosti jsou ekvivalentní, je lhostejné, která bude platit, a ve výsledku mohou platit i obě! Příklad: Kontaktujte nás písemně nebo telefonicky. Mohu jen napsat, jen zatelefonovat, ale také zatelefonovat i napsat současně! To se nevylučuje. Čárku tedy před NEBO nepíšeme, pokud je mezi větami poměr slučovací. Pokud by byl poměr vylučovací, pak čárku před NEBO píšeme. Například: Peníze, nebo život!? Tady máme na výběr a vybrat si musíme! Oboje není možné! 🙂

Navíc z důvodové zprávy je k § 10e patrno, že „Pokud má fyzická osoba v obci více nemovitých věcí, zahrnujících byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, pokud v nich není přihlášená žádná fyzická osoba, je povinna platit poplatky za komunální odpad za každou z nich (srov. § 10f). Je-li v obci zároveň přihlášená, pak platí poplatek za komunální odpad jak za jednotlivé nemovité věci, zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není nikdo přihlášený, tak jej navíc platí i z titulu tohoto přihlášení.“.

Právní rámec k 15.9.2022:
– Zákon č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, §10e, 
– IV. Důvodová zpráva


Nakonec k nám do P-linky dorazil dotaz: Můžeme po volbách zveřejnit fotografie nových zastupitelů nebo musíme žádat jejich souhlas podle GDPR?

Souhlas podle GDPR  není nutný, v této věci se můžete opřít o čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), neboť je dán veřejný zájem. MV doporučuje také doplňkově použít také speciální právní úpravu obsaženou v občanském zákoníku, která stanoví specifická pravidla pro udělení svolení s pořízením a rozšiřováním podoby fyzické osoby.
Nejvhodnější postup je nicméně požádat o fotografii nebo zajistit fotografování na městě, tím budete mít jejich svolení. I tak se ale může stát, že někteří nebudou chtít fotografii poskytnout.

Právní rámec:

Čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR: zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.


Ostatní odpovědi na otázky a články z tohoto měsíce pak naleznete v jednotlivých linkách. Jako vždy nám můžete psát vaše nápady či dotazy na nedved@catania.cz. Přeji vám krásný den!