AKCELERÁTOR

MANAGEMENTU VEŘEJNÉ SPRÁVY

Co to je Akcelerátor - pomocník pro ÚSC

Nabízíme vám platformu, která zahrnuje jak odborný základ pro práci na úřadě, tak aplikace zrychlující práci, kalkulátory na výpočty lhůt, nástroje vyhodnocující jaké kompetence má rada a jaké zastupitelstvo nebo starosta, kdy je nutné splnit některé úkony. Akcelerátor managementu veřejné správy je nejen poradenství pro tajemníky, vedoucí odborů, pracovníky jednotlivých odborů, pověřence nebo ekonomické odbory ale i mnohem více.  Akcelerátor managementu veřejné správy pomáhá ve všech oblastech chodu územně samosprávného celku. Při jejím užívání má každý úředník, tajemník, starosta, zastupitel nebo radní k dispozici servis co, kdy a jak řešit. 

Přihlášení

Akcelerátor - intuitivní řešení 

Nabízíme unikátní a na českém trhu jedinečnou aplikaci AKCELERÁTOR MANAGEMENTU VEŘEJNÉ SPRÁVY, která vám odpoví na otázky, vytvoří vzory, metodicky povede, vypočítává a vyhotovuje tiskopisy. Práce s aplikací je rychlá a snadná. O Smart City a E-governmentu se často jen mluví, nicméně většina projektů vyžaduje statisícové náklady, tedy zdroje, které menší města nemají, a jejich užitek je někdy spíše sporný. Akcelerátor managementu veřejné správy vzešel naopak z praxe, díky dlouhodobé spolupráci našich odborníků s městskými úřady, vedoucími úředníky a tajemníky. Díky tomu víme, které činnosti je nutné podpořit funkčními nástroji.

Akcelerátor - reference v praxi

"Akcelerátor managementu veřejné správy využíváme od ledna 2021 a jsme s ním velice spokojeni. Již v minulosti jsme využívali infolinky od Služby pro města a obce CATANIA GROUP s r.o. la školení jejich lektorů. Online nástroj Akcelerátor managementu veřejné správy ovšem není jen poradenství, ale jde mnohem dál v komplexnosti pomoci úřadům. Velmi výrazně ulehčuje chod městského úřadu, pomáhá nám jako poradna, zdroj dokumentů a vzorů, ale i díky sadě unikátních online nástrojů pro řešení chod úřadu, jako jsou výpočty lhůt, online platforma pro vyřizování všech úkonů poskytování informací podle informačního zákona. Domnívám se, že v této podobě jde o unikátní nástroje, které ani nikdo jiný nenabízí, nebo o něčem podobném nevíme. Jde tak o opravdu průkopnický projekt, jak lze zautomatizovat chod veřejné správy a jak pro činnosti úředníků je možné používat online nástroje."
Mgr. Jiří FialaTajemník MěÚ Humpolec

Akcelerátor - v médiích

Jak zrychlit a automatizovat chod úřadu při vyřizování žádostí podle informačního zákona (součást platformy Akcelerátor managementu veřejné správy)

Moderní obec č. 8/2021, str. 50-51.

Úřady obcí je možné zrychlit chytrým řešením

Innovation č. 10/2021, str. 25.

"Snažím se jít příkladem a neházet úkoly na ostatní."

Manažeři se lvíčkem, str. 46-51.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jan Šťastný I Městský úřad Dobruška

Článek a video webu manazerroku.cz


Akcelerátor - Soutěž Chytrá města 2021 

Návrh od Města Humpolec

Certifikát kvality

Vyhodnocení SmartCity


Akcelerátor - garant projektu

Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M se již více jak 20 let pohybuje v oblasti veřejné správy, kde se aktivně věnuje problematice řízení pohledávek obcí se zaměřením jak na státní správu (místní poplatky, daňový řád, dělená správa, správní právo, insolvenci) tak i na samosprávu (pohledávky z pronájmů, procesní řízení). Nyní je na pozici výkonného ředitele společnosti CATANIA GROUP s.r.o. Vykonává také poradenskou a přednáškovou činnost pro města a obce, svazky obcí, mikroregiony, DSO, a to především v oblastech daňového řízení, insolvence, exekuce a řízení pohledávek. Věnuje se také publikační a metodické činnosti. Je manažerem projektu Služby pro města a obce a garantem platformy Akcelerátor managementu veřejné správy.


Akcelerátor - přehled funkcí a kdo je využije


Starosta, místostarosta, zastupitelstvo, rada

- tabulku kompetencí rady a zastupitelstva
- lhůty a termíny podle zákona o obcích
- univerzální výpočty data konce lhůt
- lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- generátor odpovědí podle zák. 106/1999 Sb.
- správa všech žádostí 106 na obci
- výzvy pro města a obce
- vzory a metodiky
- možnost zvýhodněného studia MPA, LL.M.
- zvýhodněná školení
- zvýhodněné služby (metodiky, směrnice, řády, procesy apod.)

Tajemník

- tabulku kompetencí rady a zastupitelstva
- lhůty a termíny podle zákona o obcích
- univerzální výpočty data konce lhůt
- lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- generátor odpovědí podle zák. 106/1999 Sb.
- správa všech žádostí 106 na úřadu
- výzvy pro města a obce
- vzory a metodiky
- metodiky řízení úřadu
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- profesní poradenství
- možnost zvýhodněného studia MPA, LL.M.
- zvýhodněná akreditovaná školení
- zvýhodněné služby (metodiky, směrnice, procesy apod.)

Vedoucí odboru

- univerzální výpočty data konce lhůt
- lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- generátor odpovědí podle zák. 106/1999 Sb.
- správa všech žádostí 106 na odboru
- vzory a metodiky
- metodiky řízení odboru
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- profesní poradenství
- možnost zvýhodněného studia MPA, LL.M.
- zvýhodněná akreditovaná školení
- zvýhodněné služby (metodiky, směrnice, procesy apod.)

Odpovídající za 106ku

- generátor odpovědí podle zák. 106/1999 Sb.
- lhůty a termíny podle zákona o obcích
- univerzální výpočty data konce lhůt
- lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- návod postupu při vyřizování 106
- vzory a metodiky
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- profesní poradenství
- zvýhodněná akreditovaná školení
- metodika používání generátoru 106

Ekonomický odbor

- aplikace pro univerzální výpočty data konce lhůt
- kalkulačka poplatků za komunální odpad
- aplikace pro lhůty platebního výměru
- aplikace pro prekluzivní lhůty
- generátor odpovědí podle zákona 106/1999 Sb.
- aplikace pro lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- vzory a metodiky
- metodiky řízení odboru
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- profesní poradenství
- zvýhodněná akreditovaná školení
- zvýhodněné služby (metodiky, směrnice, procesy apod.)

Úředník

- lhůty a termíny podle zákona o obcích
- aplikace pro prekluzivní lhůty
- univerzální výpočty data konce lhůt
- výzvy pro města a obce
- vzory a metodiky
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- profesní poradenství
- možnost zvýhodněného studia MPA, LL.M.
- zvýhodněná akreditovaná školení

Pověřenec

- univerzální výpočty data konce lhůt
- lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- generátor odpovědí podle zák. 106/1999 Sb.
- vzory a metodiky
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- profesní poradenství
- zvýhodněná akreditovaná školení
- zvýhodněné služby (metodiky, směrnice, procesy apod.)

Každý

Bonusy za služby - Systematické akreditované vzdělávání, metodika, směrnice a další odborné služby. Na to vše při užívání AKCELERÁTORU získáte zajímavé bonusy.

Generátor 106

Intuitivní aplikace, která vám bez námahy a ztraceného času vytvoří hotovou odpověď pro všechny dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.

Generátor 106

T-linka

V této sekci naleznete na jednom místě novinky, tématické judikáty, novely zákonů, sněmovní tisky, odpovědi na konkrétní dotazy a to vše přehledně. T-linka je určena především pro starosty, tajemníky a vedoucí odborů.

T-linka

E-linka

Tato část je určena především vedoucím finančních a ekonomických odborů, správcům daní a poplatků nebo správcům rozpočtu a dotací. Ti zde najdou odpovědi na všemožné otázky a to v souladu s platnou legislativou, judikaturou a metodickým doporučením.

E-linka

P-linka

P-linka se zaměřuje na problematiku ochrany osobních údajů. Průběžně sledujeme dění v této oblasti a informujeme vás o všech novinkách a trendech včetně jejich dopadu na vaše aktivity. Naleznete zde například odpovědi na často kladené otázky a vzorové dokumenty. P-linka je vhodná pro všechny správce osobních údajů, ale také ostatní pracovníky, kteří s osobními údaji pracují. 

P-linka

Generátor lhůt

Tato chytrá aplikace vám rychle a přesně vypočítá některé zákonné lhůty, které denně řešíte.

Generátor lhůt

Výpočet odpadu

Aplikace, která umožňuje správcům odpadu jednodušše vypočítat poplatek za ukládání odpadu z nemovité věci podle zákona o místních poplatcích.

Výpočet odpadu

Tabulka kompetencí

Tato metodika vám jednoduše a přehledně zobrazí u jednotlivých úkonů, zda je k rozhodnutí kompetentní rada, nebo zastupitelstvo. Aplikace, která umožňuje správcům odpadu jednodušše vypočítat poplatek za ukládání odpadu z nemovité věci podle zákona o místních poplatcích.

Tabulka kompetencí

Připravujeme

Malý rating pohledávek - Obcemi hojně vyhledávaná služba. Díky dlouholeté praxi a z nazbíraných zkušeností jsme vytvořili vlastní sofistikovaný (ale pro vás jednoduchý) postup, který vám napoví, co je v rámci procesu pohledávek na obci v pořádku a kde je třeba něco změnit.
Ekonomické poradenství obcí a měst - Soubor metodik, které vám nejen zhodnotí v jaké je obec finanční kondici, vystaví vám certifikát a ratingovou zprávu, ale i poskytne potřebnou součinnost při následném poradnství.

Akcelerátor - chci užívat

Soukromý: Měsíční paušál E-Úřad

pracovat na úřadě nebylo nikdy rychlejší a jednodušší...

Vyberte variantu:
835 Kč690,08 Kč bez DPH
Měsíční paušál E-Úřad - pro obce II. typu
472 Kč390,08 Kč bez DPH
Měsíční paušál E-Úřad - pro obce I. typu
1 198 Kč990,08 Kč bez DPH
Měsíční paušál E-Úřad - pro obce III. typu
od 472 Kč390,08 Kč bez DPH
Měsíční paušál E-Úřad
od 472 Kč390,08 Kč bez DPH
Košík není nakonfigurován.

Akcelerátor - chci vyzkoušet na měsíc zdarma

Po vyplnění formuláře vám pošleme email s bližšími informacemi. Akce je určena pro města a obce ČR.

Do posledního pole prosíme vyplňte jména, příjmení, emailové adresy, telefony a pozice všech uživatelů, kterým chcete vytvořit účet k Akcelerátoru. Pro nejefektivnější využití doporučujeme přidat starosty, tajemníky, vedoucí všech odborů, všechny odborníky z ekonomických odborů a všechny pracovníky úřadu, kteří odpovídají na dotazy v rámci zákona 106/1999 Sb. Jednotlivé uživatele prosím zadejte na samostatný řádek.

Naleznete nás i na: