Připravovaná školení

Implementace GDPR do praxe úřadu

... aneb, jak se připravit na požadavky a pravidla ochrany osobních údajů podle GDPR...

Během půldenního intenzivního semináře se účastníci seznámí s problematikou ochrany osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 (GDPR) a získají ucelený postup a know-how pro jeho imlementaci do praxe úřadu/města/příspěvkové organizace.

Co tedy budeme například probírat a co si ze semináře odnesete?

  • Právní aspekty implementace GDPR (Důvody, postupy).
  • Plán implementace GDPR (Referenční devítibodový procesní model).
  • Metodika (postup implementace krok za krokem).
  • Vzorové dokumenty (10 různých pomocných seznamů činností a formulářů).
  • Modelové příklady z praxe (diskuze nad vybranými postupy u některých odborů úřadu).

Více informací o programu semináře a přihlášku pro účastníky naleznete na stránkách jednotlivých seminářů:

Školení

Workshopy

Změna pravidel nastane už za:

Na zavedení GDPR na úřadu/v obci je v průměru
třeba 6 až 8 měsíců intenzivní práce!