Měsíčník Akcelerátor 1/2021

Vítáme vás u našeho prvního novoročního vydání měsíčníku Akcelerátor. Tento formát jsme zvolili pro zpřehlednění a sjednocení našich poradenských linek.

Níže vám přinášíme výběr z několika aktuálních témat, které najdete v členské sekci Akcelerátor managementu veřejné správy. Jedná se o jakousi „ochutnávku“ toho, co v něm mimojiné naleznete 🙂

Do T-linky nám přistál zajímavý dotaz týkající se stošestky: „Přišel nám dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb., žadatel po nás chce sdělit výši odměn radních, jejich nejvyšší dosažené vzdělání a školu, zda byli členy KSČ a zda nebyli trestně stíháni a pokud ano, tak za co byli stíháni. Jak postupovat při vyřízení žádosti?“

A co na to JuDr. Jan Šťastný, MPA, kterého nejspíš už dobře znáte?
„Výši odměn radních vyřídíte buď odkazem na usnesení zastupitelstva o jejich výši, pokud jej máte někde na webových stránkách, to musíte stihnout do 7 dnů a pokud ne, usnesení zašlete přímo, a to do 15 dnů od doručení žádosti. Není nutno anonymizovat.

V ostatních dotazech nejste jako město ani úřad povinným subjektem, tyto informace nikde neevidujete a nemáte povinnost evidovat, zastupitelé ani radní nemusí mít žádné specifické vzdělání, jako to je u některých úředníků a neřešíte ani jejich případné odsouzení. Tyto dotazy proto vyřídíte odložením pro nedostatek působnosti povinného subjektu. Žadateli zašlete sdělení pro odložení žádosti pro nedostatek působnosti povinného subjektu, požadovaná informace není ve vaší působnosti, netýká se vás, nemáte ji. Nevztahuje se na vás tedy povinnost poskytnout informace, stačí odeslat toto sdělení (šablona je v našem generátoru 106), nemusíte dotaz předávat jinému úřadu, vyhledávat informaci apod. Pozor, také je nutno vyřídit do 7 dnů.“

Do E-linky nám dorazilo tentokrát nějak víc dotazů, ale to nám nijak nevadí a ba naopak, jsme za to rádi. Kolegové si tak alespoň osvěží i témata, ke kterým se zas tak často nedostanou 🙂

Ing. Ladislav Toman, MPA se zde věnuje tématu státního a městského za rok 2020: „Máme tady počátek nového roku a s tím přicházejí mimo jiné i první zprávy o hospodaření státu, obcí a krajů. Ministerstvo financí ČR nám poskytlo informace o plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec 2020 už šestého ledna. Co se z tohoto plnění dozvíme? Asi úplně nic nového ani dramaticky zásadního. Díky třem novelám byl původní schodek státního rozpočtu ČR navýšen až na astronomických 500 mld. Kč, a to navíc ještě v době, kdy realitu druhé vlny pandemie v současné podobě předpovídal málokdo. Možná tedy nakonec díky Bohu za rekordních, byť trochu odstrašujících, konečných 367 mld. Kč.

Čím je toto historické deficitní maximum tvořeno? Příjmy státního rozpočtu i přes jednoznačný propad ekonomiky meziročně poklesly o „pouhých“ 3,1 %, tedy o 47,7 mld. Kč, což v podstatě odpovídá výpadku daňových příjmů v roce 2020. Daňové příjmy poklesly všechny, ale to se dalo v této době očekávat. Zajímavý byl určitě např. výběr DPH. Tento příjem se meziročně snížil o 3,5 mld. Kč (1,2 %), což by mohlo naznačovat, že běžný občan, který tuto přidanou hodnotu státu svými nákupy de facto platí, peníze po celý rok měl. Výdajová strana rozpočtu nám vyskočila o 18,8 %, což v absolutním vyjádření odpovídá 291 mld. Kč. Dle prvotního vyjádření MF ČR vytvořily schodek kompenzace vyplacené jednotlivcům, firmám a municipalitám, posílení zatíženého sociálního a zdravotního systému a pokračující realizace vládních priorit.“

V P-lince Ing. Eva Linhartová odpovídala na tento dotaz týkající se distanční výuky: „Řešíme, jaký bude zákonný důvod podle článku 6 nařízení GDPR v případě distanční výuky a využití online nástrojů pro výuku. Viděli jsme nějaké záznamy o činnostech zpracování osobních údajů jiných škol, kde tento důvod dovozovaly školy souhlasem nebo oprávněným zájmem školy, je to správné?

„Ne, toto rozhodně nelze řešit souhlasem, zmiňované záznamy o činnostech zpracování jsou nejspíš starší a nereflektovaly to, že novelou školského zákona se stala distanční výuka povinná, podle § 184a. Proto je jako zákonný důvod zpracování uvedeno plnění právní povinnosti čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR.“

Někteří z vás, co už naplno využívají náš Generátor 106 si možná všimli, že jsme přidali pár videí do návodů k tomuto programu. Víme, že videa jsou pro návody lepší, jak suchý text, tak na nich makáme a postupně je budeme přidávat do co nejvíce sekcí.

Za nás je to takto na začátku roku asi vše a přejeme ať se vám v celém tomto, snad už příjemnějším, roce co nejvíce daří.