Létající úředník a Společenství obcí

Novela zákona o obcích účinná od 1.1.2024 přináší několik novinek.

Lepší spolupráci obcí a měst ve Společenství obcí dle § 53a a sdílený zaměstnanec společenství obcí, tzv. „létající úředník“ dle § 53e zákona o obcích.

Získejte znalosti potřebné pro chod obce, činnost zastupitelů nebo úředníků: Nabízíme pro úředníky, starosty, zastupitele a další zájemce školení:

  • Střet zájmů v praxi obcí a měst 11.6. - Komplexní školení k problematice střetu zájmů, praxe při hlasování a jednání, problémové okruhy, včetně návodu na vyplnění průběžného  oznámení do centrálního registru
  • Výbory a komise obcí a měst v praxi 14.6. - Ucelené školení k problematice výborů a komisí. Tato oblast dělá mnoha obcím problémy. Informace k řádnému postupu výborů, možnosti kontrol, úkolování, vztahy mezi úřadem, starostou, zastupiteli a výbory a komisemi. V mnoha obcích se porušuje zákon, výborům není poskytována součinnost, jinde naopak členové výboru poručují zákon o obcích, jak udržet činnost výboru v zákonných mezích? 14.6.
  • Hlavní zákonné povinnosti obcí a měst 18.6. - Vše o zákonu o obcích, rizicích nakládání s majetkem, úřední desce, razítkách apod.)
  • Zasedání zastupitelstva a schůze rady od A do Z 20.6. – Vše k přípravě, průběhu zasedání, zápisům, lhůtám a problémům, které mohou nastat. Včetně vzorů usnesení, pozvánek i zápisu.

A dále

  • Postupuje vaše obec nebo město v souladu se zákonem o obcích a dalšími předpisy? Máte vše v pořádku? Nechte si zkontrolovat, jak dodržujete zákon o obcích, zda máte správně usnesení, zápisy z jednání rady a zasedání zastupitelstva nebo dokumenty týkající se nakládání s majetkem (záměry, schvalování apod.) nebo jak plníte povinnosti ohledně úřední desky a zákona č. 106/1999 Sb.
  • Po auditu obdržíte zprávu o kontrole na cca 25 stran s posouzením plnění klíčových předpisů a dále certifikát s ratingem. Tuto službu nabízíme ZDE.

Pro vzorový jednací řád po novele zákona a tabulku odměňování vyplňte formulář:

Pro pomoc s přípravou společenství obcí dle novely zákona o obcích vyplňte tento formulář: